Geen Koopsignalen

De markt is verdeeld, maar in het algemeen negatief. De reactie is niet uitgewerkt en zonder nieuwe goede berichten zal het nog even duren voordat men kan denken aan een herstel. Het Syrië-probleem staat voorlopig niet meer op de agenda. Iran zou de inspiratie kunnen zijn voor nieuwe goede berichten. De tapering blijft een zwaard van Damocles. Of het herstel van de wereldeconomie van grote invloed zal zijn is een vraagteken. En tot slot zijn er dan nog de interne begrotingsperikelen in de USA, waar nog geen pijl op te trekken valt. De Technische Analyse wacht op koopsignalen. Wij hebben er geen enkele gevonden. De korte termijn ziet er niet volledig negatief uit. Alles is dalende maar er wordt niet negatief gedivergeerd. De midden en lange termijn zijn negatiever dan de korte termijn, maar ook duidelijk verdeeld. Europa (inclusief Nederland) doet het nog steeds beter dan de Verenigde Staten. Wij laten hieronder de daggrafiek van de AEX Index zien.

TA AEX 30 september 2013
TA AEX 30 september 2013

Figuur 1.

Het eerste wat opvalt is dat de opgaande trend heel duidelijk nog steeds in takt is. De dalende koers heeft de steun, die uitgaat van de top op 373, bereikt. Tegelijkertijd werd het MA50 aangestipt dat samenvalt met de genoemde steunlijn. Deze dubbele steun zou ongetwijfeld voor een draai kunnen zorgen, maar wij hopen dat dit niet het geval zal zijn (zie even verder). De Momentum Analyse daaronder is dalende en hij divergeert positief. Hier is echter een vraagteken bij te stellen. Ten opzichte van de vorige top op 380 is dat inderdaad het geval, maar als men iets verder terugkijkt dan ziet men een lichte aarzeling in het koerspatroon (wij hebben daar een kanaaltje bij A getekend).

Ten opzichte van dat niveau is er sprake van duidelijk negatieve divergentie. Dit fenomeen ziet men in vele markten. Wij gaan ervan uit dat voor wat de daggrafiek betreft er sprake is van positieve divergentie en dat pleit ervoor dat de huidige reactie snel achter ons zal liggen. De Stochastics tussen het koerspatroon en de momentum analyse in, is dalende. Als de koersen op korte termijn hun stijging hervatten zal hij halverwege omdraaien. Dat wijst dan op een zwakke rally. De Stochastics zou onder de onderste horizontale lijn moeten uitkomen en dan pas moeten draaien. Als dat gebeurt zijn de kansen op een forse stijging aanzienlijk groter. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de momentum analyse. Hij ligt net onder de nullijn. Liever zien wij een draai vanuit een veel lagere positie. Hier ligt op dit moment echter een probleem want iedere daling beneden de vette horizontale lijntjes zou negatieve divergentie betekenen en dat zou er op duiden dat de markt ernstig verzwakt. Daar komt bij dat de hogere timeframes er niet overal even goed uitzien. Er wordt veel maar niet overal negatief gedivergeerd en de momentum analyse daalt maar ook niet overal. Het technische plaatje is dus zeer onzeker, waarbij het best mogelijk is dat we een betere week tegemoet gaan maar al met al lijkt het verstandig de ontwikkelingen nog maar even aan te zien. Wij prefereren te wachten op duidelijke koopsignalen.

De Rente

Even zag het ernaar uit de markt zich toch niet veel gelegen liet liggen aan het uitstel van de tapering. Maar inmiddels is het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen weer aan het dalen en is zij alsnog op weg naar de steun op 1,94%. Tegelijkertijd wordt er op weekniveau negatief gedivergeerd en op maandniveau is de momentum analyse gaan dalen. Wij wachten ook hier op meer duidelijkheid.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar heeft zijn daling doorgezet en is op weg naar de steun op 72,98. Gezien de signalen die de grafieken en de indicatoren geven in de verschillende timeframes geloven wij niet dat deze steun zal worden gebroken. Op iets langere termijn zien wij de dollar weer wat oplopen.

De Prijs van een troy ounce Goud

Er zijn aanwijzingen, dat de prijs van een troy ounce goud omhoog wil. Maar het gaat nog steeds niet van harte. De weekgrafiek is nog dalend. Het lichtpunt is dat er positief gedivergeerd wordt, maar zolang het goud nog niet duidelijk boven US$1.430 noteert moet u er van afblijven.

De Prijs van een vat Brentolie

Vorige week schreven wij nog dat er een kleine kans was dat de richting omhoog naar US$118 weer zou worden ingeslagen. Deze kans werd intussen gemist. In plaats daarvan ging de prijs van een vat Brentolie verder omlaag en hij ligt nu op de weerstand van de zeer lange termijn gemiddeldes (MA40 en MA50). Deze weerstanden kunnen de daling even temperen maar er zijn geen technische redenen meer te vinden dat Bentolieprijs op korte termijn opnieuw de grens van US$118 gaat opzoeken. Ook fundamenteel lijken er eerder kansen op een verdere daling te bestaan. Na de Syrië problemen zijn het de Iran gesprekken die voor een versoepeling van de oliemarkt zouden kunnen zorgen.

Strategie

Wij wachten op het moment dat we actief in de markt kunnen stappen.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.