Nieuws

Schip ahoy!

Piraterij kan gezien worden als een indicator voor aantrekkende export. Ik noem een aantal aandelen waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen.