Dit is een ideaal klimaat voor waardebeleggers

Grondstoffen zijn de bouwstenen van onze economie. Ze zijn essentieel voor de productie en consumptie van talloze goederen, van plastic tot voedsel. Maar hoe kunt u als belegger geld verdienen met grondstoffen? En waar moet u op letten? In dit artikel spreken we met een expert die ons zijn inzichten en tips geeft over beleggen in grondstoffen.

De gevaren van de techmanie

Cole Smead, CEO en portefeuillebeheerder bij beleggingsboutique Smead Capital, vertrouwt niet op de ontspannen zomerstemming op de aandelenmarkt. Hij legt uit waarom hij onrust ziet opkomen en waarom hij inzet op aantrekkelijk gewaardeerde aandelen in de grondstoffensector.

De Amerikaanse aandelenmarkten worden opnieuw gedomineerd door tech-aandelen. Volgens de consensus onder beleggers is de inflatie onder controle en zullen de renteverhogingen afnemen. In deze context heeft de S&P 500 zich grotendeels hersteld van de berenmarkt van 2022.

Voor Cole Smead is er echter geen reden om het sein veilig te geven. Integendeel: de waardebelegger, die het beleggingsbedrijf Smead Capital runt samen met zijn vader Bill, vreest dat de inflatie hardnekkiger zal blijken dan verwacht. Hij gelooft dat aandelen het risico verwaarlozen dat ze lopen door te concurreren met de aantrekkelijke rendementen van risicovrije staatsobligaties.

“Voor ons is dit een zeer gevaarlijke markt, maar de psychologie onder gewone aandelenbeleggers is totaal losgekoppeld, en deze loskoppeling laat zien dat de manie van lage rentetarieven nog niet echt is doorgedrongen,” zegt Smead. “Mensen denken dat de meeste problemen zijn opgelost met de schattige kleine berenmarkt van 20% die we vorig jaar hadden,” voegt hij eraan toe.

In een diepgaand interview met The Market NZZ, dat is ingekort, legt hij uit waarom hij kansen ziet voor veelbelovende investeringen in de energiesector, welke individuele aandelen volgens hem het meeste potentieel hebben, en welke andere gebieden van de grondstoffensector spannende perspectieven bieden.

De kansen in de energiesector

“Als de economie niet als risico werd beschouwd, zouden de olieprijzen al veel hoger zijn,” aldus Cole Smead.

Hoe beoordeelt u de huidige ontwikkelingen op de markten?

Het lijkt erop dat mensen erg losgekoppeld zijn. Ik was bijvoorbeeld onlangs in mijn thuisstad Seattle. In het zakendistrict van de stad zijn de straten niet zo slecht als tijdens de pandemie, maar ze zijn gewoon niet erg actief. Er wordt niet veel zaken gedaan, veel winkels zijn nog steeds gesloten en veel restaurants zijn verdwenen. Er zijn zelfs veel lege kantoorgebouwen die momenteel eigendom zijn van aandeelhouders die hun commerciële leningen niet kunnen terugbetalen. Maar aan de oppervlakte lijkt het alsof er niet zoveel slechte dingen aan de hand zijn. Hetzelfde geldt voor aandelenbeleggers in de markt dit jaar.

Wat bedoelt u daarmee?

Tegen de tijd dat dit allemaal voorbij is, zou de Federal Reserve misschien wel tot 6% kunnen gaan op korte-termijn rentetarieven. Als je 6% risicovrij kunt krijgen voor 90 dagen van de Amerikaanse overheid, zijn er zeer weinig alternatieven die dat in deze tijdspanne kunnen evenaren vanuit puur rendement ten opzichte van het risicoperspectief. Maar ondanks dat aandelen nu concurreren met obligaties op een manier die ze in meer dan een decennium niet hebben gehad, worden aandelenbeleggers enthousiaster – en dat is losgekoppeld.

Waarom denkt u dat de Fed de rentetarieven tot 6% moet verhogen?

Als je naar de economie kijkt, lijkt het erop dat de Fed de inflatie weer in de buurt van hun doel van 2% brengt. Aan de andere kant blijft de arbeidsmarkt de verwachtingen van de Fed sterk overtreffen. Iedereen dacht dat tegenwoordig de arbeidsmarkt zou zijn afgekoeld en dat de werkloosheid zou zijn gestegen. Maar dat is niet gebeurd. De werkloosheid is gedaald tot 3,5%, het laagste niveau sinds 1969. En het belangrijkste is dat de lonen stijgen. De gemiddelde Amerikaanse werknemer krijgt een loonsverhoging van meer dan 5%. Dat is een enorme stijging, vooral als je bedenkt dat de inflatie rond de 2% ligt. Dat betekent dat de reële lonen met meer dan 3% stijgen. Dat is een enorme stimulans voor de consumptie, die goed is voor ongeveer 70% van het Amerikaanse bbp. Maar het betekent ook dat er meer inflatiedruk is. De meeste mensen realiseren zich niet hoeveel invloed loonstijgingen hebben op de inflatie. Loonstijgingen zijn goed voor ongeveer 60% van de inflatie in een ontwikkelde economie als de VS. En vergeet niet dat we al een zeer lage werkloosheid hebben, wat betekent dat er niet veel ruimte meer is om meer mensen aan te nemen. Dus als bedrijven meer willen produceren, moeten ze ofwel hun werknemers meer betalen ofwel investeren in kapitaalgoederen om hun productiviteit te verhogen. Beide opties leiden tot hogere kosten en hogere prijzen.

Maar is inflatie niet iets goeds voor de economie?

Inflatie is goed tot op zekere hoogte. Een beetje inflatie stimuleert de economische activiteit en moedigt mensen aan om te besteden en te investeren in plaats van te sparen. Maar te veel inflatie kan schadelijk zijn voor de economie en leiden tot een verlies van koopkracht, een verlies van vertrouwen en een verstoring van de markten. De Fed heeft een doelstelling om de inflatie rond de 2% te houden, wat wordt beschouwd als een optimaal niveau voor een stabiele en gezonde economie. Maar als de inflatie boven dat niveau uitkomt en hardnekkig blijft, moet de Fed ingrijpen en de rentetarieven verhogen om de inflatie af te koelen.

En waarom zou dat slecht zijn voor aandelen?

Als de rentetarieven stijgen, worden obligaties aantrekkelijker ten opzichte van aandelen, omdat ze een hoger rendement bieden met minder risico. Bovendien worden aandelen gewaardeerd op basis van hun toekomstige kasstromen, die worden verdisconteerd tegen een bepaalde rentevoet. Als die rentevoet stijgt, daalt de huidige waarde van die kasstromen en daarmee ook de aandelenkoers. Dit geldt vooral voor bedrijven die hoge groeiverwachtingen hebben en hoge multiples betalen voor hun winsten of omzet, zoals veel techbedrijven. Deze bedrijven zijn zeer gevoelig voor veranderingen in rentetarieven, omdat ze veel van hun waarde ontlenen aan hun toekomstige groei, die verder weg ligt en dus meer wordt beïnvloed door verdiscontering.

Hoe navigeert u als waardebelegger in deze marktomgeving?

Elke belegger wil een bedrijf vinden dat hoge rendementen op kapitaal oplevert. Als je terugkijkt naar het afgelopen decennium, denken de meeste beleggers dat ze deze kwaliteiten alleen kunnen vinden in bedrijven met weinig activa. Dat is het echte gevaar van vandaag: deze obsessie met bedrijven met weinig activa, en de sectoren en industrieën waarin beleggers meestal bedrijven met weinig activa vinden. Door een heleboel andere bedrijven uit te sluiten die meer kapitaalintensief, meer activabepaald kunnen zijn, concurreren beleggers effectief om dezelfde bedrijven te krijgen om hoge rendementen op kapitaal te behalen, en daardoor betaal je automatisch meer voor je rendementen op kapitaal.

Verwijst u voornamelijk naar bedrijven in de techsector die in principe weinig kapitaal nodig hebben voor hun bedrijfsvoering, zoals softwarebedrijven?

Ja, hier is een voorbeeld: we keken laatst naar PayPal. We hebben het aandeel in het verleden in bezit gehad, maar wat vandaag geen zin heeft, is dat PayPal, als een van de meest dominante spelers in wereldwijde online betalingen, slechts ongeveer 15-20% rendement op eigen vermogen oplevert. Dit is het soort bedrijf dat 30% rendement op eigen vermogen zou moeten genereren, en het wordt niet geprijsd als een bedrijf dat een rendement op eigen vermogen van 15-20% oplevert. Natuurlijk kun je beweren dat ze niet efficiënt genoeg zijn of dat ze geld verspillen. Dit zijn plausibele argumenten, en PayPal kan dat misschien oplossen. Maar vanuit het perspectief van een belegger is de echte vraag: waarom zou je overbetalen voor een bedrijf met een lager rendement alleen omdat het weinig activa heeft?

