Koper biedt een mooi perspectief

Na enkele jaren van teleurstellingen voor beleggers, die actief willen zijn op markt voor commodities, lijken de kansen weer te keren. Bij soft commodities (landbouwproducten) is dat al een tijdje duidelijk, maar nu lijkt het tij ook te keren voor hard commodities (metalen). Zo stijgen de prijzen voor koper zowel in Shanghai en in Londen alweer enkele weken op rij. Dat is vooral te wijten aan beperkte voorraden. Die zijn zo klein, dat Chinese afnemers bereid zijn een premie voor fysieke levering te betalen die sinds 2011 niet meer zo hoog is geweest.

Die voorraden zijn zo klein, deels omdat er veel fysiek koper, ongeveer 1 miljoen ton, opgeslagen ligt en dient als onderpand voor bankkrediet. Deels is de huidige prijsstijging het gevolg van de terugkeer naar de markt van China’s State Reserve Bureau (SRB) op de kopermarkt. Deze ietwat schimmige overheidsinstelling treedt al feitelijk het hele jaar op als koper. SRB is schimmig in die zin, dat niemand weet wat de precieze doelstellingen zijn van deze overheidsorganisatie, hoeveel ze wel of niet uit de markt haalt en voor welk onderdeel van de overheid ze handelend optreedt. De enige duidelijke doelstelling, is dat de voorraden koper voor SRB aan het einde van 2015 2 miljoen ton groot horen te zijn. Dit zijn voorraden die voor onbepaalde tijd aan de markt onttrokken kunnen worden. Niemand, die het precies weet.

Een ander wapenfeit is, dat door het in de markt komen van RSB er een einde is gekomen aan de daling van de koperprijzen in 2014. In het midden van maart kwam de prijs op een dieptepunt terecht van $ 6321 per ton. Sedertdien zijn de prijzen opgeveerd tot boven $ 6600 per ton. Dat is niet zo vreemd, want volgens betrouwbare zegslieden kocht SRB in de periode maart-april tussen 200 000 ton en 350 000 ton koper op, die in Shanghai ligt opgeslagen en die het bezit is van banken. Die wilden de koper uit hun boeken nadat de transacties waarvoor het koper onderpand was, afgerond waren. Daarnaast haalde RBS nog eens 500 000 ton van de wereldmarkt.

Volgen diezelfde zegslieden zou SRB pas in de markt verschijnen als prijzen onder $ 7000 per ton zouden zakken. Als de prijzen onder $ 6600 per ton zouden zakken, dan kwam het bureau grootschalig de markt in. Door het optreden van SRB zijn de voorraden op een te laag niveau gekomen. Dat is af te lezen aan de stijging van de premies die partijen betalen voor directe levering. Die zijn in korte tijd opgelopen van $ 70 per ton tot een niveau van $ 130.

Figuur 2 Het Chinese leger is een belangrijke klant van SRB

Het marktverstorend optreden van SRB in combinatie met beperkte voorraden is uiteraard bullish voor de prijsontwikkeling. De prijs stijgt en zal dat voorlopig ook blijven doen. Ook daar is het optreden van SRB een voorteken voor. In 2009 kwam de instelling grootschalig de markt in. De prijs was toe $ 3000 per ton. Nu was dat bij een niveau van $ 7000. Dat zegt veel over de kosteninflatie. Het kost steeds meer om koper uit de grond te halen. Het zegt ook iets over de trend in de markt. Grote aandeelhouders hebben mijnbouwers verplicht niet teveel te investeren in nieuwe productie. Vroeg of laat moet er wel een tekort groeien. Bovendien heeft SRB voor de middellange termijn bepaald, dat de prijs voor een ton koper eigenlijk niet meer onder $ 6600 kan!

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.