Martingale op de beurs (2)

In ons artikel van vorige week over Martingale op de Beurs, zijn wij begonnen met een analyse van de aanvulling van een van de Forumleden van De Kritische Belegger bij het handelssysteem van van der Helm.

Van der Helm stelde dat een aankoop (verkoop) van een future op de DAX na twee dagen van dalende (stijgende) slotkoersen en een daaropvolgende sluiting bij een stijgende (dalende) slotkoers of op de derde dag, een mooi resultaat gaf.

Het Forumlid stelde daarop dat hij niet verkocht met verlies (op de derde dag) maar doorging met kopen (verkopen) zolang er geen winst was. Pas dan liquideerde hij de positie. In de aflevering van vorige week hebben wij gezien dat deze aanvulling in het algmeen het resultaat duidelijk verbeterde. Het nadeel was de grote investering die het Forumlid moest doen als hij doorging met kopen. Hieronder zullen wij zien of onze conclusie ook geldt voor zeer bijzondere situaties waarin de beurs een forse, constante beweging in een en dezelfde richting laat zien.

Een variant

Teneinde de investering te beperken zou men ook anders kunnen handelen. In feite volgt men dan meer nauwgezet Van der Helm, want hij verkoopt iedere positie apart,  afhankelijk of deze op winst staat (dan wel na drie dagen, maar dit laatste doet onze deelnemer niet). Men zou telkens als er een hogere slotkoers is dan de voorgaande aankoop (de aankoop van gisteren staat dus op winst) de winstgevende posities kunnen verkopen en men neemt die dag dan ook geen nieuwe positie in. Ons Forumlid zou dan op 28-12-2010 verkocht hebben tegen 6.972. De aankoop van de voorgaande dag wordt daarmede met een winst van 2 afgesloten.

Op 03-01-2011 verkoopt hij de dan nog uitstaande posities tegen een koers van 6.989. Zijn winst op deze drie transacties is 0 punten. De maximale investering wordt teruggebracht tot 20.966 punten. U kunt hieronder in tabel 3 een en ander nog eens nakijken. In de vele mogelijkheden die wij bekeken hebben is het resultaat vergelijkbaar. De investering wordt gemakkelijk gehalveerd, maar de winst gaat ook duidelijk omlaag.

Tabel 3

 

Transactie

Slot

 

Aantal

Gemiddelde

Resultaat

Datum

nummer

koers

Investering

posities

per positie

23-dec-10

2H

       7.057

       7.057

1

         7.057,0

68-

27-dec-10

3H

       6.970

      14.027

2

         7.013,5

19-

28-dec-10

E3H

       6.972

       7.057

1

         7.057,0

2

29-dec-10

5F

       6.995

      14.052

2

         7.026,0

6-

30-dec-10

6F

       6.914

      20.966

3

         6.988,7

75

03-jan-11

E

       6.989

            –

0

52

Resultaten uit tabel 1

184

Totaal

236

De tweede tijdperiode: Verliezen

Alvorens te hard te juichen laten wij u een periode zien waarbij het er allemaal niet zo mooi uitziet. Het betreft de periode 31-07-1990 tot 28-08-1990. U vindt deze hieronder:

DAX index periode 31-07-1990 tot 28-08-1990
DAX index periode 31-07-1990 tot 28-08-1990

Wij volgen eerst weer Van der Helm. Hij stapt in bij 1H. Voor de daarop volgende transacties verwijzen wij u naar tabel 4. U ziet dat het een zware periode is voor Van der Helm want hij verliest in 3 transacties 204 punten.

Tabel 4

 

Transactie

Slot

 

Aantal

Resultaat

Datum

nummer

koers

Investering

posities

 

