Beleggen in koffie

De kwaliteit van Colombiaanse koffie behoort tot de beste in de wereld. De koffieboeren ontvangen echter zo weinig voor dit kwaliteitsproduct dat ze amper kunnen overleven ondanks financiële bijstand van de overheid. Door met subsidie de boeren te ondersteunen probeert de Colombiaanse regering ze ervan te weerhouden cocaplanten te verbouwen. Nog onlangs hebben ze de subsidie verhoogd van 60 peso naar 115 peso voor een koffiebaal van 125 kg. Bij het huidig niveau van de koffieprijzen subsidieert de Colombiaanse regering de boer met $ 1,26 per pond van 4,53 gram.

Interesse

Wellicht hebt u nog geen ervaring in beleggen in grondstoffen, maar bent u wel geïnteresseerd. Graag leggen wij u uit hoe u met een koffiefuture rendementen kunt boeken in deze bijzondere asset class.

Als u bijvoorbeeld in koffie zou willen beleggen, dan kunt u dat in principe op twee manieren doen. U kunt rechtstreek beleggen in de grondstof koffie of u kunt indirect in koffie beleggen door aandelen te kopen in bedrijven als Nestlé, Douwe Egberts of Starbucks. Deze bedrijven verkopen immers koffie.

Als u rechtstreeks wenst te handelen, dan zijn er verschillende manieren om te werk te gaan. U kunt dagelijks in grondstoffen handelen op de termijnbeurs. U kunt dat rechtstreeks doen of via ons online platform. U kunt het ook overlaten aan onze specialisten, die verschillende beleggingsinstrumenten inzetten. Ze kunnen gebruik maken van futures, opties of turbo’s. Deze manier van werken heet ook wel managed futures.

Voor alle duidelijkheid: de markt voor grondstoffen is zeer liquide en zeer gereguleerd. Dat moet u geruststellen.

  • Koffie is na aardolie de meest verhandelde grondstof ter wereld
  • Wereldwijd drinkt 70% van de consumenten arabica bonen en 30% robusta bonen
  • 1 cent fluctuatie vertegenwoordigt $ 375 per contract op de future
  • Braziliaanse overheid wil een structureel hoger prijs voor de koffieboeren
  • De koffieprijs kan de komende maanden 7-13 cent per pond omhoog


Figuur 1 Koffieplantage in Colombia

De Nederlanders hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van de koffie over heel de wereld. Oorspronkelijk werd er alleen maar koffie geteeld in de hoorn van Afrika. De oudste berichten uit de 15de eeuw spreken over koffiestruiken in Yemen. In 1616 slaagden Nederlanders erin een koffiestruik succesvol naar Europa te smokkelen. In eerste instantie verdween hij in een kas, maar een halve eeuw later dook de struik op in India en in 1699 kwam hij op Java terecht. Pas in de 18de eeuw maakte de koffieplant zijn opwachting in Latijns Amerika.

Kosten en productie

Het waren opnieuw de Nederlanders die de teelt hier populariseerden. Vandaag de dag vormen landen als Brazilië en Colombia de internationale top in de koffieteelt. Beide landen verbouwen vooral arabica koffie. Het zijn echter moeilijke tijden voor de producenten van arabica. De oorzaak is niet alleen te zoeken in een overvloedige oogst, maar zeer zeker ook in de hoge kosten om een zak koffie op de markt te krijgen. In een land als Colombia, dat kan bogen op een uitstekende kwaliteit, kost de productie van een baal koffie van 60 kg $ 168-$204 ofwel 1,27 – 1,54 cent per pond koffie. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van landbouw. In oktober van dit jaar bracht diezelfde baal koffie de boer $ 103 op ofwel 78 cent per pond.

Teelt

Dat zijn problematische opbrengsten zowel voor de producent als voor de belegger. Onder normale omstandigheden is een boer geneigd om bij aanhoudend lage prijzen op zoek te gaan naar een alternatieve teelt. Dat klinkt logisch, maar is het niet in het geval van koffie.


