Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Australische Dollar als indicator

Twee weken geleden hebben wij aandacht besteed aan de vraag of de geldscheppende acties van de ECB in de vorm van 2 LTRO-faciliteiten (3-jaars kredieten aan banken) inflatieverhogend zouden zijn. Wij beschreven hoe de inflatie niet direct hoeft toe te nemen als er geld wordt gecreëerd. Vervolgens hebben wij naar de koersontwikkeling van het Britse pond gekeken omdat in Groot-Brittannië de geldcreatie al veel langer aan de gang is en het effect hiervan op de inflatie dus naar onze inschatting eerder zichtbaar zal worden. De week daarop zijn wij ingegaan op de technische positie op langere termijn van de Japanse ¥. In dit artikel zullen wij ingaan op de Australische Dollar (A$).

Waarschuwing vooraf

Om onze analyse overzichtelijk te houden zullen wij een aantal hele grote stappen nemen, waarbij de nuancering van onze analyse te wensen over zal laten. Wij pretenderen dan ook niet een uitgebreide macro-economische analyse te maken van de situatie, daar zijn en zullen nog hele boeken over geschreven (worden). De vraag die wij ons stellen is wat we met de A$ als beleggingsvaluta in de komende maanden aanmoeten.

Grondstoffenexporteur

Australië is één van de grote grondstoffenexporteurs in de wereld. De Australische economie heeft tijdens de bankcrisis in 2008 hoegenaamd niet geleden onder de problemen die in de meeste Westerse economieën tot een recessie heeft geleid. Grondstofprijzen zijn in die fase wel flink gedaald maar hebben zich nadien weer stevig hersteld. In figuur 1 hebben wij drie grafieken opgenomen. De bovenste is een grafiek van de CRB Commodity Index (waarin meer dan alleen ertsen zijn opgenomen) en daaronder is twee keer de koersgrafiek van het Black Rock World Mining Fund opgenomen (notering in US$ de middelste curve en notering in € de onderste curve). Dit fonds is een van de grotere in zijn soort en belegt in aandelen van een breed scala van mijnbouwmaatschappijen.

Grondstoffen figuur 1
Grondstoffen figuur 1

Figuur 1.

In de figuur hebben wij per koersgrafiek twee horizontale lijnen getrokken om de ontwikkeling met elkaar vergelijkbaar te maken. Lijn A loopt over de top uit 2010 en lijn B loopt onder langs de bodems uit 2010 en 2011. Opvallend is het verschil tussen de twee US$-grafieken en de €-grafiek. In de onderste curve (de €-grafiek) loopt lijn A ook langs de toppen die in 2007 en 2008 werden bereikt vlak voordat de bankencrisis op de effectenbeurzen losbarstte. In €-gemeten zijn de prijzen van delfstoffen in de periode 2009 – 2010 bijna helemaal tot aan het hoogste niveau hersteld.

Verder is het koersverloop van alle drie de curven vrijwel identiek. De bovenste, de Commodity Index wijkt nog het meeste af maar dat komt omdat hierin ook andere grondstoffen zoals energie en voedsel zijn opgenomen. En het gaat ons in dit geval om ertsen, kolen en mineralen, want dat zijn de grondstoffen waar Australië groot in is.

De koersontwikkeling van de € versus de A$

Koersontwikkeling van de € versus de A$
Koersontwikkeling van de € versus de A$

Figuur 2.

Koersontwikkeling A$ 1987, 2000 – 2003 en 2008

In figuur 2 ziet u de koersontwikkeling van de € (met de ƒ als voorganger) ten opzichte van de A$. Aangegeven is het aantal A$ per €, de grafiek is een weekgrafiek getekend vanaf 1987. Een daling in de grafiek betekent dat de A$ sterker wordt. Van belang voor de ontwikkeling van de A$ is de onrust in de wereld. Zowel in 1987 (crash), in de periode 2000 – 2003 (toen de IT-luchtbel leegliep) als in 2008 (de bankencrisis), op het moment dat beurzen wereldwijd sterk onder druk stonden, daalde ook de koers van de A$ flink (in de grafiek stijgt dan de koers van de €). De A$ wordt kennelijk niet gezien als een veilige haven wanneer de wereld in brand staat. Maar in alle gevallen treedt vervolgens vrij snel weer een herstel op dat sneller is naarmate de wereldeconomie sneller herstelt.