31-jul-90

       1.919

01-aug-90

       1.892

02-aug-90

1H

       1.889

       1.889

1

03-aug-90

2H

       1.840

       3.729

2

06-aug-90

E1H

       1.740

       1.840

1

              149-

07-aug-90

E2H

       1.770

            –

0

                70-

08-aug-90

       1.723

09-aug-90

       1.755

10-aug-90

       1.749

13-aug-90

       1.706

14-aug-90

       1.715

15-aug-90

10H

       1.742

       1.742

1

16-aug-90

E10H

       1.727

            –

0

15

Totaal

-204

Ons forumlid wordt ook gesteld voor andere regels op het moment dat de koers door de MA200 breekt. Want, zoals aan het begin van ons verhaal al is gezegd, dat is de scheidslijn voor Long- en Short-transacties. Hij moet nu wachten op twee witte candles om short te gaan. Hij kan natuurlijk de MA200-lijn als Stoploss laten fungeren. Hij verliest dan slechts 49 punten. Als hij dat niet doet moet hij er uiteindelijk – als er een nieuw signaal gegeven wordt (maar nu in tegenovergestelde richting) – onherroepelijk uit. Dit gebeurt bij E10H. Zijn verlies kan dan berekend worden op 9 maal ruim 23 is 209 punten. Dit is iets slechter dan van der Helm deed. Maar dan moet men ook nog bedenken dat de investering op het hoogste punt ruim 5 maal zo groot is als die van Van der Helm. Wij hebben bovendien andere voorbeelden gezien waarbij het verlies ook nog eens aanzienlijk groter uitkwam dan bij Van der Helm.

De cijfers kunt u nog eens nakijken in tabel 5. De les is tweevoudig: het systeem is niet waterdicht (en dat was Martingale wel) en de MA200-lijn biedt een mogelijkheid voor een Stoploss.

Tabel 5

 

Transactie

Slot

 

Aantal

Gemiddelde

Resultaat

Datum

nummer

koers

Investering

posities

per positie

31-jul-90

       1.919

01-aug-90

       1.892

02-aug-90

1H

       1.889

       1.889

1

            1.889,0

03-aug-90

2H

       1.840

       3.729

2

            1.865,5

06-aug-90

3F

       1.740

       5.469

3

            1.823,0

07-aug-90

4F

       1.770

       7.239

4

            1.810,8

08-aug-90

5F

       1.723

       8.962

5

            1.792,4

09-aug-90

6F

       1.755

      10.717

6

            1.786,2

10-aug-90

7F

       1.749

      12.466

7

            1.781,9

13-aug-90

8F

       1.706

      14.172

8

            1.772,5

14-aug-90

9F

       1.715

      15.887

9

            1.765,2

15-aug-90

E10H

       1.742

            –

0

Totaal

-209

De variant kan in deze periode enig soelaas bieden, want zoals u in tabel 6 ziet kan hij het verlies beperken tot 181. Maar belangrijker is dat de investering tot bijna een derde wordt teruggebracht.

Tabel 6

 

Transactie

Slot

 

Aantal

Gemiddelde

Resultaat

Datum

nummer

koers

Investering

posities

per positie

31-jul-90

       1.919

01-aug-90

       1.892

02-aug-90

1H

       1.889

       1.889

1

         1.889,0

03-aug-90

2H

       1.840

       3.729

2

         1.864,5

06-aug-90

3F

       1.740

       5.469

3

         1.823,0

07-aug-90

4F

       1.770

       3.729

2

         1.864,5

          30

08-aug-90

5F

       1.723

       5.452

3

         1.817,3

09-aug-90

6F

       1.755

       3.729

2

         1.864,5

          32

10-aug-90

7F

       1.749

       5.478

3

         1.826,0

13-aug-90

8F

       1.706

       7.184

4

         1.796,0

14-aug-90

9F

       1.715

       5.478

3

         1.826,0

            9

15-aug-90

E10H

       1.742

0

                 –

-252

Totaal

-181

De derde tijdperiode: de Stoploss

De moeilijkheid van een Stoploss is dat men verliezen neemt die achteraf gezien niet nodig waren geweest. “Maar hoe kan men dat weten?” Wij laten u hieronder nog een andere stukje uit de grafiek van de DAX zien. Dit begint op 1-10-1998 en eindigt op 5-01-1999.

DAX index periode 1-10-1998 tot en met 5-01-1999
DAX index periode 1-10-1998 tot en met 5-01-1999

Bij 1 op 13-10-1998 krijgt ons forumlid een shortsignaal. Hij stapt dus in. Het gaat slecht en op 27-11-1998 (bij 2) wordt de MA200 gekruist. Hij moet eruit als hij de MA200 als Stoploss accepteert. Hij realiseert dan een verlies van 15.810 punten bij een investering van 159.169 punten. Als hij de MA200 niet als stoploss accepteert kan hij er zeven dagen later uit (bij 3). Hij realiseert dan een winst van 123 punten maar daarvoor heeft hij een investering gehad van 193.177 punten. Deze investering werd opgebouwd gedurende 40 dagen. Enkele dagen later (bij 4) staat hij opnieuw voor een beslissing.

Als hij erin gaat (en hij neemt nog steeds de MA200 als stoploss) wordt hij opnieuw uitgestopt (bij 5), hetgeen hem 4.470 punten kost maar als hij blijft zitten, dan kan hij er 6 dagen later op 13-01-1999 weer uit met een winst van 901 punten. Zijn totale investering was dan 85.610 punten geweest. Er kan uit dit alles één conclusie getrokken worden. Een Stoploss op basis van de MA200 lijn biedt geen redding. Blijven zitten kan wel goed werken, maar er rest één tegen u werkende kracht. Dat is het moment waarop u een tegengesteld signaal tegenkomt.

