Het Forum en Woodies CCI

Enige weken geleden vond er een hevige discussie plaats over Woodies CCI op het Forum van De Kritische Belegger. Omdat de daarin gebruikte parameters ons vreemd waren besloten wij een nader onderzoek te doen.

Woodies CCI

Ken Wood (Woodie genoemd) ontwikkelde een systeem gebaseerd op de CCI. Hij gebruikte daarvoor de parameters 14 en 6 (de laatste noemde hij de turbo, niet te verwarren met de Turbo als handelsinstrument van RBS en ABN Amro). Zijn bedoeling was om een goed korte termijn handelssysteem ter beschikking te krijgen hetgeen hij daarna toepaste op de markt voor futures, met name voor de handel in valuta, maar niet daartoe beperkt. Hij introduceerde daarbij een 0-lijn, een Lineaire Regressielijn van 25, een zone (boven/beneden de +100, -100) de zogenoemde Chopzone en een Sidewinder, de zone  boven/beneden +200, -200. Later werd daar nog een EMA34 (34 daags exponentieel gemiddelde) aan toegevoegd.

Woodies, die alleen maar geïnteresseerd was in korte termijn winst en niet in lange termijn investering, formuleerde 8 set-ups, met behulp waarvan long en shortsignalen gegeven worden. Daarnaast ontwikkelde hij een aantal exitsignalen. Er wordt tot slot nog onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende wijzen van beleggen. Het zijn de zeer agressieve methode, de agressieve methode en de conservatieve aanpak. Voor ons verhaal is het niet nodig om op al deze varianten in te gaan, want de discussie in het forum wijdde daar ook niet verder op uit. En per slot van rekening waren wij alleen geïnteresseerd in het gebruik van de bijzondere parameters.

Dr. Bob’s CCI

Bob Ferrari (Dr. Bob) claimt dat Woodie zijn CCI systeem ontwikkelde op basis van de CCI 50-14 van Dr. Bob, die daarmede als eerste kwam (niet wereldwijd maar bij dezelfde werkgever) toen beide nog bij hetzelfde instituut werkten. De 0-lijn voegde hij 2 jaar later toe en de EMA34 kwam daarna. Dr. Bob werkt ook met 8 set-ups en voor het overige zijn de regels eveneens hetzelfde. Onder elkaar gezet zijn er dus twee systemen, die alleen maar verschillen in de parameters:

Woodie           14, 6, 34;

Dr. Bob           50,14,34.

De parameters

Het systeem genoemd in de Forumdiscussie gebruikt de CCI72 en al naargelang de reagerende deelnemer een trigger van 6 tot 18. De 72 ontstond omdat men uitgaat van een hele cyclus van 150. Waarom de halve cyclus dan 72 moet zijn werd niet uit de doeken gedaan. Met een CCI72 ligt de discussie dus veel dichter bij Dr. Bob’s systeem dan bij dat van Woodie ook al wordt het Woodies CCI genoemd. Hiermede willen wij niet gezegd hebben dat er geen Forumleden waren die de korte termijn CCI gebruikten, maar het ging ons om de grote parameter (72 – 75) die wij hieronder gebruiken in samenhang met de korte (6-18).

Overigens is er veel discussie over de exacte lengte van cycli. Schumpeter was de eerste die een cyclus van 18 dagen introduceerde. Wall kwam met 16 dagen. De deelnemers van het Forum gebruiken 6 tot 18 dagen als cycluslengte.

Controle van de parameters

Vanwege de grote diversiteit in de meningen van de Forumleden zijn wij gaan kijken waar eigenlijk de optimale parameters liggen. Wij hebben de koersen van de AEX Index genomen gedurende de periode 1990-2011. In dit artikel gaan wij alleen maar long en niet short (mogelijk dat wij op de short-kant in een volgend artikel nog terugkomen). Per slot van rekening zijn wij alleen maar geïnteresseerd in de analyse van de bijzondere parameters.

