Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Even Rust

Het beeld dat oprijst uit figuur 1, waarin de dagkoersen van de AEX Index zijn opgenomen ziet er positief uit. Er is zojuist een golden cross neergezet en er is sprake van een ritme van hogere bodems en hogere toppen. De AEX Index was uitgebroken uit een bullish Head and Shoulder patroon. De doelstelling van dit patroon is afgelopen week bereikt. De bovenkant van het stijgende kanaal werd bijna aangetipt en tegelijkertijd geeft de Momentum Analyse onder in de figuur aan, dat de kracht uit de markt aan het lopen is.

Figuur 1 stelt dus dat er een adempauze nodig is en dit betekent dat de onderkant van het kanaal zal worden opgezocht. Deze conclusie wordt ook ondersteund door andere indicatoren zoals de Call/Put Ratio en de AD-lijn in Nederland, de NewHighs in Amerika en het Volume dat op het punt staat naar beneden door te breken. Kortom de daggrafieken (die van de AEX Index is zeer representatief) zijn op zoek naar wat rust.

TA AEX 13 augustus 2012
TA AEX 13 augustus 2012

Figuur 1

De weekgrafieken

Op weekbasis is de zaak iets minder duidelijk, want als wij het aan het rechte eind hebben en er is in de komende weken sprake van een correctie dan zal er een rechter schouder gevormd kunnen worden in een negatief Hoofd/Schouderpatroon van grotere orde. Op zichzelf is daar nog niets mis mee want een dergelijk patroon kan alleen maar bevestigd worden door een doorbraak van de neklijn en deze ligt in alle markten nog ver weg (in Nederland op circa 285).

Onderweg liggen er een groot aantal sterke obstakels, dus de vorming van een derde top hoeft ons nog niet op het verkeerde been te zetten. Maar feit is wel dat ook de weekgrafieken op een aanstaande correctie duiden.

De Maandgrafieken

De maandgrafieken zijn zonder meer positief te noemen. Wij hebben deze draai reeds eerder gemeld, maar de AEX grafiek was een oog in het land der blinden. Inmiddels hebben zich ook andere grote beurzen aangesloten. De lange termijn ziet er nu overal goed uit en zolang dat het geval blijft zijn wij niet pessimistisch over de toekomst.

De VIX

Iedere correctie in de markt kan ontsporen. En daarom is het verstandig als de mogelijkheid zich voordoet om uw portefeuille te verzekeren tegen eventuele calamiteiten. Op dit moment staat de markt voor een correctie en zijn de omstandigheden gunstig om een verzekering af te sluiten. In de periode 20 april – 8 juni van dit jaar hebben wij aandacht besteed middels een serie van 8 artikelen (die u nog steeds kunt inzien op onze website onder het hoofd Publicaties) aan de vele mogelijkheden die de Volatiliteit Indexen bieden.

In artikel 4 hebben wij laten zien hoe de Volatiliteit Index gebruikt kan worden als bescherming van de portefeuille. De VIX is aangekomen in het cruciale gebied tussen 15 en 13 en in deze zone, zo hebben wij u indertijd laten zien is het veilig (en verstandig) om een dekking op te bouwen. Deze dekking zal u voor langere tijd bescherming geven. Koop hiervoor een Turbo (of een ander vergelijkbaar instrument) met een StopLoss niveau van 13 of lager. U kunt ook een langlopende call optie op de VIX (voor zover die er zijn) nemen of u neemt langlopende putopties op de AEX Index of op de S&P500 Index of op welke andere index die uw preferentie heeft.

U houdt uw positie aan totdat de MACD van de VIX een top in de VIX niet meer bevestigt (zie hiervoor artikel 5). Uiteraard kunt u in plaats van de VIX ook de V611 nemen (een volatiliteit index op de EuroStoxx 50), maar de handel in derivaten hierop is dermate gering dat u beter een instrument op de VIX neemt. Uiteraard kan men zich afvragen wat het voor zin heeft de portefeuille te beschermen als men van mening is dat er slechts een normale correctie op komst is.

