Willem Middelkoop: “once in a lifetime” voor goud-en zilvermijnaandelen

Dit is een ongekend moment om goud-en zilvermijnaandelen te kopen. De waarderingen zijn extreem laag gezien de ongekende vraag vanuit Azië. 2014 moet daarom het jaar gaan worden van het herstel van de grondstofmarkten. De goudprijs kan naar $1500 per ounce en de zilverprijs naar $30. Dat zijn de verwachtingen van Willem Middelkoop voor 2014.

Jaarlijks houd ik een interview met Willem Middelkoop, auteur, ondernemer en voormalig beurscommentator op RTL Z over de vooruitzichten voor het komende jaar. Ik ben benieuwd wat zijn visie is voor 2014 en neem contact met hem op. Willem is enthousiast en begint direct een verhaal over goud en zilver te houden. Hij vraagt mij eerst zijn nieuwste boek te lezen: “The Big Reset: War on Gold and the Financial Endgame”. Dit boek is te verkrijgen via Amsterdam University Press http://nl.aup.nl/books/9789089645999-the-big-reset.html en in de loop van maart verschijnt de Nederlandse versie. Hij wijst mij erop dat ik de eerste ben waarmee hij een interview over het boek geeft: “Ik vind het belangrijk dat mensen het boek lezen. Het boek is een bewerking van “Goud en het geheim van geld”. Hij vindt dat het wel een geheel nieuw boek geworden is. Trots zegt hij dat het boek door Amsterdam University Press wordt uitgegeven wat normaal alleen het boek van professoren uitgeeft: “Ik ben dit jaar volgens mij de enige niet-academische auteur”. Ook is hij in zijn nopjes dat Amsterdam University Press samenwerkt met University of Chicago Press: “Dat is wel leuk omdat ik een criticus ben van de Chicago School of Economics. Hij wil het boek ook in China proberen uit te geven.”

Het boek vertelt volgens hem waar China mee bezig is: “Dit is een verhaal wat Amerikanen niet willen horen maar wat Chinezen graag willen horen en laten horen aan de wereld”. Ik vraag hem waarom hij het boek geschreven heeft: “Er zijn twee belangen die ik dien: ik wil mensen heel graag up to date uitgebreid informeren over het grotere plaatje want mensen verliezen altijd het grotere plaatje. Je kent me lang genoeg om te weten dat ik een jaar of vijftien bezig ben om het grotere plaatje voor mezelf helder te krijgen. Het is mijn persoonlijke zoektocht. Als ik dat helder heb wil ik dat graag delen en vind dat belangrijk om te delen. Het feit dat ik meer dan 100.000 boeken heb verkocht laat zien dat er een markt voor is.”

Willem stelt zijn visie constant bij: “Elke twee jaar zijn er zoveel veranderingen dat ik mijn beeld aan moet scherpen. Het is work in progress. Het financiële systeem verandert. “Als de dollar valt” zou nu niet zo geheten hebben. Ik ben niet meer zo bang voor een ineenstorting van de dollar en ook niet voor een ineenstorting van de euro. Je ziet mondiaal dat er sprake is van een “debasement of currencies”. Valuta’s worden minder waard maar blijven ten opzichte van elkaar aardig liggen. Je ziet dat assets die niet bij te drukken zijn (onroerend goed, oude auto’s, grondstoffen) steeds meer in de belangstelling staan. Dat is een nieuwe lange termijn trend, ingezet sinds de val van Lehman Brothers. Ik geloof dat deze trend in de komende jaren versterkt door zal zetten. “ Hij voorziet dat de olieprijs niet verder doorzakt. Olie zal volgens hem rond de 100 dollar of een beetje meer gaan kosten dit jaar.

Big Reset

Ik vraag wat de titel van zijn nieuwste boek, Big Reset inhoudt: “We zijn in een situatie beland met het wereldwijde financiële systeem waar wij een beetje tegen de grenzen aanlopen van wat nog langer mogelijk is. Amerika beseft dat als geen enkele ander omdat ze dit systeem in 1944 hebben bedacht en ingevoerd. Het dollarsysteem is in 1971 al eens eerder vastgelopen omdat Amerika toen de goudkoppeling van de dollar losliet. Sinds het omvallen van Lehman heeft Amerika grootschalig de geldpersen aangezet, de rest van de wereld heeft dat gevolgd. Buitenlandse investeerders accepteren de dollar nu niet meer als “store of value” en daarom is de dollar aan het einde aan het komen van haar leven als “world reserve currency” want je kan alleen maar “world reserve currency” zijn als er ook een store of value er aan gekoppeld is.

“The Big Reset” schrijft dat we nu op een cruciaal punt aankomen. We gaan voor 2020 een verandering zien. De komende jaren zal je zien dat de druk op Amerika groter wordt om met een oplossing te komen om een nieuwe reservemunt te creëren. Voor landen die internationaal met elkaar afrekenen was de dollar tientallen jaren de enige wereldreservemunt maar de positie van de euro is steeds sterker geworden. Nu wil ook China een groter deel van de monetaire taart. Je ziet al dat de IMF het systeem aan het voorbereiden is om te werken met een mand van “multi reserve currencies”. Er wordt daarin een mandje gecreëerd waarin allerlei munten komen te liggen. De dollar, de euro, het Britse pond, de Chinese renminbi worden er nu voor klaargemaakt. En dat IMF-mandje zou dan gekoppeld kunnen worden aan IMF-geld, de SDR, de Special Drawing Rights. De SDR’s zouden heel goed de rol van de dollar kunnen overnemen om bijvoorbeeld olie mee af te rekenen, andere grondstoffen of andere internationale zaken mee af te rekenen. De SDR zou dan als nieuwe wereldreservemunt kunnen gaan fungeren.

Ik vraag hem of er een terugkeer naar de gouden standaard komt. In zijn boek rept hij op een historische cyclus. Bij een gouden standaard worden de overheden gedisciplineerd in hun uitgaven en wanneer ze dat loslaten loopt dat op een gegeven moment uit de hand en komt er weer een nieuw systeem. Dat nieuwe systeem is dan altijd weer een gouden standaard vorm.

Willem klinkt instemmend:“Ja, dat is de essentie en daarom laat ik achter in mijn boek zien de lange lijst van valuta die zijn verdwenen want je denkt vaak dat als je in een systeem zit met een valuta dat het voor eeuwig is. Maar nee, de meest succesvolle valuta was de Nederlandse gulden die heeft 180 jaar bestaan. Dat is het wereldrecord voor de leeftijd van een valuta. De euro bestaat nu 15 jaar. Valuta komen en gaan. Dat moet je gewoon accepteren. Het is altijd mogelijk om een nieuw monetair systeem te starten en de geschiedenis leert ons dat vrijwel altijd de start van een nieuw valutasysteem gepaard gaat met een of andere goud c.q., zilverdekking omdat anders mensen dat geld niet als waardevol en als waardevast gaan zien. En dat later, precies zoals jij dat zegt, in de loop van de tijd overheden dat steeds meer gaan loslaten. Mensen vergeten dat ook, mensen gaan accepteren dat geld niet meer goud en zilver gedekt is. Als er een crisis komt dan zie je dat we terug moeten naar een partiële goud of zilverdekking.”

Vroeger dacht hij dat het systeem ineen zou storten. “Inmiddels ben ik er van overtuigd geraakt dat de monetaire autoriteiten om dat te voorkomen dit systeem willen transformeren naar een volgende fase. Eerste fase van Bretton Woods sinds 1944 was fase 1.0, de tweede fase vanaf 1971 na de ontkoppeling van dollar en goud, dat noemen we Bretton Woods 2.0. voor 2020 zullen we overgaan naar Bretton Woods 3.0. Het zal met niet verbazen dat de vergadering daarover ook in Bretton Woods zal worden gehouden.

De conclusie van mijn boek is dat de euro en dollar blijven bestaan maar dat die valuta’s samen met de Chinese renminbi de wereldvaluta’s worden, want China is een de grote wereldmacht aan het worden. De Chinese munt is nog niet klaar om de rol van de dollar over te nemen. Heel veel mensen denken dat de Chinese munt de nieuwe dollar wordt maar dat gaat niet gebeuren. China zegt zelf dat het daarvoor niet klaar is. Het lijkt er op dat China en Amerika een overeenstemming hebben bereikt over de volgende fase van het financiële systeem. En waarom denk ik dat? De allerbelangrijkste aanwijzing daarvoor is wat er vorige maand is gebeurd. Vorige maand is een van de allerbelangrijkste gebouwen in het financiële hart van Manhattan verkocht aan de Chinezen, en dat is het JP Morgen gebouw op Chase Manhatten Plaza 1.”

Chinezen kopen Chase Manhatten Plaza 1
Chinezen kopen Chase Manhatten Plaza 1

Bron: Cdfund.com

Onder dit gebouw bevinden zich de grootste particuliere goudkluizen. Zij zitten tot 80 feet onder de grond op Liberty Street 33. In totaal kan hier van 20% van de wereldvoorraad aan goud worden opgeslagen. Dit gebouw ligt precies tegenover de Federal Reserve met vergelijkbare kluizen. Er loopt volgens zerohedge, diep onder de grond, zelfs een ondergrondse gang tussen beide gebouwen. Het feit dat de Chinezen de grootste particuliere goudkluizen in het hart van Manhattan mochten kopen is volgens Willem een indicatie dat een overeenkomst is gemaakt tussen China en de Verenigde Staten over de opslag van een deel van het goud voor de Chinezen.

Vlucht uit staatsobligaties

Gedreven vervolgt hij zijn verhaal: “Je ziet veel geld beginnen te stromen uit de staatsobligaties en dat is een reden waarom de beurs zo omhoog gaat. Kijk, vastgoed, de brede vastgoedmarkt heeft het moeilijk wereldwijd. De brede obligatiemarkt heeft het moeilijk. Nou grondstoffen deden het niet zo goed, goud en zilver idem, dus waar moet het geld naar toe vraagt hij zich af: Het stroomt naar de brede beurs en het begint te stromen naar exclusief vastgoed. In Londen worden één op de drie panden gekocht door niet-Engelsen. Het is een vlucht naar harde assets. De trend om uit staatsobligaties te gaan is volgens mij een hele belangrijke aan het worden. Die trend is nu niet heel groot, maar je ziet dat een Japans pensioenfonds zegt, ja we hebben tot nu toe een Godsvermogen in staatobligaties belegd, dat zijn ze nu al aan het afbouwen. Dat zijn enorme bedragen, wie moet die staatsobligaties opkopen, kun je afvragen. En dan kom je uit bij de centrale banken met hun QE-verhaal, quantitatieve easing oftewel ordinair geld creëren.”

Fed blijft geld drukken

Ik vraag hem of de Amerikaanse monetaire autoriteit, de Fed, zal stoppen met kwantitatieve verruiming. Volgens hem zal daar geen sprake van zijn: “En daarom kom je uit bij het verhaal dat helemaal niet werkelijk afgebouwd kan worden, waar iedereen het nu over heeft. Als staatobligaties niet meer gekocht worden door pensioenfondsen, dan blijft de centrale bank over. En dan ben je in heel merkwaardige en gevaarlijke situatie beland, want dan ga je een soort Zimbabwaanse financiering toepassen want in de linkerbroekzak wordt geld gecreëerd en dat stoppen we in de rechterbroekzak. “

Gewone beleggers willen volgens hem niet meer Amerikaanse staatsobligaties kopen: “De Chinezen zijn er bijna mee gestopt sinds 2010. Er moet een “buyer of last resort” gevonden dat is de Federal Reserve. De Fed kan wel zeggen we gaan taperen en natuurlijk kunnen ze zeggen: We gaan het bedrag van 85 miljard dollar naar 80 miljard dollar verlagen en dan taperen ze officieel. Zolang de Chinezen, de Russen en anderen de staatsobligaties niet kopen moeten ze blijven geld blijven creëren. Zodra ze stoppen dan stort het hele kaartenhuis in elkaar”. Het is volgens hem uitgesloten dat de Federal Reserve stopt met QE:Het gaat helemaal niet zo veel beter met de Amerikaanse economie dan ze proberen wijs te maken. “

2014: Goed jaar voor aandelen

Ik vraag hem naar de vooruitzichten voor aandelen. Zal de beurs de opmars voortzetten? Willem verwacht een goed jaar voor aandelen: “Ik schatte in dat de AEX tussen de 300 en 400 punten zou bewegen. We hebben 330 punten als laagste punt gezien en we hebben bijna 400 punten aangetikt. In 2014, als er geen gekke dingen gebeuren dan kan dat geld best naar de beurs door blijven stromen. Ik denk dat op deze markt, als we nu voorspellingen doen tot 2020, wat een hele lange tijd vooruit is, je zult zien dat op elke dip op de beurs vrij agressief wordt gekocht. Er is maar één risico op een echte beurskrach en dat is dat er wereldwijd, door welke oorzaak dan ook een wereldwijde depressie zou ontstaan, dan zouden de koersen instorten. De overheden zullen dit echter te aller tijde te proberen voorkomen. Ze proberen een beeld te creëren dat de economie en de beurzen niet meer kunnen instorten. Die sfeer is gecreëerd en in zeker zin is dat waar ook. Als je maar genoeg geld creëert, kun je voorkomen dat er een zware recessie of depressie uitbreekt. Kleine landen zoals Griekenland laten we in een depressie storten, voor grote landen zullen we dat nooit toestaan. Europa heeft veel ruimte om geld te gaan creëren om een probleem te lijf te gaan, omdat hier de geldkraan veel minder ver open heeft gestaan dan in de VS of Japan.”

Zie je wel Willem, het werkt niet meer

Volgens hem weet Amerika als geen ander hoe je de economie, de financiële markten kan gebruiken om bepaalde zaken in gang te zetten: “Als je genoeg geld hebt kun je onbeperkt kopen en verkopen op beurzen en termijnmarkten en daarmee kun je een prijs in beweging zetten. Ik zeg weleens dat ik rijk ben geworden door te ontdekken dat die markten gemanipuleerd zijn. Als je dat weet kun je ervan profiteren. Als ik weet dat de prijs kunstmatig laag wordt gehouden dan ga ik me positioneren in die markt en dat doe ik al sinds 2002 met eigen geld en sinds 2008 met het Commodity Discovery Fund. Die bal kan wel onder water worden gedrukt maar nooit onbeperkt. Er komt altijd een punt dat die bal omhoog springt. We hebben de onderdrukking van de goudprijs ook gezien tijdens de Lehman-crash. Alles daalde, ook goud daalde met 30%. Ik was toen net met dat fonds begonnen en ik weet nog precies wat er gebeurde.”

