Nieuws

Turbo op Gas

Naast het eerder genoemde US Natural Gas Fund (UNG) is er nog een mooie gelegenheid om in stijgende prijzen van aardgas te participeren.

Tip van de week: Gas

Aardgas zal een goed en schoon alternatief kunnen worden wanneer de olieprijs blijft stijgen. Concerns als Shell realiseren ca. de helft van hun opbrengsten inmiddels uit gas.