Zoals gezegd: de kans is er nu en calamiteiten zijn nooit uitgesloten en dit type verzekering is voor de zeer lange termijn. Wat er bijvoorbeeld bij het naderen van de Amerikaanse verkiezingen (en daarna!!!) zal gebeuren is één groot vraagteken.

De Rente

De Rente bevindt zich in een uiterst gevaarlijk situatie omdat hij op de ondergrens van zijn technische patroon ligt en een doorbraak daar door heen brengt hem dicht bij 0%. Hierdoor zal een deflatie worden ingezet die funest zal zijn voor de economie. Maar het is nog niet zover. De rente heeft moeite om de neklijn te breken en zolang dat nog niet het geval is, is alles nog mogelijk. De grafiek wijst op een draai naar omhoog en derhalve gaan wij ervan uit dat we de laagste stand gezien hebben. Opvallend is het wel dat de 3-maands Euribor met 0,37% vorige week het eerdere dieptepunt op 0,63% doorschreden heeft.

De Amerikaanse $ in Euro’s

Met horten en stoten heeft de daling zich ingezet. De grafiek laat er geen twijfel over bestaan dat het Technische Analyse negatief gestemd is ten aanzien van de nabije toekomst van de dollar. Een eerder geschat doel werd bereikt. en er is sprake van forse negatieve divergentie.

Het Goud

Ondanks de vele optimistische geluiden die van her en der op ons afkomen kunnen wij geen optimisme opbrengen ten aanzien van de ontwikkeling van de prijs van een Troy Ounce Goud. De maandgrafiek van de World Gold Index, toont een zorgwekkend beeld. De prijs ligt nog steeds boven zijn lange termijn stijgende trendlijn, hetgeen positief is, maar…….er is een dalende driehoek te herkennen en deze wordt normaliter aan de onderkant verlaten.

De consolidatie die heeft plaatsgevonden binnen deze driehoek gaat gepaard aan een zeer negatief divergerende Momentum Analyse. Als men naar de weekgrafieken kijkt vindt men hetzelfde negatieve beeld. De vraag voor de komende tijd is of de bovenste grenslijn van de driehoek zal worden doorbroken (nu op U$1.685). Mocht dat gebeuren dan ontstaat er een geheel ander, veel positiever scenario. Maar zover is het nog niet.

De Prijs van een vat Brentolie

Als men naar de maandgrafiek van de prijs van een vat Bentolie kijkt ziet men een horizontaal kanaal met grenzen van circa US$126 en US$97. De prijs is op dit moment stijgende, maar dat zal niet lang meer duren want zowel op dag- week- als maandniveau wordt er negatief gedivergeerd, waarbij de dagkoersen reeds aan een daling zijn begonnen en waarbij de weekkoersen het minst duidelijke plaatje geven. Wij gaan ervan uit dat de bovenkant van het kanaal in de maandgrafiek niet gehaald zal worden en dat de weg daarna naar beneden dan openligt. Of de $97 grens doorschreden zal worden is nog onduidelijk.

Onze Strategie

Een aantal veranderingen werd aangebracht in de portefeuilles. Hier en daar werden Call opties verkocht. Daarnaast hebben wij posities in Twentsche Kabel en UCB verkocht, mede om ruimte te maken voor de aankoop van betere posities als de marktcorrectie niets meer dan dat blijkt te zijn, een correctie. Wij zullen, waar dat relevant is, portefeuilles af gaan dekken met VIX-instrumenten.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-08-10: 333,5)

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

1 gedachte over “Even Rust”

  1. Baltic dry-index staat nu nog lager als in januari 2002 en maart 2009 wat uitstekende koopkansen waren. Raar dat niemand dat opvalt. Straks zien we koersen omhoog vliegen , ik heb het wel eens vaker meegemaakt begin jaren tachtig. Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.