Op een verbeten toon vertelt hij: “Iedereen zei, zie je wel Willem, het werkt niet meer, goud is geen vluchthaven meer. Goudprijs daalde 30%, aandelen daalde 70%. Iedereen riep precies hetzelfde als nu: Zie je wel Willem, het werkt niet meer. Ik heb ook geroepen, wacht maar, de bal wordt hard onder water geduwd, kwestie van tijd dat hij omhoog springt. En wat gebeurde er daarna: de goudprijs steeg van 700 dollar naar 1900 dollar binnen twee jaar en de edelmetaalaandelen gingen 400%-500% omhoog. Wat we nu meemaken is identiek dezelfde situatie. ‘Zie je wel Willem het werkt niet meer, nee Willem je zit fout, je hebt lang geluk gehad, het werkt niet meer.”

Manipulatie

Maar volgens hem is het weer hetzelfde liedje: “Nee jongens, onzin, het is weer precies hetzelfde. Het komt de machthebbers niet uit om de goudprijs verder te laten stijgen en ik heb je het verhaal verteld wat er waarschijnlijk achter zit. Er komt een punt dat het de machthebbers wel uitkomt om de goudprijs te laten stijgen en dan wordt het interessant.

De goudprijs wordt volgens Willem ook onder controle gehouden om China in staat te stellen voldoende goud te kopen en om beleggers het gevoel te geven dat goud nog steeds geen veilige haven is. Hierdoor zal de vlucht naar goud afremmen om goud straks te gebruiken voor herkapitalisatie van het financiële systeem en dat gebeurt mogelijk ‘overnight’ en in een paar afzonderlijke stappen zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw. “Je revalueert goud, je devalueert de dollar en je doet dat in een reset situatie. En komt die reset er voorlopig niet, dan gaat de goudprijs wel stijgen omdat de bal simpelweg te veel onder water is gedrukt. China koopt nu de hele jaarlijkse goudproductie op. Moet je voorstellen dat dit de aardappelmarkt was en China blijkt 80%-90%van de gehele aardappeloogst op te kopen dan waren aardappels wel drie keer zo duur geworden dit jaar. De vraag naar goud is gigantisch, alleen we doen net alsof dat niet zo is.”

Ik vraag hem of de daling van de goudprijs veroorzaakt werd door manipulatie. Volgens Willem was het heel opvallend: “Elke keer als goud of zilver uit de dalende trend dreigden te breken dan kwam er weer een enorme aanval weer overheen. Die vond vrijwel altijd plaats in de Amerikaanse handelsuren en dan zag je dat er partijen in de markt kwamen die 5.000-10.000 contracten tegelijkertijd dumpten. Elk contract is 100 ounce goud. Nou dan zet je de prijs mee in beweging en Amerika heeft dat tot kunst verheven. Die markten zijn zo vreselijk onder controle van Amerika gekomen en ik ken een hoop beleggers die zeggen: ja ik geloof ik er niet meer in. Waarom zou je in een markt investeren die niet vrij is. “

Sterke vraag

“Hoe kan de prijs blijven dalen terwijl de vraag explodeert” werpt hij mij toe. “Dat de vraag zo groot is dat de Indiase overheid allerlei wetten moet aannemen om de vraag naar goud af te remmen. En bij zilver is de situatie nog interessanter. Voor 2020 krijgen we grote schaarste in zilver. Barrick Gold heeft net besloten een heel grote nieuwe goud-en zilvermijn niet verder in ontwikkeling te nemen omdat er allemaal problemen zijn en doordat de edelmetaalprijzen te laag zijn. Dat project in het hooggebergte tussen Argentinië en Chili zou 25% bijna van de totale nieuwe zilverproductie tot 2020 voor zijn rekening nemen maar dat gaat nu niet door. Er komen de komende jaren grote tekorten in platina, palladium, uranium, diamant, zilver aan. Gebruik daarom de huidige dalingen in de grondstoffenmarkten om posities in te nemen. Los daarvan gaat de vlucht van papieren bezittingen naar harde bezittingen een steeds grotere rol spelen. Die reset die er aan komt zal in het voordeel van vooral de goud-en zilverbelegger meespelen.”

Willem vervolgt verder: “Je moet niet voor de korte termijn in zo’n markt willen zitten. Je moet posities innemen als het goedkoop is. Als ik kijk naar goudmijnaandelen die waren gewaardeerd voor 150-200 dollar per ounce in de grond, die zijn nu gewaardeerd tegen 20-25 dollar per ounce. Lager kan niet. In 2008 stonden ze ook rond 20 dollar per ounce. “

Goud -en zilverprijs voor 2014

Zijn visie is al sinds 2000 dat de goudprijs steeds verder gaat stijgen maar in 2013 is de prijs voor het eerst gedaald. Ik vraag hem of hij het verkeerd gezien heeft. Hij zegt dat dit niet het geval is. “Ik ben een fonds begonnen in juli 2008. Toen stond de goudprijs 900 dollar per ounce. Toen daalde de goudprijs in de Lehman crash naar 700 dollar per ounce, daarna is de goudprijs gestegen naar 1900 dollar per ounce en nu staan we rond de 1200-1300 dollar per ounce. Dus per saldo, sinds ik ben begonnen met het fonds, is de goudprijs gestegen. De zilverprijs ook. Alleen wat je mij kan verwijten is dat ik niet heb aan zien komen dat goud- en zilvermijn gerelateerde aandelen dus bedrijven die actief zijn in goud en zilver, dat die het vreselijk slecht zouden doen. Als de goudprijs 1% stijgt dan stijgen goud gerelateerde aandelen 3% en dat geldt ook voor zilver, dat heet een hefboom. We hebben gezien is dat goud -en zilvermijn aandelen helemaal uit de gratie zijn geraakt.”

Ik vraag hem naar zijn verwachting voor de goud-en zilverprijs voor 2014. Volgens hem zijn deze edelmetalen nu echt aan het bodemen.” De correctie duurt nu al 2,5 jaar. Goud en zilver zijn in mijn optiek nu echt aan het bodemen. Ik snap dat mensen daar twijfel bij kunnen hebben maar we hebben gezien dat 1180 een belangrijke bodem is geweest voor goud eerder dit jaar. “ Hij verwacht geen lagere prijs dan de $1180 per ounce voor goud en als dat gebeurt zal het volgens Willem heel kort zijn: “Een heel korte spike, 100 dollar lager maar het draait meteen. We gaan geen 1000 zien, we gaan niet onder de 1000 zien, dat durf ik hard te zeggen omdat de fundamentele vraag te groot is.”

De wereld begint volgens hem wakker te worden voor die enorme Chinese vraag. “Wat belangrijk is, is dat we in zilver we een vergelijkbaar beeld zien, maar wat belangrijk is dat de koperprijs in de hele grondstoffenindex lijkt uit te gaan breken. We zien dat de wereldeconomie opleeft. Het lijkt erop dat de grondstoffenprijzen de bodem hebben gezien, goud en zilver liggen er het slechtst bij. Dat is begrijpelijk omdat de grote gorilla er op zit. “

2014 moet volgens Willem toch echt het jaar gaan worden met herstel van de grondstofmarkten en met het herstel van de goud en zilvermarkt. “Ik denk dat het herstel komt als wij uit die dalende trend weten te breken en dan kan het best hard gaan. Het zou me niet eens verbazen als we opeens weer 1500 staan en misschien zelfs weer daarboven voor goud.”

Zilver is wat hem betreft nog wat speculatiever. “Zilver is goud met een ecstasy pilletje op. Die beweegt nog wat harder. Je ziet dat zilver onder de 20 dollar heel agressief wordt gekocht. Als zilver uit de dalende trend breekt dan kan hij zo naar de 30 dollar.”

