Nieuws

Pictures of Money & https://flic.kr/p/s5Zd2C

Waarom verzekeraars hard moeten lopen

De verzekeringssector zal de komende jaren structureel blijven veranderen. Meerdere technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, een veranderend klantgedrag en de veranderende wet- en regelgeving hebben hun weerslag op de sector.

Source: Dennis Jarvis & https://flic.kr/p/jgZJ6b

Verzekeraars weer in hypotheekmarkt

Wie aan de hypotheekmarkt denkt, denkt dan bijna automatisch aan banken. Het zijn de banken die deze markt domineren en dat was zeker in het recente verleden het geval. Nog in 2010 hadden Nederlandse banken een marktaandeel van 80%. Aan die vanzelfsprekende dominantie is echter een einde gekomen.

Een perpetual van ASR

Aan deze lening zit een bijzonder verhaal. Zij is namelijk uitgegeven in het kader van een herfinancieringsronde van ASR in 2009. En dat maakt de lening op zichzelf al interessant.