Waar ziet u kansen voor gunstiger investeringen?

We denken na over waar we het beste rendement op kapitaal kunnen vinden dat waarschijnlijk zal blijven bestaan en de laagste multiples betalen om die hoge rendementen te krijgen. Het antwoord is olie- en gasbedrijven. Maar omdat iedereen zichzelf heeft wijsgemaakt dat dit geen bedrijven zijn met weinig activa, zijn beleggers niet bereid om er ook maar in de buurt te komen. Daarom kunnen we bedrijven kopen die 30% rendement op eigen vermogen verdienen en, in veel gevallen, worden verhandeld voor minder dan 2x de boekwaarde. Dat is ongelooflijk goedkoop. In de techwereld worden bedrijven met dit soort rendementen op eigen vermogen verhandeld tegen 8x de boekwaarde. En hier is nog een gevaar: Beleggers zouden erachter kunnen komen dat bepaalde bedrijven met weinig activa in de afgelopen twee of drie jaar rendementen hebben behaald die eigenlijk niet duurzaam zijn.

Wat bedoelt u daarmee?

Ik zal u een voorbeeld geven: Netflix. Netflix heeft een geweldig product en een geweldig merk. Maar Netflix heeft ook een enorm probleem: het heeft geen prijsmacht. Het kan zijn prijzen niet verhogen zonder klanten te verliezen aan andere streamingdiensten die goedkoper of gratis zijn. Dus om klanten te behouden en aan te trekken, moet Netflix voortdurend investeren in nieuwe content, wat erg duur is. Netflix geeft elk jaar meer dan $10 miljard uit aan content, wat meer is dan wat veel grote mediabedrijven uitgeven. En het ergste is dat Netflix deze content niet echt bezit; het leent het van andere producenten of licentiehouders, die elk moment kunnen besluiten om hun content terug te nemen of elders te verkopen. Dus Netflix bouwt geen duurzaam concurrentievoordeel op; het bouwt alleen maar schulden op.

Hoe ziet u de toekomst van Netflix?

Ik denk dat Netflix uiteindelijk zal worden ingehaald door de realiteit. Het zal ofwel zijn prijzen moeten verhogen, wat klanten zal afschrikken, ofwel zijn uitgaven moeten verlagen, wat de kwaliteit van zijn aanbod zal verminderen. Hoe dan ook, het zal moeilijk zijn om de hoge groeiverwachtingen waar te maken die in de aandelenkoers zijn ingeprijsd. Ik denk dat Netflix een typisch voorbeeld is van een bedrijf met weinig activa dat veel te duur wordt gewaardeerd op basis van onrealistische aannames. Ik zou veel liever investeren in een bedrijf met meer activa dat een stabiel en voorspelbaar rendement op kapitaal genereert en wordt verhandeld tegen een redelijke waardering. Dat is de essentie van waardebeleggen.

Conclusie

Beleggen in grondstoffen kan aantrekkelijke kansen bieden, maar het is belangrijk om voorzichtig te zijn en goed geïnformeerd te zijn. Cole Smead geeft ons waardevolle inzichten en tips over hoe we kunnen profiteren van de huidige marktomstandigheden, waar hij onrust ziet opkomen op de aandelenmarkt, maar ook kansen ziet in de grondstoffensector. Hij legt uit waarom hij denkt dat dit een ideaal klimaat is voor waardebeleggers, die bedrijven zoeken met hoge rendementen op kapitaal, voorspelbare inkomsten en lage waarderingen. Hij laat ons zien hoe hij zijn beleggingsfilosofie toepast op verschillende gebieden van de grondstoffensector, zoals olie- en gasbedrijven, kolenbedrijven en waterbehandelingsbedrijven. Hij benadrukt ook het belang van ESG-factoren bij het selecteren van bedrijven in de grondstoffensector. Hij moedigt ons aan om geduldig en bereid te zijn om te wachten op het juiste instapmoment, omdat de grondstoffensector vaak cyclisch is en kansen biedt wanneer de waarderingen aantrekkelijk zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.