Een ongeloofwaardige rally

Met een stijging van bijna 4% (in Nederland) hebben de markten een mooie week achter de rug. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde is nu bijna overal doorschreden. De laatste top uit oktober werd haast overal gebroken. En men heeft dus al de eerste berichten kunnen lezen, die ons vertelden dat de markten uitgebroken zijn en dat de kar met geld alleen nog maar uitgeladen hoeft te worden. Wij geloven daar niets van. Ter adstructie laten wij u hieronder de daggrafiek van de AEX Index zien.

TA AEX 23 januari 2012
TA AEX 23 januari 2012

Figuur 1.

In de weekgrafiek was vorige week te zien dat de AEX zich in een stijgende driehoek bevond. Wij hebben daarbij aangetekend dat hij eerst nog een correctie moest ondergaan alvorens aan een uitbraak aan de bovenzijde gedacht kon worden (doel 280, waarvan wij zeiden dat hij daar niet zou komen). Na de uitbraak afgelopen week aan de bovenzijde van de driehoek tekenen wij hierboven het korte termijn stijgingskanaaltje dat binnen de oplopende driehoek te onderscheiden was.

Als de AEX verder stijgt dan zal hij de bovenzijde bereiken op ongeveer 330. Daar ligt forse weerstand. Maar wij hebben er niet veel vertrouwen in dat hij daar zal komen, want de rally wordt nergens ondersteund door technische indicatoren en het marktsentiment. Wij hadden u al gewezen op de divergentie (onderste twee histogrammen in de figuur hierboven). Deze divergentie ziet men overal op alle markten (ook in de USA), zowel in de dag- als in de weekgrafieken. Het staafdiagram in de figuur hierboven representeert het Volume. Het stijgt niet.

Om dit inzichtelijker te maken ziet u daarboven een OBV-studie. Ten opzichte van de vorige top op 316 is deze dalende, terwijl hij de nieuwe top had moeten bevestigen. Opvallend is het dat de omzetten rondom de uitoefeningdata van de optiebeurs ook tegenvallen. Deze dagen hebben wij blauw gekleurd in de koersgrafiek. En twee toppen werden aangegeven met een verticale lijn (1 en 2). Figuur 1 bevestigt zonder meer onze stelling van vorige week dat de AEX Index eerst richting 280 moet gaan wil er van een werkelijke uitbraak naar boven sprake kunnen zijn. Maar er is meer.

De DAX heeft geen nieuwe top gezet. Hij ligt tegen de weerstand van de top van oktober op 6.430. De Advance/Decline divergeert negatief. De McClellan Oscillator eveneens en deze daalt daarenboven. De Call/Put Ratio divergeert negatief. De VIX is niet zo snel gedaald als men had mogen verwachten. Maar afgelopen vrijdag is hij net beneden 17 gesloten en is hij koopbaar (hiermede speelt men dus in op een dalende beurs). En tot slot mag men niet vergeten dat de Contrarians reeds enige tijd op een forse daling inspelen.

De Baltic Dry Index (maatstaf voor het wereldgoederenvervoer op zee) heeft bijna het dieptepunt van december 2008 bereikt. Maar de DJIA zette afgelopen week een nieuw All-Time-High en dat past dan weer in het volgende:

De Maandgrafieken

De maandgrafieken zien er overal nog positief uit. Zolang dit het geval is vrezen wij geen zware deuk in het koerspatroon, met dien verstande dat de maand zeer langzaam reageert en dus gemakkelijker verrassingen toelaat.

De Crisis

Aan de fundamentele kant zijn een aantal positieve dingen te onderscheiden. Draghi deed een goede zet met zijn 3-jarig krediet. De rente is in de probleemlanden aanzienlijk gedaald en op dit moment is autofinanciering weer mogelijk. Uitgezonderd Griekenland uiteraard, maar dit belang is zo groot dat er ongetwijfeld een nieuwe financieringsronde komt. Er komt nog een tweede Draghi-ronde van naar men zegt tenminste €1000mrd.

Hiermede zijn er aanwijzingen dat de Eurocrisis zijn dieptepunt voorbij is. De FED speelt met de gedachte aan een QE3. Maar er blijft de economische crisis. Hier in Europa is er voor deze crisis bij de politiek nog (te) weinig aandacht, maar die horde moet toch genomen worden, of men wil of niet. De problemen op de aandelenmarkt zijn dus nog niet voorbij en als het waar is, dat de aandelenmarkten een halfjaar vooruitlopen op de economie dan lijkt het ons nog te vroeg om te juichen.

De Rente

Met gezwinde spoed kwam het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen in de afgelopen week terug op de misstap naar beneden onder de vorige bodem. De grafieken stellen onomwonden, dat de rente verder gaat stijgen, maar er hangt natuurlijk de geplande actie van de ECB boven de markt om opnieuw een langerdurend krediet ter beschikking van de banken te stellen. Zolang deze dreiging van forse kredietverlening er is moet men rekenen op een verder doorgezet bodemproces.

Een hogere rente is echter wel nodig om de economie weer op gang te krijgen en bij gebrek hieraan moeten wij dus concluderen dat de schakel voor een enthousiaste beurs nog steeds schittert door afwezigheid.

De Amerikaanse dollar versus de Euro

De dollar heeft een correctie ingezet. Het is niet zeker dat het hierbij zal blijven. Er wordt in alle timeframes negatief gedivergeerd. Dat belooft toch niet zoveel goeds. Voorlopig dient men zeer voorzichtig te zijn. Het is mogelijk dat de tijd gekomen is om winst te realiseren.

De prijs van een vat Brentolie

Er wordt wat gas teruggenomen op het oliefront. Maar het is allemaal een beetje van hetzelfde. De prijs van een vat Brentolie bevond zich in een dalend kaanaal, van daaruit is hij in een congestiezone gekomen met een hoogste prijs van US$116 en een laagste van US$105 per vat. Binnen dit kanaal fluctueert hij nu en is hij op weg naar beneden.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud bevindt zich op weg naar de bovenzijde van een dalende driehoek. Ergens rond het niveau van US$1.700 ligt deze bovenkant als weerstand te wachten. Volgens de theorie en ook volgens de technische indicatoren zal de koers daarna weer gaan dalen en een steun vinden op US$1.533. Een doorbraak is te verwachten maar vlak onder dit niveau vindt men de stijgende trendlijn. Of deze trendlijn gebroken zal worden valt nog niet te voorzien.

Onze Strategie

Na het afwachten lijkt de tijd gekomen positie te gaan innemen. In eerste instantie zal dat in de VIX zijn, met andere woorden ons beleggingsbeleid is nog op een daling ingesteld.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

2 gedachten over “Een ongeloofwaardige rally”

  1. Tja…..heeft men wel eens gehoord van het woord “manipulatie”???

    Leuke gedachte echter: goud en zilver zullen in 2012 laten zien wat nu echt “geld” is niet al die papieren troep.

    Ik wil graag een weddenschap aangaan.

    Wie durft.

  2. Goed artikel!
    De Baltic Dry Index houd ik ook altijd in de gaten en die is een tijdje flink aan het dalen hetgeen inhoud d

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.