Dit is een natuurlijke Stoploss waar u niet onderuit kunt. U zou kunnen blijven zitten en additioneel positie innemen in de tegenovergestelde richting, maar dan valt de winst op de ene positie weg tegen het verlies op de andere. Als u uw verlies neemt en een positie in de richting van het nieuwe signaal inneemt dan hebt u kans dat u uw verlies geheel of gedeeltelijk inloopt. Wij zijn het gehele koerspatroon van de DAX nagelopen sinds 1988. Een analoge situatie aan het hier geschetste probleem is niet veel voorkomend maar het scenario waarin u veel moet investeren is tamelijk frequent. Daar komt bij dat een gemiste kans u nog lang op verlies kan laten zitten.

Dus even indutten voor Gooise Vrouwen is er niet bij. U moet de vinger steeds aan de pols houden. Opvallend was het dat bij de grote koersdalingen zoals in oktober 1989, in augustus 1991 of in september 1990 er geen positie was. Wij laten de lange lijst van koersen uit deze periode niet meer zien. De les moet duidelijk zijn ook zonder ondersteuning van een nieuwe tabel.

Alternatief

Ons forumlid had, zoals wij boven reeds schreven, iedere afzonderlijke positie die op winst staat kunnen verkopen. Maar hier schiet hij niets mee op (althans in het bovenstaande voorbeeld) want het verloop ging te snel en er was geen enkele dag dat er verkocht kon worden met winst.

Financieringsinstrument

Van der Helm koopt futures. Dit lijkt het aangewezen instrument. Het bezwaar hiervan is natuurlijk de marginverplichting. In het systeem van Van der Helm is dat geen probleem want hij koopt maar eenmaal of tweemaal en is er altijd na drie dagen uit. Maar in het systeem van het forumlid kan dit aardig oplopen. Rekent u het eens uit wat het moet zijn als u voor bovenstaande investeringen staat.

Maar het echte probleem is dat men van te voren niet weet hoever men met de investering moet gaan om winst te maken en dat betekent dat men in de problemen kan komen en de totale positie moet opruimen met een aanzienlijk verlies. Opties kopen is ook geen prettig idee, want men moet dan veel verwachtingswaarde kopen, hetgeen kan bijdragen tot het verlies. Er zijn ook Turbo’s. Deze lijken een aangewezen instrument maar men kan in tegenvallende deals uitgestopt worden. Dit is uiteraard op te vangen door op het moment van uitstoppen een nieuwe turbo te kopen.

De Kosten

De winst per transactie is in het algemeen laag zeker in de moeilijke gevallen. Een systeem zoals het onderhavige moet het hebben van relatief kleine winsten die vaak herhaald worden. De kosten zijn afhankelijk van het instrument maar grosso modo mag men stellen dat deze uitkomen op 0,3% van de transactie. Hierbij komen slippagekosten die met name bij opties toch nog groot kunnen zijn.

Conclusie

De verbetering die ons Forumlid denkt te kunnen aanbrengen aan het systeem van Van der Helm kan zeker zinvol zijn. Hier en daar geeft het duidelijk betere opbrengsten, maar het zit vol met grote risico’s, die grote verliezen met zich mee kunnen brengen. Wij hebben nog naar extra beveiligingsmaatregelen gezocht, zoals bijvoorbeeld het inzetten van de Mean Reversion als prohibitieve indicator, maar dit type mogelijkheden heeft ons toch te ver gebracht, zodat we dit alles maar hebben laten vallen. Voor ons is het duidelijk dat de suggestie van het forumlid niet de veiligheid biedt van het Martingale-systeem. Als men dan toch met een dergelijk wapen de kansen te lijf wil gaan en een onbeperkte buidel heeft, dan kan men zich beter tot de roulette tafel wenden, want daar is dit systeem opgelegd pandoer.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV volgt voor geen van haar cliënten de hieromschreven strategie. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie volgens de hier besproken strategie en in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken strategie en de besproken producten vertegenwoordigen een hoog risico.

1 gedachte over “Martingale op de beurs (2)”

  1. heel goed stuk van de heer van Dommelen, die een volledig beeld geeft van alle ins and outs. Conclusie: als er een winnend systeenm zou bestaan gaat iemand dat echt niet aan de grote klok hangen, ook niet uit altruïstische redenen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.