Obligatiezeepbel?

Op de obligatiemarkten zakte de Duitse 10- jaarslening afgelopen donderdag naar een nieuw dieptepunt van 2,89% (nu 3,02%). De rente is nu dermate laag dat velen zich afvragen of hier sprake is van een ‘obligatiebubble’. Een reden voor een mogelijke stijging van de lange rente is de hogere financieringsbehoefte van overheden.

Zij krijgen te kampen met hogere begrotingstekorten en moeten derhalve meer gaan lenen. Die grotere tekorten zijn echter voor een belangrijk deel een gevolg van een slechter draaiende economie. Voorop staat dat de rente in essentie een weerspiegeling van de lage groei- en inflatieverwachtingen is. Zolang er geen indicaties van een conjunctuurherstel zijn, blijft naar de inschatting van SNS Securities Research de invloed van de tekortfactor beperkt en zal de obligatierente weinig ruimte hebben om te stijgen. Op termijn verwachten zij wel een wat hogere rente (12-maands prognose 3,75%). Als de monetaire en fiscale maatregelen om de economie te stimuleren niet aanslaan zou de rente evenwel beduidend lager kunnen uitkomen.

De aandelenmarkten komen recentelijk in een iets rustiger vaarwater, waaraan nieuwe steunmaatregelen voor banken in de VS en het VK mede debet aan lijken te zijn. Er is even wel nog geen sprake van een duidelijk uitbodemingspatroon, laat staan van een nieuw momentum. Daarmee is de kans op een ‘bear market rally’ klein. Meer fundamenteel denken zij dat er geen sprake kan zijn van een serieus beursherstel zolang er geen zicht is op een einde aan de conjunctuurneergang.

Bron: SNS Securities Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.