Nieuws

Visie voor komende jaren (2)

In onderstaand tweede deel gaan wij verder met de technische blik op de lange termijn renteontwikkeling en sluiten wij ons verhaal af met de conclusies die wij trekken voor het beleggingsbeleid.

Visie voor komende jaren (1)

De ongekend lage stand van de rente en de daaruit voorvloeiende slechte opbrengsten stellen de belegger voor de vraag wat hij moet doen met zijn vrij belegbare middelen.