Het doel is bereikt. Wat nu?

Vanaf vandaag zal Gijsbrecht K. van Dommelen, oprichter en algemeen directeur van Vladeracken Vermogensbeheer,periodiek een bijdrage leveren aan De Kritische Belegger.  Als econometrist ontving hij zijn opleiding in Tilburg aan de Universiteit Brabant aangevuld met korte opleidingen aan de Harvard University in Boston en New York University.

Gijsbrecht van Dommelen is sinds 1986 werkzaam als financieel analist, beleggingsadviseur en vermogensbeheerder bij diverse financiële instellingen, zoals onder andere Fidelity in Boston, Drexel Burnham in New York, Schretlen & Co. Te Amsterdam en MeesPierson in Den Haag. Als freelance journalist heeft hij jarenlang gepubliceerd in financiële tijdschriften, zoals Beleggings Expres. Tevens is hij redacteur van de Technische Belegger en van de Stamrecht Belegger.

Met vriendelijke groet,

Satilmis Ersintepe

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (20 februari 2011) 374,19.

Opnieuw een mooie week! Het doel, zoals wij dat hadden gedefinieerd toen de weerstand op 348 gebroken werd, werd nipt overschreden. Afgelopen vrijdag sloot de beurs met een typische Hanging Man. Een dergelijke candle is normaal bij het bereiken van een weerstand. Meestal volgt op het bereiken van een weerstandsniveau een terugslag en de Hanging Man duidt daarop. Maar hij is nog niet af. Om inderdaad waarde te krijgen moet dit signaal bevestigd worden en dat zou aanstaande maandag moeten gebeuren, met een close die duidelijk lager ligt. Houdt dus de beurs maandag in de gaten want u kunt dan gemakkelijk concluderen of we op korte ter mijn omlaag zullen gaan of niet.

Met name in de Amerikaanse literatuur ziet men een waarschuwing opkomen gebaseerd op het verleden van de maand februari van het derde Presidentiële jaar. Men kijkt dan naar het jaar 2007. De beurs kelderde toen (in Amsterdam van 511 tot 432).

Maar ook al was 2007 ook een derde Presidentieel Jaar dan was het wel in de tweede presidentiële termijn en dit “derde jaar’ is statistisch gezien veel minder interessant dan dat van de eerste termijn. Het technische beeld was toen ook duidelijk slechter. De Momentum Analyse op week- en dagbasis daalde toen en divergeerde negatief. Op dit moment is daar geen sprake van. Maar men moet wel concluderen dat de markten in Amerika overbought zijn en dat zou een reactie tengevolge kunnen hebben die dan wel beperkt van aard zal zijn. Maar erkend moet worden dat er op dit moment niets is dat daar op wijst.

TA AEX 22 februari 2011
TA AEX 22 februari 2011

De indicatoren zijn op alle time frames stijgende en zolang de daling niet inzet kan men ook niet spreken van negatieve divergentie. Alleen in Duitsland heeft het dagplaatje een probleem (overbought), maar de week ziet er daar zeer gezond uit. Wij geloven dan ook niet dat de komende week ons verrassingen zal brengen. Eerder zien wij de beurs op weg gaan naar zijn volgende doel dat naar onze mening ligt op 415. Daarvoor moet er wel snel een hoger slot neergezet worden want met de huidige koers is de weerstand op 374 niet echt doorbroken. Natuurlijk zal de beurs onderweg naar 415 een aantal tussenstops maken. Alsdan moet bezien worden hoe het van daaruit verder zal gaan.

De Rente

De rente is een correctieperiode ingegaan. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit zal duren. Een steun ligt op 3,23%, maar omdat de laatste top in de grafiek van het gemiddelde effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse staatsleningen, niet meer geconfirmeerd werd, twijfelen wij er aan of de daling met het bereiken van dit niveau afgelopen zal zijn. Eerder zien wij de rente naar het reeds vaak in deze rubriek genoemde niveau van 2,97% gaan. In de Verenigde Staten vormt de rentedaling in de daggrafiek een dalend vlaggetje en als dit patroontje afgemaakt wordt (door een uitbraak naar boven) zal de daling toch nog beperkt blijven. Wij zijn dus niet geheel zeker van onze inschatting ten opzichte van de duur van de correctie, maar wij zien geen redenen om aan te nemen dat de stijgende trend wezenlijk gebroken wordt. Vermoedelijk speelt hierin een rol dat de ruimte voor een stijgende rente na een korte termijn reactie nog wel aanwezig is, maar dat wij op een wat langere termijn (enkele maanden) een correctie van grotere orde verwachten. Het is goed mogelijk dat de steun van 2,97% wel bereikt wordt, maar pas vanaf een hogere voorgaande, nog neer te zetten top, die dan naar onze inschatting voor de 10-jarige rente in Nederland tussen 3,5% en 3,75% zal komen te liggen.

De Dollar

De dollar is er niet in geslaagd zijn 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde te breken. Hij is nu op de weg terug naar het 72,5 niveau. Van daaruit moet bekeken worden of hij opnieuw om zal keren ten einde een nieuwe aanval te wagen op zijn langere termijn gemiddelde. Voorlopig is het afwachten geblazen.

De Prijs van een vat Brentolie

Er lijkt een Evening Star in de maak in de weekgrafiek van de Prijs van een vat Brentolie. In de komende week zal hier meer duidelijkheid over komen, maar het antwoord lijkt ons duidelijk. Er is sprake van dalende indicatoren gepaard gaande aan negatieve divergentie. Zonder calamiteiten in de wereld zal de prijs omlaag gaan. Misschien is het wachten nog op meer duidelijkheid in Egypte, omdat daar de eisen nog niet allemaal zijn ingewilligd en op de onrust die nu in Libië lijkt te worden aangewakkerd. Het Suezkanaal blijft een majeure rol spelen in de ontwikkeling van onze benzineprijs. Het eerste doel is US$88,8 per vat.

Het Goud

Het Goud zit weer in de lift. De prijs van een Troy Ounce is op weg naar de vorige top op US$1.430. Ook zilver doet aan deze stijging (zelfs versterkt) mee en in dit kielzog heeft ook de prijs van Palladium zich weer in een opgaande beweging gezet. Blijkbaar zijn de berichten uit Japan van enige tijd geleden dat men er in geslaagd was een synthetisch Palladium te maken nog dusdanig prematuur geweest dat de markt niet gelooft in concurrentie van dit materiaal op de kortere termijn.

Onze Strategie

Onder het Selector programma hebben wij op Roularta Media winst genomen en werden de laatste posities in Sipef verkocht. De opengevallen plaatsen hebben wij (nog) niet opgevuld in afwachting wat de AEX Index zal doen met de weerstand op 374. Zodra dit duidelijk is zullen wij tot verdere aankopen overgaan. Voor het overige zijn onze portefeuilles gevuld (ook met posities in edele metalen) zodat wij alleen maar de ontwikkeling van de beurs moeten afwachten, die wij echter met vertrouwen tegemoetzien.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.