“Zilver kan een keer terug naar 16-17-18 dollar kort maar we gaan niet lang onder de 20 dollar noteren, daar is de vraag te groot voor. In de loop van het eerste halfjaar zal zilver uitbreken uit de dalende trend en daarna kan het hard gaan. Zodra je uit die dalende trend breekt, dan moet je als momentum belegger meteen in die markt opereren. We houden zelf rekening dat we een herstelmaand gaan zien met een 20% stijging. Dat hoort nu bij zo’n markt. Het is nu zo oversold. Het zou me helemaal niet verbazen als dat in januari-februari gebeurt want de extremen zijn zo groot. Het patroon van bodemvorming is heel duidelijk te herkennen.”

Hij verwacht nog steeds en dat is zijn tip voor de langere termijn: een zilverprijs van 100 dollar binnen een paar jaar en dat is een vervijfvoudiging vanaf dit niveau. Het gebeurt als de wereld doorkrijgt dat er fysieke tekorten ontstaan in zllver. “We hebben een studie gemaakt en volgens onze berekeningen moeten tekorten binnen 24 maanden duidelijk worden. En dan kan het heel hard gaan met zilver.”

Het zou hem niet verbazen als we een Comex default krijgen bij goud en/of zilver. Dat betekent dat partijen niet kunnen leveren en dan wordt de futurehandel op de termijnmarkten van Chicago gesloten. De handel en prijsvorming verschuift dan bijvoorbeeld naar China en dat zal gepaard gaan met een heel sterke beweging omhoog.

Linksom of rechtsom, er komt vuurwerk in de edelmetaalmarkten zegt Willem vastberaden: “de spanning is te groot, dit elastiekje is te ver uitgerekt. We hebben de afgelopen jaren geen enkele aandelenpositie verkocht. Wij kopen bij op elke dip. Er zijn meer mensen die kansen zien dan bedreigingen zijn. Het aantal deelnemers aan ons fonds is per saldo toegenomen. “

“Ik blijf als een dominee herhalen wat het werkelijke beeld is, dat je niet moet laten foppen door de schijnbewegingen van de markten. Wij zijn dag en nacht aan het studeren op de marktfundamenten. Wie is aan het kopen en waarom?”

Er is volgens hem inderdaad sprake een grote uitstroom uit de goud ETF’s in het Westen “Maar er is geen uitstroom uit zilver ETF’s, wat heel opvallend is. Dat wil zeggen dat zilverbeleggers heel goed weten waar zij mee bezig zijn. Dat zijn lange termijn beleggers, die verkopers niks, ook al daalt de zilverprijs. Goudbeleggers daar zitten veel momentumspelers in, er zitten veel institutionele beleggers in, die zijn er nu bijna allemaal uitgepest. Maar de fsyieke vraag is juist groter dan ooit. Er werd verkocht vanuit de ETF’s maar er werd gekocht in de fysieke markten, een ongekende fysieke vraag met name vanuit Azië die zo groot was dat India de grenzen dicht moest doen. “

“Wij kijken naar de lange termijn van 3,5,7 jaar. Voor een lange termijn beleggers: mooier dan nu kun je het echt niet krijgen. Het klinkt raar maar wij zijn nooit zo enthousiast geweest over de vooruitzichten voor de komende jaren. De markt staat zo laag, vanaf dit punt kun je alleen maar omhoog. Of de markt moet geheel genationaliseerd worden maar dat ik me niet voorstellen.

Waardering goud-en zilvermijnen extreem laag

We hebben gezien dat goud -en zilvermijnaandelen helemaal uit de gratie zijn geraakt. Ik vraag hem waardoor dat komt: “Met name door de opkomst van de ETF’s. Vroeger als je een goudpositie wilde hebben als belegger dan kon je kiezen tussen fysiek goud of goudmijnaandelen, meer smaken waren er niet. Tegenwoordig, sinds 2007, kon je ook kiezen voor een goud ETF. En wat hebben we gemerkt de laatste jaren, dat met name de professionele institutionele beleggers, die hebben gezegd, waarom zou ik het risico lopen door in een individuele goud-of zilvermijnaandeel in te stappen, we kopen gewoon een ETF. Dus we hebben heel veel geld zien wegstromen naar goud-en zilver ETF’s.

Daarnaast hebben die aandelen het zwaar gehad doordat de grades, de hoeveelheid gram goud of zilver je per ton gesteente naar boven haalde zat in een dalende trend. Je kon wel tonnen aarde verplaatsten maar er werd steeds minder goud en zilver in gevonden. Ook was er sprake van een kostenexplosie, de inflatie was heel groot, de energie en de arbeidskosten. Dat alles heeft er voor gezorgd dat de resultaten van goud-en zilvermijnbedrijven niet de spectaculaire ontwikkeling doormaakten waar menigeen op had gehoopt. Daarom zijn er een hoop van die aandelen veel minder gestegen. “

“Maar als je nu kijkt naar de waardering, de objectieve waardering, dan zie je nu dat goud –en zilveraandelen op de laagste waardering staan in de afgelopen 70 jaar. Er is maar één punt te vinden in de afgelopen 100 jaar dat goud-en zilvermijnaandelen relatief lager gewaardeerd waren, relatief ten opzichte van de goudprijs en dat was in 1943. Maar toen moesten ze in opdracht van de regering in de VS de poorten sluiten. Goudmijnaandelen zijn gewaardeerd alsof ze morgen een bericht krijgen dat ze moeten sluiten. “

Ik vraag hem of het niet zo is dat als de goudprijs onder de 1300 noteert, voor een aantal goudmijnbedrijven niet rendabel meer is om goud uit die grond te halen. Hij klinkt instemmend:  “Dat klopt voor sommige mijnen” maar hij drukt mij op het hart niet te vergeten dat ook in andere tijden de goudprijs veel lager stond:

“Satilmis, zes-zeven jaar geleden noteerde goud 500-600 dollar per ounce. Toen bestonden die bedrijven ook. Daarna is de goudprijs gestegen naar 1900 dollar en verdienden ze best veel geld. Nu is de prijs 1300 dollar maar ik zie heel weinig mijnen sluiten. Dus de marges zijn voor een heel groot deel verdwenen maar het is niet zo dat ze met 1300 dollar met verlies opereren. Er worden nu allerlei extra uitgaven en investeringen geschrapt. Daardoor wordt de winstgevendheid vergroot. “

Hij vervolgt: “Als de goud-en zilverprijs eenmaal gaat stijgen dan worden dat allemaal raketjes, die gaan exploderen. De kosten zijn teruggebracht. De mijnen zijn allemaal lean en mean gemaakt.

Ik volg deze markt al vijftien jaar: er is geen mooier moment geweest in de hele bull markt van goud en zilver om te beginnen met investeren in deze markt. Als je nu een mandje goudmijnaandelen koopt dan is de kans heel erg groot dat ze in 2018-2019 gemiddeld allemaal 500% of meer zijn gestegen. De waardering is zo extreem laag.”

Prestatie beleggingsfonds

Ik wijs hem op de prestatie van het beleggingsfonds CDFund en hij onderbreekt mij gelijk door te zeggen dat het zwaar negatief is. Ik wijs hem erop dat op grond van de cijfers op zijn site http://cdfund.com/ , het fonds dit jaar meer dan 50% verlies heeft en sinds de start in juli 2008 het fonds 30% van zijn waarde verloren heeft.

