Kansen in de markt

De markt werd er afgelopen vrijdag nog eens even fors aan herinnerd dat Europa nog een boel problemen heeft op te lossen, maar de slechte economische berichten uit de Verenigde Staten lagen even zo goed aan de basis van de daling. De middellange en de lange termijn geven nog geen enkel teken van enige verbetering die ophanden zou zijn, maar in de dagpatronen ziet men als sinds enkele weken positieve afwijkingen, die met name in de afgelopen dagen in aantal aan het toenemen zijn. Het onderliggende sentiment is zich dus aan het verbeteren, maar de actuele markt wil daar nog niet in meegaan.

Een naderende ommekeer

Dat betekent dat er zich hoogstwaarschijnlijk een kracht aan het opbouwen is die, mocht er zich vandaag of morgen eens een keertje goed nieuws op de schermen vertonen, de koersen als een katapult naar boven zal doen schieten. Deze beweging zou zo krachtig kunnen zijn dat hiermede het maand- en het weekpatroon omgedraaid worden. De verkiezingen in Griekenland komen dichter en dichter bij en de uitslag hiervan zou wel eens de trigger kunnen zijn, die dit scenario in werking gaat stellen.

Want wie er ook gaat winnen, het resultaat zal ongetwijfeld inhouden dat Griekenland binnen de Euro blijft. De vraag is dan alleen maar of men blijft bezuinigen (met blijvende financiële steun van Europa) dan wel dat er een moratorium wordt afgekondigd dat Griekenland tot een goedkoopte eiland gaat maken waarna het land (met ondersteuning van de Europese diensten) zich langzaamaan weer zal oprichten. Ook het overleg tussen Europa en de Spaanse overheid over de Spaanse banken kan de trigger worden als deze partijen met een voor de markt aanvaardbare oplossing komen.

Het technische plaatje op dagbasis

Voor wat de Technische Analyse betreft is, zoals gezegd, een dergelijk scenario mogelijk. Wij gaan er ernstig rekening mee houden. Hieronder vindt u een daggrafiek van de AEX Index. U vindt onder de koersen in eerste instantie de Advance/Decline Line. Netto steeg deze in de afgelopen tien dagen. De daling wordt dus door minder en minder aandelen gedragen. Een niveau lager vindt u de Call/Put Ratio. Deze zette een bodem toen de AEX Index een bodem zette op 286. Sindsdien is hij stijgende. Het aantal Calls dat uitstaat is dus stijgende ten opzichte van het aantal Puts. Blijkbaar begint de markt over te hellen naar een positief scenario. Tenslotte vindt u in figuur 1 de u bekende Momentum Analyse. Deze is al sinds midden april stijgende en  hij divergeert positief.

AEX 4 juni 2012
AEX 4 juni 2012

Figuur 1.

 

De hogere Timeframes

Alle goeds is hierboven getoond en gezegd. De week- en de maandgrafieken blijven negatieve signalen uitstralen. Gezien de opbouw van in de indicatoren zoals boven te zien is er een gerede mogelijkheid dat de markt op niet al te lange termijn een draai gaat maken. Een korte termijn draai omhoog kan het begin zijn van een bodempatroon. Een bodempatroon is nodig om ook de middellange termijn te laten draaien. Pas als ook in de hogere timeframes een draai zichtbaar is geworden kan men weer met een gerust hart langere termijn posities innemen.

De Rente

Er werd een Kop/Schouderpatroon bevestigd. De doelstelling kan berekend worden op 0,7% (voor de Nederlandse 10-jaars rente). Maar daarboven ligt nog een niveau van 1,4% waarop de markt zou kunnen keren. Dit is niet onmogelijk want er wordt nog steeds positief gedivergeerd. De forse rentedalingen in Noord Euroland hebben natuurlijk alles te maken met Griekenland en Spanje. Alhoewel de Technische Analyse hierop geen antwoord geeft zou het goed kunnen zijn dat er op of voor 17 juni een verandering in het beeld komt.

De Amerikaanse $ versus €

Reeds enige tijd geleden wezen wij u op het niveau van 84,2 als een mogelijk omkeerpunt van de stijging van de dollar. Wij wezen er ook op dat er onderweg een horde genomen zou moeten worden op 81,1 waar weerstand ligt die uitgaat van de eerste top sinds de stijging zich inzette. Dit niveau werd inmiddels bereikt en er doen zich nu uitputtingsverschijnselen voor. Als deze horde niet genomen gaat worden komt de dollar in problemen want dan zal er een Kop/Schouderpatroon kunnen ontstaan met alle negatieve gevolgen van dien. 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce goud bereikte zijn lang geleden geformuleerde doelstelling. En daarna ging de prijs als een speer omhoog. Hij is nu op weg naar de bovenzijde (op US$1.700 tot US$1.750) van een dalende driehoek. Theoretisch gesproken is de kans het grootste dat een dalende driehoek aan de onderkant wordt verlaten. Men moet dus verwachten dat het goud weer gaat dalen zodra deze bovenkant bereikt is.

De prijs van een vat Brentolie

Ook op het oliefront zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande. De doelstelling van US$99 werd afgelopen week bereikt. En met het bereiken hiervan werd ook de neklijn van een dubbele top bereikt. Iedere prijs beneden US$99 zet dit patroon op scherp, want dit zal betekenen dat het dubbele toppatroon bevestigd wordt. De doelstelling kan dan berekend worden op US$61. Dit zullen de sjeiks niet leuk vinden en de stagnatie in de Iran-besprekingen kan ook nog roet in het eten gooien, dus reken u nog niet rijk. Maar er lijkt een duidelijke breuk in de vraag/aanbod verhoudingen gekomen en dat vinden wij als consumenten mooi maar de olie-industrie zal er niet blij mee zijn.

Onze Strategie

Wij wachten op de ontwikkelingen in Griekenland.  De portefeuilles die daarvoor in aanmerking komen zijn  beschermd. De overigen houden een groot deel in liquiditeiten aan.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

1 gedachte over “Kansen in de markt”

  1. Ongelooflijk:” Masterplan eurozone eind 2012 gereed”
    Ze stellen alles uit tot na de Amerikaans verkiezingen in november.
    Wat een stelletje …….. Om de bevolking maar gerust te houden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.