Het Zwarte Goud en AEX bijna koopwaardig?

Olie heeft als grondstof een gekke rol in het financiële systeem. De ene keer is een goedkopere olieprijs positief voor de economie (lage inflatie), terwijl op dit moment de prijsontwikkeling door de media wordt verklaard door het stilvallen van mondiale economieën. Het gevolg is dat een lage olieprijs nu dus negatief wordt uitgelegd.
In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkeling van de olieprijs twee kernzaken betreft, namelijk:

  • 1. Ontwikkeling inflatie
  • 2. Stijgt of daalt prijs door vraag- of aanbodprobleem (supply and demand)

Ten aanzien van het eerste punt betekent een stijgende grondstofprijs dat door de hogere olieprijs we in de portemonnee geraakt worden wat uiteindelijk de geldontwaarding in de kaart speelt. We kopen minder met dezelfde hoeveelheid geld.

Het tweede punt is ook van groot belang daar het onderscheid maakt tussen het niet genoeg kunnen leveren van olie ( te weinig capaciteit en/of uitputten reserves) of een vraagprobleem omdat de economie simpelweg minder produceert. Een goed voorbeeld van een hogere olieprijs en hogere aandelenmarkten hebben we afgelopen jaren gezien toen de opkomende economieën zoals China een ongebreidelde groei kenden wat gepaard ging met een enorme vraag naar grondstoffen zoals olie, staal etc.

Wat is mijn favoriete scenario met betrekking tot de olieprijs?

De olieprijs lijkt af te stevenen op minimaal een korte – tot middellange termijn bodem. Mijn favoriete koersdoel is 36 / 37 dollar. Daarmee lijkt een complete dalingsbeweging vanaf het hoogtepunt van juli 2008 rond 145, afgerond. Ongelooflijk, want als dit, wat ik vermoed, deze maand gebeurt, is de olieprijs binnen 6 maanden met 75% gedaald.

Het is dus van groot belang alert te zijn op bodemvorming van deze zwarte grondstof, want ook de aandelenmarkten kunnen dan een bodem plaatsen.

En dat is precies wat de Gann- analyse verwacht als we de AEX erbij betrekken. Ook de Midkap- index, AMX, lijkt op een trenddraai opwaarts af te stevenen, zij het dat er eerst nog een gevoelige tik neerwaarts verwacht mag worden.

Wat is de verwachting  van de AEX en AMX?

Boeiend is te kijken naar de ontwikkeling van de AMX. Deze index is meestal een voorloper op wat de AEX te wachten staat, zowel bij top- als bodemvorming. Wat opvalt, is dat de AMX in december nieuwe lows maakt en de AEX niet. Dat vind ik een zwak voorteken over wat ons op korte termijn te wachten staat.

Technische analyse van de AEX en olieprijs

Klik voor vergroten grafiek

Op basis van de Gann- techniek die ik hanteer houd ik een potentiële bodem AMX (geen AEX) aan van 250 ~256. Dat betekent dat we mogelijk nog een kleine 20% voor de kiezen krijgen vooraleer zich een serieuze koopkans aandient. De AEX klapte na een potentieel hoopvol herstel gisteren omlaag, een nieuw verkoopsignaal genererend. Mijn favoriete koersdoel laat zich berekenen op 185 / 186.

Zijn er garanties dat we deze doelen binnen een paar weken /maanden gehaald hebben? Nee, natuurlijk niet. De maanden januari en februari scoren wel hoog wat de factor tijd betreft om deze doelen te halen.

Conclusies: De olieprijs lijkt op een stevige bodem af te stevenen rond 36 / 37, van waaruit gemakkelijk een herstel richting 51 en vervolgens 65 USD verwacht mag worden. Het favoriete scenario is dat de AMX richting 250 koerst en de AEX richting 186, wat zich allemaal voor eind februari afgespeeld kan hebben.

Hoe spelen we daar op in?

AMX: Turbo, sprinter of speeder short, minimale stoploss 340 voor de agressievere belegger, stoploss 340

AEX: idem of put- spread, ook hier geldt; afhankelijk van te nemen risico zijn veel varianten denkbaar, stoploss 260.

Crude Oil: idem short, stoploss 53, koersdoel 37.

Strategie: Indien koersdoelen gehaald, posities SLUITEN, want waarschijnlijk zullen er dan LONG- posities overwogen moeten worden. Dat is afhankelijk van de idee of de markten daar inderdaad willen bodemen. Dat weten we niet (zeker), dus komen we daar op terug als dat moment zich aandient.

Ondergetekende heeft posities ingenomen in de AMX.

Cees de Vries, technisch analist en vermogensadviseur
c.devries@dekritischebelegger.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.