Willem geeft toe dat het zwaar teleurstellend is: “Maar geheel in lijn met de markt. Zoals je weet zeg ik tegen mensen: houd een derde cash, een derde fysiek en een derde in veilige aandelen aan. Had je dat aangehouden sinds het begin van de crisis: goud en zilver staan nog steeds hoger, cash is nog steeds cash. Stel dat je de aandelen had verdeeld over ons fonds en de AEX dan had je daar een verlies op maar overall heb je dan sinds het begin van de crisis niet veel mee verloren. Maar het kan geen kwaad om van de derde cash nu meer in fysieke edelmetalen te gaan investeren want de problemen in het systeem worden eerder groter dan kleiner. Ik zie fysieke tekorten aankomen. Mensen die nog een derde cash houden, ik zou zeggen ga de helft daarvan naar fysiek (BTW-vrij) zilver brengen.”

Ik vraag hem of het niet beter was om uit te stappen omdat die correctie zo lang heeft geduurd. Willem geeft toe dat het achteraf gezien wel verstandig was geweest. Maar volgens hem waren de waarderingen van goud -en zilvermijnaandelen begin 2011 helemaal niet hoog: “je gaat ze niet verkopen als ze nog niet op een hoge waarderingen zitten. Bovendien was de vraag naar grondstoffen en edelmetalen vanuit Azië zo groot aan het worden, het was waanzin om in 2011 te gaan verkopen. Achteraf gezien was het beter geweest maar het was toen totaal niet logisch om dat te doen.”

De fusie –en overnameactiviteiten in de sector worden in 2014 (inmiddels heeft Goldcorp al een bod gedaan op Osisko- redactie)  spectaculair, omdat de waarderingen zo laag zijn en de grotere bedrijven nog steeds heel veel cash hebben.

Enthousiast legt hij mij voor: “Ik blijf een vreselijke bull. Ik ben nog nooit zo bullish geweest op deze markt als op dit punt. De waarderingen zijn echt ongekend en met de kennis die ik heb of denk te hebben, weet ik wat er speelt in de hoogste regionen van het financiële systeem, wat er speelt bij China: dit is een “gift from heaven”, dit is “once in a lifetime” en ik overdrijf niet Satilmis, once in a lifetime. Over een paar jaren kijken we terug en zeggen we: hadden we maar meer gekocht. “

Ik vraag hem of hij mij aanraadt om hierin te beleggen en hij moet lachen: “Nee, ik raad jou niks aan. Ik zeg alleen maar wat ik zelf doe en hoe ik zelf insta. Ik mag geen advies geven, ik ben geen vermogensbeheerder. We hebben een AFM vergunning om een fonds te runnen. Wij vertellen wat wij met ons geld doen, wat wij interessant vinden. Maar echt, “once in a lifetime, zulke zulke sterke fundamenten”.

Ik vraag hem of het risico van het beleggingsfonds wel goed wordt afgedekt. Volgens hem is dat nooit het geval geweest: “Wij hebben nooit gezegd dat wij risico’s afdekken. Wij zijn een boutique fonds. Wij investeren in bedrijven die een hoog rendement kunnen bieden op de weg omhoog maar daardoor ook een hoog risico omlaag hebben. Dat maakt ons tot een zeer volatiel fonds. “

Ik vraag hem of het CDFund een hoog risico heeft en hij bevestigt dat: “Dat staat ook op ons risicometer.  Risico en rendement gaan op termijn vaak samen. Wij zijn niet voor de gemiddelde belegger. Wij willen dat alleen mensen met verstand van zaken met een aardige portefeuille die er goed over na kunnen denken en zich kunnen laten adviseren met ons mee investeren. Het moet onderdeel zijn van een bredere portefeuille. “

Disclaimer: Zowel Willem Middelkoop als de redactie hebben privé geen belang in de genoemde fondsen. Willem Middelkoop heeft wel een indirect belang via het Commodity Discovery Fund.  Hij heeft een significant deel van zijn vermogen in het fonds geïnvesteerd. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Satilmis Ersintepe
www.dekritischebelegger.nl
Interview gehouden op 15 december 2013

63 gedachten over “Willem Middelkoop: “once in a lifetime” voor goud-en zilvermijnaandelen”

 1. Beste,

  Middelkoop (die ik nog altijd hoog in het vaandel draag)had inderdaad voor 2013 een bull markt verwacht voor 2013. De markt werd echter gemanipuleerd. Ik ben echter niet overtuigd dat 2014 wel zo zou zijn. Zolang de intresten laag blijven, en de aandelenmarkt nog wat opwaarts potentiëel heeft, zie ik niet onmiddellijk een aanleiding hiervoor. Fysiek goud heeft mijn voorkeur. De vraag is echter of goud nog steeds dezelfde invloed heeft als 20-30 jaar geleden

  Peter Segers

  1. Inderdaad, dat ziet er niet best uit…., niet te hopen dat hier ook nog eens met margin verplichtingen gewerkt wordt, dan knallen de klanten zo uit het fonds. Maar geen nood, een stijging zit eraan te komen, eerst maar eens richting de $1000…om vanaf daar $1400 op het bord te hebben staan.

   Als je het dan toch hebt over “once in a lifetime’ kans moet je het niet zoeken in goud maar in aandelen. Maar dan zal je nog wel even 3 jaar moeten wachten met instappen…
   Middelkoop denkt dat ie de pot met goud gevonden heeft, maar het tegendeel is waar…..

 2. Beste willem kom eens een bakje koffie drinken bij mij dan praten we er nog eens over….
  .Ik bedoel : wij kunnen soms door een onjuist denkbeeld dermate worden misleid dat wij ons leven lang in de vergissing blijven volharden en nooit de werkelijke toestand beseffen.

 3. Wakker worden jongens. Zien jullie niet hoe Europa, zoals een gevangen vlieg in een web, traag maar zeker, een web rond Uw vermogen spint. 1)Verbod bezit van fysieke aandelen. 2)Fysieke transacties van geld: maximum 3.000 €. 3)Weldra afschaffing van de briefjes van 500 € en als gevolg, het verplicht deponeren ervan MET verklaring van de herkomst net, zoals bij de introductie van de Euro. Ach, wat kan het geheugen toch zo kort zijn. 4)Scenario van Cyprus : alles boven de 100.000 € duchtig afgeroomd om de staatsschuld te delgen. Klein vraagje, raar maar waar : Mogen volgens het verdrag van Lissabon, de centrale banken rechtstreeks aan de staat geld uitlenen ? Gaat er nog geen lichtje branden ? Kijk even mee in mijn glazen bol kijken: wedden dat de BTW op goud eraan komt ! Mijn 1e kilo goud betaalde ik 5.000 € : nog steeds geen spijt van. Goud is een levenslange verzekering met slechts een éénmalige premie. Bompa

 4. Ja, ‘Bompa’, het heeft sterke overeenkomsten met de grote depressie. Bedoeld, of onbedoeld, heb je kenmerken aangegeven die die tijd goed reflecteren maar waarschijnlijk zie jij het ‘grote Europa’ als boosdoener waar het de crisis is die verantwoordelijk is, ‘Europa’ is genoodzaakt bepaalde dingen te doen.. Kun je nagaan wat er nog komt… En dat goud van je is straks meer van waarde voor je dan je denkt, dus lekker houden ja.

 5. Willem zei laatst dat pensioengelden en mensen met spaargeld de dupe zullen worden van de Reset die er aan komt. Betekent dat dan, om nu je spaargeld maar op te souperen?? Misschien is het geld anders niets meer waard, als er een Reset komt. Of begrijp ik dat verkeerd?????
  Wat zou jij doen met je spaargeld op dit moment???? Reacties meer dan welkom.