1. Via optimalisatie en backtesting zijn wij tot de conclusie gekomen dat het geen verschil uitmaakt of men de CCI 75,76 74 of 73 gebruikt. De 72 komt er iets minder goed uit. Wij houden in het vervolg de 75 aan, zijnde de helft van de cyclus van 150, die in de Forumdiscussie genoemd wordt. De 75 is zeer robuust;

2. In afwijking van Woodies/ Dr. Bob, middelt het Forum de CCI met 5. Wij komen op 4 als de beste mogelijkheid bij de AEX. Ook deze MA4 is robuust te noemen, de afwijkingen bij gebruik van 3 of 5 zijn gering;

3. Voor de trigger ligt de zaak moeilijker. In alle analyses die wij gemaakt hebben komen de 6, 7, 8 en de 9 naar boven. De 8 komt er iets beter uit dan de 9, de 6 of de 7 en derhalve hebben wij voor de 8 gekozen. Het is niet gebleken dat de 9, de 6 of de 7 duidelijk van minder waarde zijn. Dus als men deze wil gebruiken lijkt daar geen bezwaar tegen te bestaan. Wij echter hebben voor de 8 gekozen, opnieuw een robuuste variabele;

4. Omdat het Forum niet uitwijdt over set-ups hebben wij deze buiten beschouwing gelaten. Maar het Forum introduceert wel de Bollinger Bands met parameters 18, 1.8, 1.8. Ons onderzoek naar deze parameters heeft kleine maar belangrijke verschillen opgeleverd. Wij hebben gekozen voor 20, 1.9 en 1.9 voor de AEX. Voor wat betreft de DAX is een lichte aanpassing te prefereren;

5. Op het Forum wordt ook de Bollinger Squeeze genoemd. Omdat deze ons overigens niet zo belangrijk voorkomt (hij waarschuwt alleen maar) nemen wij hem niet mee;

6. Het Forum kent geen Stoploss. Dit lijkt ons een vergissing en u zult hieronder in figuur 1 zien waarom dit belangrijk is. Wij voeren een stoploss in van 4% onder de aankoopprijs. Het is verstandig daarnaast een trailingstop in te voeren, maar wij hebben dat niet gedaan om het geheel niet te ingewikkeld te maken. Een trailingstop is niet noodzakelijk zoals ons gebleken is maar het gebruik daarvan verhoogt het rendement. Welke trailingstop u neemt laten wij aan U zelf over, er is keuze te over.

Het Systeem

Mede gebaseerd op de tekst van het Forum voeren wij de volgende regels in:

1. Ga Long als de koers onder de Bollinger Bands komt en daarna stijgt en dan met het volle lichaam van de candle boven de onderste Band komt;

2. Zowel de CCI 75 als de CCI 8 liggen onder de –100.

3. Ga Exit Long als de CCI8 boven de +100 ligt en daarna daalt tot onder de +100 of als er sprake is van een Shortsignaal;

4. Uiteraard gaat wij ook exit als de Stoploss wordt geraakt.

In figuur 1 laten wij u zien waarom er een stoploss nodig is.

Woodies CCI
Woodies CCI

U ziet in de bovenstaande grafiek drie aankoopsignalen. De eerst twee zijn in ieder geval valse signalen. Over de derde valt te twisten. De koers zit in een dalende trend en er is onvoldoende kracht in de markt aanwezig om de Bearrallies naar de bovenkant van de Bollinger Bands te brengen. Ook de introductie van de Middenband helpt u niet. De koop bij 1 levert u een Intraday Drawdown op van 24 als u blijft zitten. Het uiteindelijke verlies wordt 19. In de tweede koop is de Drawdown 18 punten en het verlies 8. In het derde geval is de Drawdown 10 punten en er ontstaat een winst van 2. Wij hadden andere voorbeelden kunnen nemen die er nog veel slechter uitzien.

In wezen wordt in dit voorbeeld aangetoond dat het systeem niet erg adequaat reageert bij lange rallies. Bij een positie à la hausse geeft een langerdurende dalende beurs verliezen en een stijgende beurs maakt het moeilijk om de rally uit te zitten of, indien men volgens de regels winst heeft genomen, opnieuw in te stappen.

Een tweede opmerking die wij willen maken geldt de aantekening door leden van het Forum dat de CCI een leading indicator is. Tegen deze stelling kunnen wij in principe geen bezwaar inbrengen, maar de lange duur en de middeling vertragen uiteraard en verminderen daarmee de “lead”.

