Een eerste zonnestraal is doorgebroken

Het doel van 335, zoals wij dat een aantal weken geleden berekenden werd afgelopen week gehaald. Wij voegden daar vorige week aan toe, “dat bij een stijging van de Momentum Analyse daarna, zich een positieve divergentie zou ontwikkelen, die een beweging omhoog zou aankondigen.” Het ziet er nu naar uit dat dit scenario zeer waarschijnlijk is. Wij laten u daarom opnieuw de daggrafiek van de AEX Index zien.

TA AEX 25 feb 2013
TA AEX 25 feb 2013

Figuur 1.

Op 335,35 keerde afgelopen donderdag de markt. Uiteraard kan dit een eendagsvlieg zijn, maar op dat niveau had de koers het eerder gedefinieerde doel bereikt en op dat niveau ligt ook het 50-daags voortschrijdend gemiddelde. Het MACD Histogram steeg die dag en maakte daarmede een einde aan de negatieve divergentie, die omgezet werd in een positieve. Maar “It needs two to tango”. De oscillator stijgt nog niet en dus mag men er nog niet vanuit gaan dat de markt gedraaid is. De uitslag in Italië kan maandag (en dat is de verwachting) de laatste zet geven om ook deze te doen draaien. Er is meer goed nieuws: de breedte-indicatoren stijgen en divergeren positief. Andere indicatoren geven koopsignalen. In tegenstelling hiermede blijft het volume nog sterk achter en dat weerspiegelt de angst bij de belegger. Hier zal pas verandering in komen als de nieuwe aanval op de Highs uit 2007 is hervat. Het bovenstaande dagplaatje vindt men in alle markten. Ook in Amerika, maar daar waren de overige signalen niet zo mooi. De NewHighs zijn bijvoorbeeld sterk gedaald afgelopen week. Hiertegenover staat dat de New Lows ook gedaald zijn. Misschien mag men dat als compensatie zien.

De week

De week is overal dalende. Nergens vindt men een positief beeld. Met dien verstande dat het niet lang meer zal duren alvorens de week in een oversold situatie komt. Het is dus mogelijk dat een draai voor de deur staat maar op dit moment is daar geen echt signaal voor. Er wordt in de weekgrafieken ook fors negatief gedivergeerd.

De maand

Amerika ziet de maandkoersen nog steeds stijgen. Zij gaan vergezeld van negatief divergerende Momans. In Europa zijn de maandgrafieken omgeslagen. Zij zijn dalende en de maand februari is nog zo kort dat niet verwacht kan worden dat ze niet in mineur zullen eindigen op de afsluiting van de maand volgende week.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-02- 25: 339,78)
Onze conclusies:
Korte termijn: kans op draai omhoog
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Conclusie

De conclusie is dat de markten toch zwaar weer tegemoet gaan. De mogelijkheid van een kortstondige opleving is aanwezig en lijkt ook reëel, maar of dit herstel voldoende kracht zal tonen zodat de hogere timeframes dit herstel ook kunnen volgen, lijkt zeer discutabel.

De Rente

Het effectieve rendement op de Nederlandse 10% staatsleningen heeft met een slot afgelopen vrijdag van 1,86% een nieuwe top gezet. Maar wij geloven niet dat de stijging zich nog lang zal doorzetten. De indicatoren zijn dalende, maar de weekgrafieken ondersteunen nog steeds een stijgende rente en daarom geloven wij niet dat de daling, zoals wij deze voorzien, van grote omvang zal zijn. Een nieuwe draai, nu omhoog, lijkt al te kunnen plaatsvinden vanuit het niveau van 1,75%. De 3-maand Euribor daalde opnieuw en dit past in het beeld van een (tijdelijke) rentedaling.

De US$ versus de €

Eerder dan verwacht heeft de Amerikaanse dollar de weerstand die geboden werd door het 50-daags voortschrijdend gemiddelde overwonnen. Tegelijkertijd doorschreed hij de dalende trendlijn. Hij ligt nu tegen een nieuwe weerstand (76) en deze zal ongetwijfeld vandaag of morgen zijn tot gaan eisen. Dat betekent dat de dollar dus even rust zal gaan nemen en hij kan tijdens die periode dalen. Het niveau van 74,5 lijkt een goede steun te geven, maar een prijs van 74 lijkt ook mogelijk.

De Prijs van een troy ounce Goud

Met een laagste niveau van US$1.581 bleef de prijs van een troy ounce goud afgelopen week nog steeds boven het belangrijke steunniveau rondom US$1.525. De korte termijn is buiten adem want de grafieken tonen een sterke oversold positie. Op US$1.635 ligt de eerste weerstand. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat de weg omlaag daarna niet zou worden voortgezet. Een prijs van US$1.525 blijft nog steeds een zeer waarschijnlijk scenario.

De Prijs van een vat Brentolie

De uitbraak boven het US$118-niveau eindigde in een flop. Onmiddellijk na de uitbraak daalde de prijs van een vat Brentolie beneden de US$118, de Momentum Analyse ging dalen en het gevolg was negatieve divergentie. Het elan dat twee weken geleden nog in de markt zat is er volledig uit verdwenen. De markt is weer omlaag gericht. De eerste steun ligt op US$105.

Strategie

De cijfers (en dan met name de strategie die op tafel gelegd werd) van Akzo stelden bijzonder teleur. Een korte termijn oplopende trend, die wij als stoploss hanteerden, is gebroken en wij zijn dus uit het aandeel gestapt.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.