  1. laat je niet gek maken door die gekke middelkoop geld is ons cisteem en dat blijft ook zoo gewoon doorsparen ik ben een man van 72 en heb in mijn leven al zo veel van die lul verhalen alla middelkoop gehoord en wij betalen nog steeds metgeld hij weet niet meer wat ie doen moet om aandacht te krijgen het is net een kind zo moet je dat zien gewoon door gaan agnes

 6. CocaCola aandelen kopen, dividend elk kwartaal, en stijgend elk jaar, rendement uitstekend, de kunst is er verder van af te blijven . Er komt geen Reset, grote flauwekul, gezegde:”een optimist voelt zich een vorst ook met twee stuivers op zak. Een pessimist blijft een sukkel, ook met een gevulde brandkast.

  1. coca cola is niet meer het product van vroeger, het ‘geheime’ingredient de saskra wortel “An herb from the plant, Saskra Fortissima that was once one of the natural ingredients in Coca-cola, but can nolonger be obtained” is niet meer te krijgen, het is uitgestorven, coca cola zal nooit meer smaken zoals vroeger en het bedrijf zal daarom nooit meer de impact hebben als voorheen, de glazen flesjes waren een kunstobject op zich, met die plastic flesjes van nu is ieder eigen merk van de supermarkt net zo goed, de tijd van de coca cola aandelen is voorbij

 7. Zo’n lange tekst…..het had veel leuker geweest – het is toch een interview niet?? – om dit in een video op te nemen. Een ideetje voor volgend jaar?

  Tijd zat om te leren hoe dat moet.

 8. Ook voor CocaCola geldt goed systeem is veel meer dan dividend ..
  Alle macht onder hemel en aarde wordt beheerst door een eenvoudige wetenschap ..
  Dat is een goed systeem …
  Kan geen dividend tegen aan ..

 9. Ach, weet je Middelkoop denkt in complottheorieën, terwijl hij zich beter met trends en de psychologie daarachter kan bezighouden. Een ‘Reset’ is onzin natuurlijk. Maar op éen of andere manier heeft hij wel goed aangevoeld dat er iets aan zit te komen, en dat gaat hij dan weer zijn ‘reset noemen natuurlijk…. De crisis gaat nog grotere vormen aannemen dan nu, en het zal heel wat op z’n kop zetten. Dus ook je spaargeld Agnes is niet meer veilig, met een alsmaar toenemende deflatoire omgeving. Niet zozeer de rente die niets meer doet, maar het verdwijnen van je geld naar de bank zelf omdat die in geldnood zit….is het gevaar. Een heuse crisis, waar je cash geld het veiligst is bij jezelf.
  Zijn hele verhaal is lariekoek, en draait maar om éen ding, manipulatie.Nog nooit 1 grafiek van goud laten zien waaruit blijkt dat goud met iets bezig is wat je niet mag missen… En gelukkig voor hem geloofd er nog éen iemand in ‘m, hijzelf…

 10. Grappig dat Willem zo veel kritiek ontvangt van de lezers. Omdat er 2 jaar spraken is van tegenslag op de edelmetaalmarkt wordt Willem verguisd.
  Is iedereen de enrome reputatie van Willem vergeten….hij heeft het 10 jaar bij het rechte eind gehad en alles wat hij heeft gezegd is uitgekomen.
  Natuurlijk zijn de laatste twee jaar moeilijk geweest voor de goudkevers. Eigenlijk valt het wel mee, een gezonde correctie is noodzaak om weer vooruit te kunnen. het gezegde is koop als het bloed door de straten stroomt. Dat is absoluut nu het geval bij de mijnbouwbedrijven. De situatie is zelfs nog slechter als in 2008. Natuurlijk kan het ook nog verder naar beneden, maar dat is niet reeel, omdat de mijnbouwers dan de poorten zullen sluiten. Geen mijnbouw betekend geen (edel)metalen en dan is het hek van de dam.
  Ik geloof in wat Willem verkondigd, dat de bodem is bereikt en de weg omhoog is ingeslagen.
  Een uitspraak over hoe hoog het kan gaan is niet aan mij, daar heb ik geen bal verstand van en bovendien kan niemand in de toekomst kijken.
  Toch klinkt het zeer geloofwaardig als we in de toekomst de topen weer bereiken, dus U$ 1.900 voor Goud en U$ 50 voor Zilver. Helaas zal benzine en melk ook flink duurder zijn, gemeentelijke heffingen en belastingen gaan helemaal door het dak, daar hoor ik niemand over en schieten de burgers er dus niets mee op. Langzaam maar zeker zal de Westerse wereld steeds meer van zijn wezijn verliezen. Armoede zal weer gewoon zijn. Fijn dat dit door onze bankiers is bereikt, evenals de huidige lage goud prijs met dank aan onze bankiers.
  Willem blijf vooral je verhaal vertelen. De waarheid moet bij ieder bekend zijn. We zijn letterlijk verkocht door de bankiers.

 11. Martin, je schrijft als Willem…, met dezelfde manipulatie gedachte in het achterhoofd.. En je hebt dus duidelijk geen idee hoe iets wat verhandeld wordt aan z’n prijs komt, als je denkt dat bankiers voor een lage goudprijs zorgen…., en dat we ook nog een ‘verkocht’ zijn door bankiers, maarja die laatste is me een beetje een raadsel….

  Bankiers, die zitten toch ook bij een centrale bank? Ter informatie, op die momenten dat centrale banken goud kochten , of verkochten deden ze dat precies op de momenten dat goud resp. hoog stond bij aankoop, en laag bij verkoop. Wat een zicht op de prijs…, en wat een manipulatie…
  Die gedachte over mijnbouwers is al net zo onzinnig als de rest, Willem.
  Kijk, zolang goud een constante laat zien, een week grafiek is vrijwel gelijk aan een weekgrafiek van 20 jaar terug, kun je toch moeilijk spreken van manipulatie door wie dan ook.
  Jij doet dan geen uitspraak over een prijs in de toekomst, ik wel. Zonder ‘gemanipuleer’, maar gewoon aan de hand van de trend en z’n patroon is een prijs van $3000 het maximaal haalbare over een aantal jaren.

  Succes Willem.

 12. Zolang de totale hoeveelheid goud minder hard stijgt dan de totale hoeveelheid geld in omloop, wordt goud schaarser dan geld. Als je goud in geld uitdrukt zul je dus meer geld moeten ruilen om dezelfde hoeveelheid goud te krijgen. Dat is het eenvoudige vraag/aanbod model dat iedereen wel kent. Met goud is het iets anders. Ik zal het vereenvoudigd opschrijven. Goud kun je alleen maar ruilen tegen geld, maar geld kun je ruilen tegen alles. Zodra goud wordt aangeboden tegen wat anders dan geld blijkt dat de werkelijke waarde van goud eigenlijk nauwelijks een bodem kent. Stel je hebt een pallet bruine bonen in blik en echt iedereen heeft honger, zou je dan die hele pallet ruilen tegen pakweg 100 kilo goud? Dat doe je alleen maar wanneer je zeker weet dat je morgen kunt terugkopen tegen 90 kilo goud. En daarmee hebben we exact het profiel van de goudbelegger. Hij wil het goud helemaal niet. Zodra hij goud heeft wil hij het vroeg of laat weer kwijt! Hij is een potentiële verkoper geworden. Dat is bij de mijnbouwers natuurlijk niet anders. Die verkochten het goud al nog voordat het gedolven was. Nu staan hun aandelen te koop voor wat de gek ervoor geeft. Wil je goud hebben? Ga maar graven. En zodra je het hebt mag je aansluiten bij de lange rijen verkopers. Daarmee wil ik zeggen dat goud uitgedrukt in dollars best zou kunnen stijgen, maar op dat vermoeden alleen zou ik geen goud kopen. Als ik een stapeltje dollars had en ik wist dat de dollarpers hard stond te draaien zou ik dat stapeltje dollars heel snel omruilen tegen een stapeltje goede, wereldwijd genoteerde aandelen. Zodra er namelijk aandelen worden bijgedrukt worden zittende aandeelhouders gecompenseerd. Dat is noch met geld, noch met goud het geval.
  En dan last but not least, ik herhaal wat ik al eerder schreef,

  1. Goud wordt niet of nauwelijks VERbruikt.
  De totale hoeveelheid beschikbaar goud in de wereld neemt dus elke dag toe. Je hebt dus elke dag nieuwe kopers nodig terwijl daarnaast het risico bestaat dat de huidige goudbezitters gaan verkopen in een dunne markt.

