Roet in het eten

Het was een teleurstellende week. En het waren niet Cyprus of Italië. Het was de economie die roet in het eten gooide. Het lijkt erop dat er geen grote schade is aangebracht, maar wil dat zo blijven dan hebben we nu toch wel een goede week nodig. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX Index zien:

TA AEX 8 april 2013
TA AEX 8 april 2013

Figuur 1.

En het is mogelijk dat die goede week zich gaat presenteren. Er is allereerst het forse herstel dat de Dow Jones Industrial Index liet zien later op de avond afgelopen vrijdag. In Amsterdam fungeerde het 150-daags voortschrijdend gemiddelde als vangnet (het dieptepunt van de dag raakte zelfs het MA200). De indicatoren dalen natuurlijk allemaal, maar wat mooi is, is dat er niet negatief wordt gedivergeerd, de sentiment indicatoren divergeren zelfs positief. Een uitzondering vormt vreemd genoeg de S&P500, waar wel negatief gedivergeerd wordt in de daggrafieken. Er zijn dus wel degelijk redenen om positief te zijn maar wees voorzichtig. Zoals u in bovenstaande figuur ziet is er nog geen sprake van een draai. In principe is de korte termijn trend dus negatief en daar moet de voorzichtige belegger vanuit gaan zolang hij niet constateert dat er een ommekeer is opgetreden. Belangrijk is ook om te constateren dat het dividendseizoen van start gaat. Dat betekent dat indexen zoals de AEX Index extra onder druk komen te staan, want in deze index vindt geen correctie voor het uitgekeerde dividend plaats.

De week

In tegenstelling tot in de daggrafieken ziet men in de weekgrafieken alleen maar negatieve divergenties. Tot voor vorige week waren indicatoren echter aan het stijgen hetgeen in ieder geval iets positiefs was, het hield de hoop levend dat de negatieve divergenties nog konden worden opgeheven. Maar deze stijging werd afgelopen week omgezet in een daling. Nou is het zo dat men iets dergelijks graag bevestigd ziet, hetgeen nog niet gebeurd is. Het wachten is dus op het slot van de komende week. Maar voorlopig geldt dat de weekgrafieken negatief zijn.

De maand

Amerika en Europa blijven zich tegengesteld bewegen, waarbij Europa duidelijk negatieve maandgrafieken laat zien. In Amerika zijn deze positief maar ze liggen hoog en zijn dus een reactie wachtende. Dit hoeft niet onmiddellijk te gebeuren, maar men moet hier toch zeg binnen enkele maanden met een daling rekening houden. Gezien de rally die wij al achter de rug hebben zal het adagium “sell in may and go away” ditmaal een grote kans van slagen hebben.

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief maar kans op draai
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld, draait omhoog
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen
Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-04- 08: 340,17)

De Rente

Even leek het erop dat het gedaan was met de rentedaling, maar in de afgelopen week werden opnieuw lagere regionen opgezocht. Het effectieve rendement op 10-jaar leningen van de Nederlandse Staat zakte naar 1,59%. En dit hoeft niet afgelopen te zijn. Wel werd de positieve divergentie opnieuw bevestigd. Op iets langere termijn zal de rente definitief gaan stijgen. Het wachten is op een trigger, maar deze bleef afgelopen week uit.

De US$ versus de €

Zoals wij reeds eerder schreven is de dollar op zijn 50-week voortschrijdend gemiddelde teruggevallen. Deze reactie is nog niet afgelopen. Steun vindt hij bij zijn MA10 op ongeveer 75,50. het is nog niet te voorzien dat hij op dit niveau zal omkeren, maar de langere termijn ziet er nog steeds positief uit voor de dollar.

De Prijs van een troy ounce Goud

Met een notering van US$1.540 heeft de prijs van een troy ounce goud zo ongeveer zijn steun op US$1.525 bereikt. Er zit nu een herstel in de lucht. De daggrafiek toont dat zonder meer aan. De weekgrafiek is nog niet zo overtuigend, maar hier, zo ziet het ernaar uit, zullen de tijd en het korte termijn herstel voor wonderen gaan zorgen. Het is echter nog iets te vroeg om daar vanuit te gaan.

De Prijs van een vat Brentolie

Inderdaad heeft de prijs van een vat Brentolie de onderkant van zijn horizontale kanaal bereikt en zelfs iets doorschreden. De grote vraag is nu natuurlijk of deze doorschrijding een eendagsvlieg zal zijn. Op iets langere termijn gaat hij zijn volgende steun op US$100 opzoeken, maar op korte termijn kan er een tijdelijk herstel optreden.

Strategie

Afgelopen week hebben wij verschillende posities ingenomen. Van de daling van de koers van Delhaize hebben wij gebruik gemaakt om de aandelen in onze Selector-portefeuilles aan te kopen. In de Fund Selector hebben wij posities ingenomen in Powershares AEX Dubbel Long. Wij blijven vooralsnog optimistisch en hopen daarmee van een hernieuwde stijging van de markt te kunnen profiteren. 

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

1 gedachte over “Roet in het eten”

  1. Het was niet de economie die roet in het eten gooide, economie en beurs loopt niet éen op éen waar vele economen denken van wel. Een beurs heeft een eigen patroon en dat laat zich niet van de wijs brengen door de economie. Economen zouden met een andere bril naar financiele markten moeten kijken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.