Figuur 2 Columbia teelt uitstekende en trendy koffie

Het duurt tot wel vier jaar voordat een koffiestruik een oogst van enige omvang oplevert. De hoge aanloopkosten maken het de boer onmogelijk om gemakkelijk naar een ander gewas uit te wijken. Voor de belegger betekent het, dat de kans op een veel kleinere oogst in het volgende oogstjaar gering is, ongelukken daar gelaten.

Helaas heeft het ene ongeluk het andere voortgebracht. In de afgelopen jaren is het land getroffen door bladroest, een kwaadaardige schimmel die de plant uiteindelijk doodt. Colombia is er in geslaagd een roestresistente struik te ontwikkelen. Derhalve zijn er sinds 2008 373.000 hectaren opnieuw ingeplant. Bovendien hebben ze aan dit areaal nog eens 130.000 hectaren toegevoegd. Een uitbreiding van het areaal heeft uiteraard een grotere oogst tot gevolg, zeker als er meer struiken per hectare geplant kunnen worden.


Figuur 3 Resistente koffieplanten

Het resultaat van al deze inspanningen mag er zijn. In het oogstjaar 2012-2013 produceerden Colombiaanse boeren 9,95 miljoen balen koffie. Dat was de grootse oogst in vijf jaren. De verwachting is, dat de oogst in het jaar 2013- 2014 nog iets hoger zal uitkomen en wel op 10,9 miljoen balen. Daarvan zijn er 10,8 miljoen bedoeld voor de export.

Subsidie

Het is duidelijk, dat er een ramp dreigt voor de vele kleine Colombiaanse boertjes. Dat heeft weer geleid tot veel sociale onrust. Om die te dempen heeft de overheid besloten de boertjes rechtstreeks te subsidiëren met een bedrag van $ 38 per baal. Hoe goed bedoeld ook, maar zelfs met deze subsidie lijden de producenten nog steeds verlies. Hoe het nu verder gaat, is onduidelijk. Maar misschien komt er hulp uit onverwachte hoek. In Vietnam, de tweede koffieproducent ter wereld en de grootse van robusta koffie, heeft de overheid zojuist afspraken gemaakt met de sector. Ook dit land ‘kampt’ met een overvloedige oogst. Om de prijzen op de wereldmarkt toch op niveau te houden, gaat de overheid 20% van de oogst uit de markt halen en opslaan. Het gaat om ongeveer 300 000 ton van de oogst die nog op het veld staat!

Volgens Commerzbank is hier sprake van een welbewust beleid van prijsopdrijving. De scherpe daling van de export met meer dan 40% in de laatste weken doet vermoeden, dat er eerder sprake is van een beperkt aanbod en niet van een zwakke vraag. Hoe het ook zij, het effect was in ieder geval dat prijzen omhoog gingen. Het ligt voor de hand, dat koffiebranders gaan uitwijken naar de goedkopere arabica koffie, die bovendien kwalitatief beter is. Of het voldoende is om de talloze boertjes in Colombia te laten overleven, blijft uiteraard de vraag. Even belangrijk is de vraag of de interventie door de Vietnamese overheid zo effectief is, dat wereldprijzen komende maanden weer gaan herstellen?


Figuur 4 Is de bodem bereikt voor de koffieprijs?

INVINCO

De een zijn dood is de ander zijn brood. De marktinterventies in Vietnam zullen waarschijnlijk voor enige verlichting gaan zorgen bij de koffieboeren in Brazilië en Colombia. Als de Zuid-Amerikaanse overheden bovendien besluiten om alsnog te gaan interveniëren op de internationale koffiemarkten, dan is fors prijsherstel niet uitgesloten. Daar kunt u als belegger uw voordeel meedoen. Hoe? Neem eens contact op met de handelstafel van INVINCO. Onze handelaren zullen u het spel piekfijn uitleggen! De markt voor soft commodities vraagt veel extra aandacht. Daarom kunt u het echte werk beter aan de professionals overlaten.

101713_0018_Olieprijsza3.png

  • Wij hebben een jarenlange ervaring en expertise in de wereld van de commodities en valuta’s
  • Volledige vergunning van de AFM te Amsterdam en van de FSMA te Brussel
  • Effectenrekening op eigen naam
  • Full-Service, eigen accountmanager
  • Liquide investering

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.