Belegger sluit 2018 af in mineur

Het beleggersvertrouwen is deze maand verder gedaald en staat op het laagste punt sinds vijf jaar (september 2013). De ING BeleggersBarometer komt in december uit op een stand van 105 punten (stand november 2018: 122 punten). Deze lage stand wordt veroorzaakt doordat beleggers negatief terugblikken op het afgelopen jaar en een weinig positieve verwachting hebben van het komende beursjaar.

Bijna de helft van de beleggers (46%) zag de waarde van hun beleggingsportefeuille in de afgelopen drie maanden dalen. Beleggers zijn verdeeld over hun verwachting van de beurs voor 2019. Ruim een derde verwacht dat de AEX in het nieuwe jaar stijgt, bijna een derde verwacht dat de stand gelijk zal blijven en een derde verwacht dat de beurs zal inzakken.

In vergelijking met vorige maand vinden beleggers het minder verstandig om in deze tijd te beleggen in risicovolle sectoren. Slechts 20% van de beleggers vindt dit een goed idee. Minder risicovolle sectoren en obligaties blijven favoriet. Een kwart van de beleggers heeft over de afgelopen 4 maanden een negatief rendement behaald. Dit is een stijging ten opzichte van de meting in augustus (toen 11%). Beleggers die wel een positieve opbrengst zagen, behaalden gemiddeld een rendement van 7%. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het behaalde rendement valt me ontzettend mee. De afgelopen 4 maanden is de AEX bijvoorbeeld meer dan 10% gezakt. Dat moet een effect hebben gehad op hun rendement.”

Goede voornemens 2019

Met het einde van 2018 in zicht, maken ook veel beleggers goede voornemens (51%). 18% zegt meer aandacht te willen besteden aan zijn beleggingen. Dat betekent niet direct dat zij ten opzichte van 2018 meer willen beleggen. Bijna de helft (47%) geeft aan evenveel te willen beleggen, 17% minder dan in 2018 en 18% wil meer geld beleggen. Dit is mogelijk het gevolg van het feit dat een groot deel van de beleggers (40%) verwacht geen extra geld over te houden om te beleggen. In het nieuwe jaar verwacht men het meeste rendement te kunnen halen door te beleggen in aandelen (35%), gevolgd door het aflossen van de hypotheek (26%) en vastgoed te kopen (20%). 

Kansen en bedreigingen

Welke kansen zijn er voor de beurs in 2019 kansen en welke bedreigingen zien beleggers opdoemen? De nog steeds groeiende economie is voor beleggers de belangrijkste beurskans voor 2019 (25%). Ook het feit dat de rente laag blijft (23%) en er geen alternatief is voor het rendement uit beleggingen (15%) zijn belangrijke redenen dat de koers verder zou kunnen stijgen. Met de aanstaande Brexit en de grillige Amerikaanse politiek zijn geopolitieke spanningen de belangrijkste dreiging (46%). Ook de angst voor een nieuwe recessie (23%) en een (te) hoge waardering op de markten zouden voor tegenwind kunnen zorgen. “Het is opvallend dat vorig jaar waarderingen als veel grotere tegenwind werden gezien dan nu en daar hebben beleggers volkomen gelijk in. De waarderingen zijn dan ook heel fors teruggevallen in 2018”, aldus Homan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.