Nieuws

Economie: glas is half leeg of toch half vol

Hoewel het nog onduidelijk is of de grootste economische neergang sedert “De Grote Depressie van de Jaren Dertig” nu wel of niet voorbij is, storten economen wereldwijd zich alweer op een nieuw gezelschapspel: hoe ziet het herstel eruit?

De stand van zaken in de economie

Gaan we het nu beleven, dat Europa min of meer op eigen kracht uit de recessie komt? Het zou de eerste keer zijn sinds meer dan een halve eeuw.

De rentecurve vervlakt…maar niet heus

De rentecurve (yieldcurve) is aan het vervlakken. Ten opzichte van een maand geleden zijn de rendementen van Duitse staatsleningen van 2 tot en met 10 jaar opgelopen.

Grote muur van zorgen onnodig

De heersende visie over het economisch herstel is nog steeds veel te negatief. Uit recente berekeningen blijkt dat de Amerikaanse economie een groeisprong van 7,1% kan maken.

‘Smart grid’ de nieuwe motor voor groei?

Een veelgestelde vraag in tijden van crises is: waar komt de groei vandaan die nodig is om de crisis te verdrijven, maar die ook zorgt voor langdurige groei?

Wat gaat de rente doen?

Dit is eigenlijk een vraag van wat verwachten wij; inflatie of deflatie? Een manier om naar de rente te kijken is om het inflatieniveau te verhogen met een risicopremie. Dit heeft dan betrekking op de 10 jaars rente.

De vorm van het economisch herstel

Dat er in de verte iets van een economisch herstel aankomt, daar zijn de wijzen het wel over eens. Maar hoe zal het herstel eruitzien?

Depressie op schema

Is het economisch herstel ingezet? Wel als het aan de mainstream media ligt. De cijfers tonen echter een ander beeld aan.

Groene scheuten in de economie

Waar staan de media bol van? Waar komt het Nationaal Historisch Museum? Dat is ook belangrijk, maar toch…. Waar zijn de Nederlandse groene scheuten?