Het Draghi medicijn

Draghi deed het weer. Opnieuw kregen de financiële markten zijn onvoorwaardelijke en langdurige steun. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar Bernanke juist de eindigheid van zijn maatregelen had aangekondigd. Wij gaan dus discrepantie zien tussen beide continenten. De Zwitserse en de Nederlandse beurzen reageerden zeer positief. Alle andere markten waren ook positief maar in veel mindere mate. De Duitse beurs antwoordde zelfs afgelopen vrijdag met een grote zwarte omarmingscandle. Alleen in de twee meest positief reagerende landen draaide het weekpatroon naar positief. In de meeste andere geschiedde dit slechts gedeeltelijk, zodat er daar nog geen sprake is van een omkeer. Wij laten u hieronder een omkeer in Nederland zien aan de hand van het handelssysteem dat wij nu al een aantal keren gebruikt hebben.

Figuur 1.

Eerder hebben wij u gewezen op de drie korte termijn koopsignalen die ontstonden. Het eerste zal slechts sporadisch gevolgd zijn. Alhoewel het een valide signaal was, dan ware het toch zekerder geweest als de kruising van de beide Stochastics boven de onderste horizontale lijn had gelegen. Daar komt bij dat een eerste signaal vaak gevolgd wordt door een tweede signaal vanuit een lagere bodem. Zo ook in dit geval. Maar er was dit keer een (niet vaak voorkomend) derde signaal nodig om de markt inderdaad in een korte termijn stijgende trend te brengen. De ervaren belegger zou telkens waneer zich een nieuw signaal voordeed, hebben bijgekocht wetende dat de draai op komst was.

Maar dit is allemaal korte termijn en alleen maar voer voor de actieve belegger, die niet bang is om risico te lopen. Een veel sterker en zekerder signaal wordt afgegeven door de middellange termijn systemen zoals de Trapabs, die u onder de koersen in de figuur aantreft. Hij draaide naar positief in de afgelopen week en de indicatoren divergeren allemaal positief. Deze draai wordt bevestigd door de Zwitserse markt, die dit eerste halfjaar de beste markt van Europa was. De Duitse markt deed het tegenovergesteld want met een bearish engulfing kondigde hij een verdere daling aan. Er zijn commentaren die het afwijkende gedrag van de DAX wijten aan het feit dat de DAX tegenwoordig meer op het Verre Oosten is gericht gezien de grote export naar deze gebieden. Bevestiging uit een andere markt moet dus gezocht worden en deze kan men vinden bij de S&P500, waar de Trapabs ook een middellange termijn hausse aankondigde.

Bevestiging van andere markten is belangrijk. In de Technische Belegger van afgelopen week lieten wij u zien hoe de Crash Indicator een verkoopsignaal voor de AEX gaf, maar nog niet voor de S&P500. Wij stelden toen dat deze bevestiging nodig was om het signaal inderdaad te volgen. Maar in de afgelopen week draaide deze indicator voor de Nederlandse markt naar neutraal en voor de S&P500 bleef hij positief. Het onbevestigde signaal uit Nederland was dus vals. U mag uit dit alles niet afleiden dat wij nu zeer positief zijn ten aanzien van het beursgebeuren. Eerst moet gewacht worden op een draai van de weekgrafieken van de grote markten. Daarna zullen de indicatoren hun mening moeten geven. Voor wat de maand betreft is het nog te vroeg om iets te zeggen. De grafieken zijn nog negatief maar de maand is pas 10 dagen oud.

Wij blijven daarmee voor wat onze middellange termijn visie betreft vasthouden aan het idee dat er een grote correctie aan de gang is waarbinnen de markten op korte termijn omhoog bewegen. Het risico blijft dus voorlopig aan de onderkant.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-07-10: 352,53)

Onze conclusies:

Korte termijn: positief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

De aankondiging van Draghi zou een drukkend effect moeten hebben op de rente maar daar is in Nederland eigenlijk nog niet veel van te bespeuren. Het is daarvoor misschien ook nog te vroeg. Wel is er negatieve divergentie ontstaan in de daggrafiek en ziet het ernaar uit dat de indicatoren gaan dalen in de weekgrafiek. Wij houden het erop dat wij voorlopig een kalm tot dalend rente niveau gaan zien, dat in ieder geval afwijkend zal zijn van het Amerikaanse. De dollar zal daarvan een positieve invloed ondergaan.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar is aangekomen bij een drietal weerstandsniveaus (78,1, 78,5 en79). Deze hordes zijn belangrijk want daarmede komt de dollar weer in het patroon van de stijgende bodems en stijgende toppen. Met andere woorden een doorbraak hiervan bevestigt de opgaande trend. De Draghi-aankondiging zal positief werken doordat zoals gezegd het renteverschil hierdoor wordt vergroot. Wij zijn en blijven positief voor de dollar.

De Prijs van een troy ounce Goud

Het is nog steeds mogelijk dat de goudprijs aan het bodemen is maar het uitzicht daarop is de afgelopen week duidelijk verminderd. Het is dus (nog) geen tijd om in te stappen.

De Prijs van een vat Brentolie

De barrière op US$105 werd zonder moeite genomen. De prijs van een vat Brentolie is nu op weg naar US$118, maar er zijn geen aanwijzingen, dat hij het consolidatiekanaal zal gaan verlaten.

Onze Strategie

Afgelopen week hebben wij opnieuw aandelen verkocht. Aandelen Delhaize en Credit Agricole zijn verkocht en ook aan de verkoop van onze positie in aandelen Genmab wordt gewerkt.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.