  2. Goud levert geen inkomen op en brengt slechts financieringslasten. Zodra die financieringslasten stijgen zie je de prijs van het goud dan ook analoog afnemen.

  3. Goud wordt minder interessant in de tandheelkunde. Er zijn inmiddels alternatieven die veel beter en goedkoper zijn. Veel kilo’s oud goud worden dagelijks aangeboden door tandartsen waartegenover geen nieuw goud meer in gebitten wordt verwerkt.

  4. De sieradenindustrie is op zijn retour. Het wordt in de ontwikkelde wereld steeds minder voornaam gevonden om gouden sieraden te dragen. De verwachting is dat minder ontwikkelde mensen deze trend zullen oppikken en kopiëren.

  Je kunt dus al invullen wat ik denk. Het goud wordt minder bruikbaar en minder gewenst.
  Wat je dan wel moet hebben?
  Een goed netwerk.
  Een goede kristallen bol. En ook wat intelligentie.

  En tot slot:
  Ik denk dat een Chinees goud koopt in de veronderstelling het duurder te kunnen verkopen. That’s it. Ook de Chinees is daarmee potentiëel verkoper en daarmee hangt er dus heel wat goud boven de markt.

 13. Goud is niet zo makkelijk te beredeneren als jij schetst Albert, en de $300 van Onno is ook behoorlijk kortzichtig.
  Dat goud gewoon een patroon in prijs volgt is waarschijnlijk niet voor iedereen duidelijk. In dit patroon ligt de verklaring voor een hoge prijs, of lage prijs, van goud.

 14. Edwin, jij bent vast veel geld verdiend met beleggen? Als je de patronen zo goed kan voorspellen moet dat een eitje voor jou zijn.

 15. Ach, het goede voornemen dit jaar?, op de beurs geld verdienen. Dan zal je je toch wel een beetje moeten verdiepen in hoe een beurs werkt….., en oja, waar goud verhandeld wordt noemt men ook een beurs….

  1. Sjonge Edwin, ik ben helemaal geïmponeerd. Ik zou al heel blij zijn als je dat patroon van de goudprijs zou kunnen uitleggen.

 16. Albert kijk ook even naar het Trackrecord van meneer Prechter als je toch ,,in de buurt ,, bent .
  Dan is verder zoeken overbodig ..

 17. Broca, Albert vraagt naar het principe, niet naar wie het hanteert… En mensen maken wel eens fouten ja, dat zegt nog niets over de daadwerkelijk waarde van het principe. Je hebt 2 dingen door elkaar gehaald.

  1. OK, het principe is blijkbaar de Elliott Wave Theorie.
   Ik weet niet of je het weet, maar er zijn onvoorstelbaar veel wave-theorieën. Allemaal uit pre-computertijd. En inmddels allemaal het domein van toekomstvoorspellers.
   En nu wil ik niets afdoen van deugdelijke toekomstvoorspellingen zoals de duur van de dag en de nacht, de jaargetijden en het verloop van de magnetische kracht van de Maan en andere hemellichamen. Allemaal wetenschappelijk berekende voorspellingen.
   Maar dat geldt helaas niet voor de wave theorieën.
   De wave theorieën waren ooit gezaghebbend, maar zijn allemaal ingehaald door de werkelijkheid. Net als Robert Pechter overigens. We kunnen steeds meer meten en we worden steeds slimmer. Nog niet zolang geleden wisten we zeker dat de zon om de Aarde draaide. En ja dan kun je ook zeggen dat als het vroeger zo was dat het nog steeds zo is. Hahahahaha!
   Nu wordt het toch weer even minder serieus. Ik kan er niks aan doen, maar ik word gewoon melig. Het doet me denken aan het eeuwenoude verhaal van de Rabbi die een dubbeltje had dat altijd op kop viel. Dat is echt een leuk verhaal en geeft met alle Jiddische gein van dien eigenlijk een helder inzicht in hoe hebzucht er toe leidt dat mensen bereid zijn om pure magie te accepteren en daar zelfs in te beleggen.
   Nou houd ik bijna op, nog eentje dan:
   Gisteren zag ik het lijstje van de top-1400 rijken der Aarde voorbij komen (dank aan Bart de Schutter) en mij is niet opgevallen dat daar een wave-believer tussen stond;)))

 18. Dat ga ik dus ook niet lezen want dat kan niet eens, de link werkt niet.

  Heb ik hier met een déjà vu te maken?….volgens mij wel. Tja, sommige mensen zijn ziek en blijven dat.

  1. Als het te moeilijk wordt zodra de link niet werkt kun je ook de volgende 3 woorden in je Google-balk typen:
   Robert Pechter Wrong

   Wat ook kan is:
   Robert Prechter Wrong Predictions

   OF:
   Robert Prechter Wrong Again

   OF:
   Robert Prechter Is Wrong

   OF:
   Robert Prechter Idiot

   Dan heb je er toch weer 5 leuke links bij.
   Kun je plakken bij een andere forum chat.
   Misschien dat dat wel indruk maakt;)

 19. Hoe ‘wrong’ is Prechter als ik deze bearmarkt al tijden in m’n postvak aangeboden krijg van ‘m ?..
  Ik geloof meer dat jij indruk wilt maken met iets waar je geen kaas van gegeten hebt, dat is wel heel erg kortzichtig en dom…

  Broca, of Albert,… zit wrong. Maargoed iemand moet het doen…
  Kan de psychiater eigenlijk wel onderscheid maken tussen jullie twee… bij een bezoek?

 20. Als goud geen waarde heeft en middelkoop verkoopt onzin,
  waarom is het dan zo moeilijk voor duitsland om zijn eigen goud (dat momenteel in de VS, Londen en parijs zou liggen) terug te krijgen,
  Duitsland wil een groot deel van zijn goud reserves terughalen naar zijn eigen centrale bank/kluizen, tot op heden blijkt dit onmogelijk, momenteel zijn er afspraken met de fed gemaakt om ieder jaar een fractie terug te geven waarbij dit zelfs niet mogelijk blijkt te zijn.
  als goud onzin is, waarom kan Duitsland het dan niet op redelijk korte termijn terug krijgen uit de VS?
  waarom vergroten diverse landen momenteel hun goudreserves?
  waarom is het niet meer mogelijk voor australische particulieren om goud te zoeken op eigen bodem terwijl dit de honderd jaar ervoor geen probleem was??
  als goud geen waarde heeft, waarom is goud meer dan 5000 jaar geschiedenis wel van belang geweest?