Koersontwikkeling A$ 1999 – 2008

Dit decennium wordt ingeleid door de IT-luchtbel, maar per saldo beweegt de A$ daarna met steeds minder sterke uitslagen rond een evenwichtskoers van circa A$ 1,65 per €. Het lijkt alsof er jarenlang een koppeling bestaat tussen beide valuta-eenheden.

Koersontwikkeling A$ 2008 – 2012

Maar in 2008 knapte de hypotheekbubbel in de V.S. en brak de bankencrisis los gevolgd door de schuldencrisis in Europa. Aanvankelijk vluchtten beleggers uit de A$ naar de €, maar al snel (begin 2009) topte de A$ en begon zij aan een flinke, trendmatige stijging ten opzichte van de €. In de figuur is dit terug te zien als het dalende kanaal waarbinnen de € zich ten opzichte van de A$ beweegt. In dit kanaal vindt momenteel een correctie plaats, die vooralsnog veel weg heeft van een pullback terug naar de horizontale lijn op 1,30 waar ook de bovenkant van het kanaal momenteel ligt. Dit kanaal zal ongetwijfeld een keer gebroken worden (en dat zal dan aan de bovenkant gebeuren) maar voorlopig is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de koerstrend van de € ten opzichte van de A$ al op korte termijn zal veranderen. Er is immers nog geen sprake van bodemvorming in de figuur.

De A$ en de prijzen van grondstoffen uit de mijnbouw

A$ en de prijzen van grondstoffen uit de mijnbouw
A$ en de prijzen van grondstoffen uit de mijnbouw

Figuur 3.

In figuur 3 hebben wij nogmaals de koers van de € ten opzichte van de A$ opgenomen, maar nu sinds 2000 en nu hebben wij eronder de koersgrafiek opgenomen van het Black Rock World Mining Fund genoteerd in €. Qua richting is duidelijk sprake van correlatie. Als de koers van het Mijnbouwfonds stijgt, dan wordt ook de A$ sterker. Sinds medio 2010 is er de klad gekomen in de prijzen van mijnbouwgrondstoffen in het algemeen en dit heeft ook geleid tot een hapering in de trend van de € versus de A$.

Conclusie

De koersdaling van het Mijnbouwfonds en de stijging van de € ten opzichte van de A$ wijzen er op dat financiële markten momenteel uitgaan van een afkoeling van de wereldeconomie. Maar of dit een zogenoemde zachte landing of een wereldwijde recessie wordt, is nog onduidelijk. Wat ons betreft kunt u ervan uitgaan, dat als het trendkanaal naar boven toe gebroken wordt (een koers van de A$ boven 1,30 ten opzichte van de €) de markten een veel ernstiger scenario voorstaan, dan wat politici ons momenteel willen doen geloven.

En daarmee is ook de koersontwikkeling van de € ten opzichte van de A$ een interessante indicator om te volgen om een inschatting te kunnen maken van wat ons in de nabije toekomst (conjunctuur) te wachten staat.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten / valuta belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

1 gedachte over “Australische Dollar als indicator”

 1. beste Gijbrecht,
  Dank je voor dit historische overzicht.
  Ikzelf was eigenaar van ozzie dlrs in 1979 die toen tegenover de gulden 3.20 waard waren. Dus een Adollar leverde je 3.20 gulden op. Dit was veel meer dan de Amerikaanse dollar die al aan zijn decennialange val begonnen was. Maar we proberen altijd vooruit te kijken.
  Ik woon in West Australie en er is hier door de enorme vraag naar bodemschatten een enorme loon/prijs inflatie aan de gang. Mijn wekelijks supermarktbezoek dat me 7 jaar geleden 50 dollar kostte, kost me nu 130 dollar. Mijnbouwsalarissen van tradesmen (vaklieden) zijn gestegen van 70.000 dlr per jaar naar 250.000 dlr per jaar. Fly in fly out. Drie weken werken en twee weken vakantie in Perth. Gratis vliegvervoer.
  Wat is het effect op de A$ koers. Door de lagere Chinese groeicijfers is mijn vermogen in Euros uitgedrukt met zo’n zes of zeven procent gedaald.
  Maar wat zal het gevolg voor de A$ zijn als de inflatie hierdoor daalt?
  De mark in naoorlogs Europa was door de lage inflatie altijd de sterkste valuta in Europa. De A$ is nog steeds een valuta met een van de hoogste rentepercentages in de wereld. Dit gaat met lagere inflatie ongetwijfeld naar beden. Maar wat is je risico als er de komende jaren geen overheidstekort meer is en als de Chinese groeicijfers weer de overhand gaan nemen.
  Groeten
  Klaas Pool

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.