Verandert koper eindelijk in goud?

Sinds jaar en dag gebruiken we het metaal koper voor alles en nog wat, voor elektrische bedrading, voor de smartphone en last but not least voor de elektrische auto. Dat laatste kan wel eens een kleine revolutie teweeg brengen, want in een elektrische auto gaat tot driemaal zoveel koper als in een conventionele auto. Dat gegeven kan zorgen voor een lange termijn opgaande vraag naar koper. Die nieuwe trend zal waarschijnlijk het eerst zichtbaar worden in China. In dat land gaat de vraag naar koper voor de elektrische auto de afvlakkende vraag naar koper voor de conventionele auto meer dan compenseren.

Zoals de zaken er nu naar uitzien, gaat de productie van  conventionele auto’s in China dit jaar met 9% dalen, terwijl de productie van de elektrische auto met meer dan 50% omhoog gaat. Daardoor zal de vraag naar koper in de sector met 0,3% stijgen. Dat althans denken analisten van Citigroup. Die denken ook dat we nu het begin zien van een trend, die eerst goed in het volgend decennium tot ontplooiing zal komen. Koper voor de elektrische auto zal in de jaren 2019 – 2030 zorgen voor 2/3 van de groei in de vraag naar koper. Beleggers lijken de opinie van Citigroup te delen, want sinds het begin van het jaar is de prijs weer omhoog gegaan. Daarmee lijkt de vrees afgeschud voor de mogelijke gevolgen van de groeivertraging in China. Citigroup is zelfs uitgesproken positief over de prijsontwikkeling voor dit jaar. Op basis van een groei van de Chinese vraag met 2% denkt de bank dat een prijs van $ 6700 per ton bereikbaar moet zijn op voorwaarde dat het handelsgeschil met de VS in den minne geschikt gaat worden.

Het optimisme van Citigroup wordt ondertussen door een aantal grote banken, zoals Goldman Sachs en Morgan Stanley gedeeld. In de 2de helft van 2018 ging de prijs van koper op en neer tussen een niveau van $ 5800 – $ 6400. De belangrijkste oorzaak daarvoor was de vrees voor een afzwakkende wereldeconomie en een uit de hand lopende handelsoorlog. Maar alle banken denken dat in het lopend jaar deze bandbreedte opwaarts doorbroken kan worden. Goldman houdt zelfs een prijsniveau van $ 7000 per ton voor dit jaar voor mogelijk. Daarbij verwijzen de bankiers van Goldman, maar ook van Morgan Stanley naar een krimpende productie in het lopende jaar, waarvan ook nog eens de kwaliteit te wensen overlaat. Een groei van de vraag van iets boven 0% is genoeg om voor tekorten op de markt zorgen.

Sommige analisten waarschuwen echter voor teveel voorbarig optimisme. De verkopen van de elektrische auto zullen pas in het midden van het volgende decennium een hoge vlucht gaan nemen. Op korte termijn zal echter de productie van koper omhoog kunnen, omdat de komende 12 maanden een aantal kopermijnen opgeleverd gaan worden en in productie genomen!

Cor Wijtvliet

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.