  1. Was je nog een aantal dingen vergeten te vermelden in het artikel Willem?….. Die goudprijs gaat omhoog hoor, maar pas op het moment als de trend daar naar is, en dat kan een week, een maand, of een jaar duren. En niet pas als het ‘gemanipuleer’ is gestopt….
   Hoe veilig is eigenlijk het opgeslagen goud bij je Willem, heb je daar al eens over nagedacht?
   Goud is straks nog het enige met waarde, zit jij straks bovenop je loods de gehele voorraad te bewaken met je AK-74 of laat je dat doen door hopelijk betrouwbare… mensen?

   Willem toch…, wat moet Arjaneke er wel niet van denken…, en Arjanneke natuurlijk..

 21. de wereldbevolking groeit naar 7 a 8 miljard mensen, de landen die sterk groeien zijn china / india / arabische wereld / zwart afrika, in deze gebieden heeft goud nog een hele sterke rol van betekenis en neemt bij toenemende welvaart toe, de snelst groeiende godsdienst van de wereld, de Islam zegt dat goud is geld, het islamitisch geloof schrijft ook een bruidsprijs voor te betalen in goud, in veel landen in het midden oosten en afrika wil men ook de sharia invoeren, de toegestane munten in de Islam zijn van goud en zilver, stel je verder eens voor dat iedere chinees en indier een paar gouden oorbellen en een gouden ring voor zijn vrouw gaat kopen, dit is voor een westerling niet goed voor te stellen, maar de blanke westerling sterft uit, de bevolking vergrijsd en het geboortecijfer is geloof ik rond de 1.2 kind per ouders, in de wereld waar goud nog steeds een grote reeele en symbolische waarde heeft is het geboortecijfer veel hoger, goud heeft in de (niet westerse) wereld van 8 miljard mensen de toekomst, ook al vinden veel christelijke en atheistische westerlingen het niet

 22. “Willem toch…, wat moet Arjaneke er wel niet van denken…, en Arjanneke natuurlijk..”

  Edwin, je geeft geen inhoudelijke antwoorden, laat staan dat jouw commentaar enige vorm van onderbouwing heeft.

  het enige wat je doet is commentaren onderuit te halen door ze te beantwoorden met een komisch bedoelde tekst die geen hout snijdt.

  1. Willem,

   Dat jij met ‘argumenten’ te over komt daar kan ik niets aan doen, maar het zegt wel iets over jouw breed palet aan fantasie..
   Ben benieuwd naar jouw volgend synoniem slachtoffer, waar die weer mee gaat komen over niet al te lange tijd…

 23. Sebastiaan van den Steenhoven

  Vandaag heeft Goud de $1300 alweer bereikt, gaat hard dit jaar en de trend heeft duidelijk de weg omhoog gekozen, wat in mijn optiek niet meer dan logisch is!

  Als ik naar mijn goud en zilvermijnen aandelen kijk gaat het wel erg hard omhoog sinds begin dit jaar, vooral deze week!

 24. Edwin, wat is jouw mening op dit moment met betrekking tot de edelmetalen? Korte opleving of een uitbraak met fundamenteel hogere koersen?

 25. Henk,
  Zo makkelijk als jij vraagt is het dus niet, korte opleving, of uitbraak, en dat zijn volgens mij TA uitdrukkingen. Alles hangt en staat met het onderscheid kunnen maken tussen trend en correctie. Zowel goud als zilver ondergaan momenteel een correctie die omhoog gericht is binnen een trend die voor beiden omlaag gericht is, beter kan ik het je niet uitleggen.

 26. Gooi er maar een grafiek van goud op en zet de T.A . er maar messcherp bij .
  Getallen … weerstanden …de hele materie ..
  Boven staand KUN JE ALLEEN MAAR CONSTATEREN ..ANDERS WAREN ER GEEN LOOSERS OP DE BEURS ,en was de handel dood ..Dus leve de handel .

 27. Hoezo is het niet zo simpel? Je stelt zelf dat er op dit moment een omhoog gerichte correctie bezig is binnen een trend die omlaag gericht is. Dat is toch hetzelfde als een opleving in een dalende markt?

 28. Trend erkenning in goud weet ik niet ,heb nooit in goud gezeten ben er ook niet mee behangen .Daarom de experts die de zaak ver van te voren al zien ontploffen zouden het misschien weten ..

 29. Broca, TA is iets constateren wat al gebeurt is, en met EW kun je zien wat nog moet gebeuren… Dat jij EW samensmelt met TA en zodoende tot verkeerde conclusies komt, en was gekomen.. is gewoon aan jezelf te danken dus schei jij nu maar uit met je messcherpe… opmerkingen.

  Henk, ‘opleving’, ‘uitbraak’, ik kan er niet zoveel mee, heb m’n best gedaan om het éen en ander uit te leggen. Ga bij Broca te rade, die blijkt een kei te zijn in TA.

 30. Verklaar je nader graag , We beginnen met de eerste zin .. EW daar verklaar jij
  dat ik dat samensmelt met TA ..
  Waar heb ik dat ooit gezegd ..

 31. Kalm aan Broca.
  Dat in deze draad niet staat dat jij iets samensmelt wil nog niet zeggen dat het niet gebeurt is, je hebt in ieder geval al ergens anders door laten schemeren dat bij jou EW niet goed gaat dus kan er maar éen conclusie zijn, met TA gemixt… En TA is nu niet de uitgelezen manier om iets te ‘meten’, laat staan als je het gebruikt in een mix…

  Even bij het onderwerp blijven, goud, Henk, had duidelijke vragen waar ik jou nog geen zinnig antwoord op heb zien geven. Iets wat jou niet vreemd is trouwens…

  Deze draad begint al net zo onzinnig te worden als dat het artikel is helaas.

 32. Sorry Edwin…maar om nu even niet in termenen van TA of EW te spreken
  ben ik benieuwd wat jou visie is met betrekking tot edelmetalen.
  Wat gaan we dit jaar zien op deze markt? Jij hebt altijd een uitgesproken mening.
  Ik hoop dat je die nu ook wil geven

 33. Henk,
  Ik ben geen visionair en doe ook niet aan ‘ jaarleggingen ‘. Ik laat mijn mening achterwege.
  Vertel jij nu eens wat je denkt, en waar het heen zal gaan.

 34. Die knakker weet er niks van . Dat men zo,n persoon ook nog een podium geeft .Dat geeft toch ook te denken ..
  Je stelt hem een vraag ,geeft geen antwoord ,maar stelt een wedervraag ..
  Hoe dommer kun je het maken ..

 35. In eerdere reacties heb je de mond vol over trends en dergelijke. Mij vraag kan dan toch niet erg lastig zijn. Wat vertellen de trends in de goud/zilver markten jou? Je kraakt het artikel van willem middelkoop volledig af. Maar wat is de alternatieve visie? Jou visie? Waar gaat de markt heen ( volgens de trends die jij ziet ) ?

 36. Hier een schrijven van een simpelle vrachtwagenchauffeur met cva .Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch leren we wel wat .We zijn inmiddels 2000 jaar aan het tellen en hebben meerdere financiele stelsels gezien. Maar 6000 jaar voordat wij begonnen met tellen waren er al materialen die nog steeds hun kracht niet zijn verloren Denk daarbij aan het masker van toetanch amon smelt het om en je koopt er een nieuwe auto van zonde van de archeologische waarde dat dan weer wel Maar dat goudgele spul heeft zelfs na 8000 jaar nog koopkracht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.