Dat de beurs ons mag plezieren

Een positieve titel is wat hoort aan het begin van een nieuw (beleggings)jaar. Optimisme viert dan steeds weer hoogtij, vaak op de rug van de klassieke kerstrally. En die hebben wij afgelopen weken ook weer keurig gekregen. Maar de titel zou eigenlijk niet zo positief mogen zijn als men naar de grafieken kijkt. Want afgezien van stijgende koersen, de indicatoren en sommige indexen in andere landen laten een heel ander beeld zien.

Figuur 1 spreekt wat dat betreft boekdelen.

TA AEX 2 januari 2012
TA AEX 2 januari 2012

Figuur 1.

U ziet de dagkoersen van de AEX Index over het afgelopen half jaar. De top van oktober nadert en de koersen bevinden zich in een opgaand kanaal dat in september 2011 is begonnen. Maar het vuur is uit de rally. Het Momentum divergeert negatief (en doet dat ook op de weekgrafieken) en de weerstanden van het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde en van de top van oktober liggen inmiddels dichtbij. Deze laatste valt bovendien samen met de 50%-Fibonacci retracement-weerstand.

Afgaande op het langere termijn kanaal zou een rally tot in de buurt van 330 nog steeds mogelijk zijn, maar als men naar andere beursindexen kijkt (zoals de CAC40 in Frankrijk, de DAX in Duitsland en de FTSE 100 in Engeland), dan is zelfs dit doel twijfelachtig. En bedenkt u zich bovendien dat het in de figuur getekende kanaal (dat nog prematuur is omdat er slechts drie raakpunten zijn) voorlopig niets anders is dan een correctiekanaal in een langere termijn dalende trend.

Kortom, komende week mag u nog rekenen op een paar positieve dagen, maar die moet u niet gebruiken om eens flink in te slaan op de aandelenmarkt!

De Rente

Een van de redenen waarom u voorzichtig moet zijn op de aandelenmarkten is het feit dat de rente (10-jaars Staat) opnieuw is gedaald tot dichtbij het dieptepunt van 2,12% dat begin oktober al werd bereikt. De problemen op de obligatiemarkt in Europa zijn niet voorbij. Een oplossing is weliswaar in de maak voor het schuldenprobleem van de Europese overheden, maar de markt gelooft kennelijk niet in een korte termijn succes dat een recessie in Europa nog kan voorkomen. De grafieken wijzen zelfs op een aanval op dit dieptepunt die aanstaande is. En tot hoe diep de rente kan zakken als de steun van 2,12% eenmaal is gebroken is nu nog niet te zeggen. Ook de 3-maands Euribor daalt al weer enige tijd en hier is het tempo van de daling zelfs aan het versnellen, ook geen goed teken voor de onderliggende economische omstandigheden.

De Amerikaanse Dollar

De dollar heeft inmiddels de top bereikt die begin 2011 nog een te sterke weerstand bleek. Maar gelet op de indicatoren is een doorbraak door deze grens (0,78 of wel 1,282) slechts een kwestie van even ademhalen, krachten verzamelen en dan er doorheen.

De Prijs van een vat Brentolie

Deze daalde in de afgelopen week met 6% naar US$103,35 per vat. En er is geen enkele reden in de grafieken te vinden waaruit valt op te maken dat het hiermede gedaan is. Er ligt een steun op US$100.

Het Goud

De steun afgelopen week doorbroken, maar de vergelijkbare steun in € is niet in gevaar geweest. En inmiddels divergeren indicatoren positief en wijst alles er op dat de koers zich kan gaan herstellen richting de oplopende lange termijn trendlijn, die bij US$ 1.670 samenvalt met een belangrijke weerstandslijn. Shortposities in het goud moeten worden opgeheven tot meer duidelijkheid bestaat over het hogere timeframe van de weekkoersen.

Onze Strategie

Voorlopig blijven wij aan de zijlijn en verkopen meer aandelen waar weerstanden bereikt worden. Het is te vroeg om de aandelenrisico’s weer op te bouwen. Let op de uitkomsten van de eerste vrijdag van de maand en de slotkoers van de maand januari. Een oude wijsheid zegt dat die bepalend zijn voor de ontwikkelingen op de financiële markten in het komende jaar. Wij wensen u een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toe.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2011-12-31): 312,47

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.