De Resultaten

Wij hebben de resultaten van dit systeem – dus uitgaande van onze hierboven genoemde parameters – berekend vanaf oktober 1990 op de AEX.

De winst was 320punten, bij een brutowinst van 584. Het aantal trades was 45 waarvan 31 winnende trades hetgeen een percentage winnende trades oplevert van 69. Dit vinden wij acceptabel maar zeker niet overdreven. De maximale intraday drawdown was 81, hetgeen zonder twijfel een aantal peentjes bij de beleggers zou hebben opgeleverd. De profitfactor was 2,21, opnieuw zouden wij zeggen, acceptabel maar niet bijzonder indrukwekkend.

De periode waarover berekend werd bedraagt meer dan 20 jaar, hetgeen een gemiddeld aantal trades van ruim 2 per jaar oplevert. Dut lijkt niet veel maar als we veronderstellen dat er evenveel short trades zijn dan zouden er circa 4 per jaar zijn.

In de berekeningen zijn wij een ander fenomeen tegengekomen. Als men de gehele periode in kleine stukjes hakt en men berekent over ieder stukje de parameters dan blijkt dat naarmate de datum van het heden nadert, de parameters kleiner worden. Dit geldt voor de Bollinger Bands die naar 19 en 1,9 tenderen. Het geldt niet voor de grote CCI die, als boven vermeld zeer robuust is en op 75 blijft staan. De kleine CCI blijft op 7, 8 en 9 waarbij 8 lichtelijk excelleert. Het Gemiddelde van 4 is robuust maar de Stoploss vermindert duidelijk en neigt naar 2. Wij hebben daar geen verklaring voor anders dan dat de getallen van de AEX in de negentiger jaren een grotere variantie kennen dan die van de eerste tien jaar van het nieuwe millennium. Maar dit is een hypothese die wij verder niet onderbouwd hebben. Wel staat het voor ons vast dat met iets aangepaste parameters in de recente periode betere resultaten verkregen kunnen worden.

De DAX

Wij hebben het systeem ook toegepast op de DAX. Met parameters (20,1.9,75,8,4,4) zoals hierboven geformuleerd over de periode sinds oktober 1999 waren de resultaten als volgt: Netto-winst 438. Brutowinst 864, aantal trades 4, aantal winnende trades 2, in procenten 50, Profitfactor 2,03. Een lichte verandering in de parameters als volgt: (19,2,75,9,4,4) verbetert het resultaat opzienbarend tot nettowinst 1.558 punten, brutowinst 2.117, aantal trades 10, waarvan 7 winstgevend (70%) en een profitfactor van 3,79. In dit verband wijzen wij u op de opmerking hierboven inzake het langzaam kleiner worden van de parameters in de tijd. Maar uw conclusie is misschien dat het geheel niet erg robuust is. Qua hoogte van het resultaat is dat correct, maar men moet zeer veel en grote veranderingen aanbrengen in de parameters wil het systeem niet meer rendabel zijn.

Conclusie

Het systeem van Woodies CCI zoals het Forum dat formuleert en zoals dat geïnterpreteerd is door ons, biedt wel degelijk goede mogelijkheden. Zoals altijd is het zaak om zich strikt aan de regels te houden.  Een Stoploss en een Trailingstop verbeteren het totale resultaat. Wij zien dit CCI systeem dat overigens weinig meer te maken heeft met het systeem van Woodie en ook niet met dat van dr. Bob, als een aanvulling op een groter arsenaal, want men is niet vaak in de markt. Van belangrijke rallies wordt niet voldoende geprofiteerd  Maar de winst is ongetwijfeld dat u met dit systeem in de hand geen dure abonnementen meer hoeft te nemen om signalen te krijgen. U genereert ze nu zelf.

Short-strategie

Wij hebben geen argumenten gevonden waaruit zou blijken, dat een omgekeerd systeem niet goed zou zijn om shortposities in te nemen. Maar wij hebben dat nog niet onderzocht. Wij komen hier mogelijk in een volgend artikel nog op terug.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV volgt voor geen van haar cliënten de hieromschreven strategie. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie volgens de hier besproken strategie en in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken strategie en de besproken producten vertegenwoordigen een hoog risico.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.