Nieuwe kansen in Zilver

Mijn vorige column ging over de onderwaardering van zilver ten opzicht van goud. De goud- en zilverprijs noteerden op dat moment tegen record hoogte. Sindsdien is de zilverprijs onder druk te komen staan. Dit heeft te maken met wijzigingen ten aanzien van de marginverplichtingen die handelaren op de Comex moeten betalen als onderpand voor het aanhouden van hun posities.

Handelaren moeten meer geld betalen voor het aanhouden van hun posities. De hoge zilverprijs verhoogt hun risico, derhalve zijn er veel handelaren die hun winst nemen. Speculanten worden op deze wijze uit de markt gedreven, waardoor de prijs daalt. De verhoging van deze margins gebeurde voor de derde keer in een zeer korte tijd. Deze daling is echter ook een gezonde correctie naar de forse stijgingen, hetgeen ook weer leidt tot extra mogelijkheden.

De onrust op de financiële markten is nog steeds niet voorbij. Zo kreeg Griekenland opnieuw een verlaging van haar creditrating. Daarbij komt ook nog eens de inflatieverwachting om de hoek kijken, hetgeen de vraag naar goud en zilver laat toenemen.

Een stijging van de vraag naar zilver is uiteraard positief voor de bedrijven die zilver uit de grond halen. Daarom is het interessant om eens naar bedrijven die zilver exploreren. Onlangs is er in Vancouver een congres geweest: “Resource Investment Conference”. Op dit congres komen vele kleine tot middelgrote van deze exploratiebedrijven gericht op het winnen van grondstoffen bij elkaar. Uiteraard biedt een dergelijk congres financiële analisten en vermogensbeheerders de kans om bekend te worden met opstartende bedrijven en hun management.

Veel van de aanwezige bedrijven zijn “junior upstarts”. Deze opstartende bedrijven kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: exploratie, productie en in exploratie en productie samen. Het betreft bedrijven met een beurswaarde van < USD 100 miljoen die zich richten op het vinden van goud en/of zilverdeposito’s. De exploratie ‘juniors’ hebben echter niet het geld en de expertise om aan een productietraject op te starten en verkopen derhalve hun ‘vondst’ aan de grotere bedrijven, aangezien deze zelf te weinig tijd om zich met exploratie bezig te houden. De ‘juniors’ worden veelal voor enkele dollars per aandeel verhandeld en de vondst van een nieuwe ader en eventuele overname door een grote producent kan de koers een indrukwekkende stijging laten zien.

Een van deze exploratiebedrijven is het Canadese mijnbouwbedrijf Aurcana Corporation. Het bedrijf richt zich op het winnen van zilver. De laatste 3 jaar haalde Aurcana 2 miljoen oz zilver uit de grond. De verwachtte productie voor 2011 is 1,2 miljoen oz zilver (1 oz is 31gram). Een onlangs aangekochte mijn, welk naar verwachting in 2012 in productie zal gaan, zorgt ervoor dat de productie maar liefst met 4 miljoen oz wordt verhoogd. De totale productie komt daarmee boven 5 miljoen oz zilver te liggen en kan Aurcana niet meer als “junior”worden geclassificeerd, maar als “mid-tier”. De productiekosten bedragen naar verwachting USD 7,60 per oz zilver, terwijl de huidige spotprijs rond USD 35,- per oz zilver ligt.

Als de verwachte cijfers worden gehaald dan is Aurcana voor wat betreft de productie op een na grootste mijn van Noord Amerika. Uiteraard moet nog maar blijken of deze cijfers ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Auteur heeft privé geen positie in het genoemde aandeel, klanten van Lunar Vermogensbeheer hebben het aandeel Aurcana in portefeuille. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Maurice Essers
Lunar Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.