Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Vooruitzichten euro-dollar

Het aandeel DSM daalde gisteren met meer dan 10 % op de Amsterdamse beurs. Vandaag komt daar nog ongeveer 2% bij. De belangrijkste oorzaken van de scherpe daling zijn de matige vooruitzicht voor 2014 en de lage US dollar. DSM staat hierin niet alleen. Veel Europese bedrijven hebben last van een te lage US Dollar, of liever gezegd van een te dure euro. Maar wij hebben goed nieuws. De vooruitzichten voor de US dollars/Euro zijn positief.

Wij geloven in een stijging van de US Dollar naar EUR/USD 1,32 en verder.

De Amerikaanse centrale bank drukt elke mand pakweg $ 85 miljard per maand extra. Dat is ruim $ 1000 miljard USD per jaar. Met het aantreden van Janet Yellen als opvolger van Ben Bernanke als voorzitter van de Fed gaat dit stimuleringsbeleid veranderen. De Amerikanen gaan taperen, ofwel het stimuleringsbeleid geleidelijk afbouwen. De verwachting is wel, dat de lange rente hierdoor licht gaat stijgen.

Afgelopen week hield mevrouw Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds, een toespraak voor de National Press Club in Washington. In haar toespraak wees ze met veel nadruk op het gevaar van deflatie. In te veel landen ligt het niveau van inflatie ver onder de doelstelling van de centrale bankiers. Dat zou op den duur een bedreiging kunnen gaan vormen voor het herstel van de wereldeconomie. Overheden, bedrijven en burgers zien zich immers geconfronteerd met dalende lonen en prijzen, terwijl de schulden in absolute termen alleen maar toenemen. Met haar toespraak doorbrak mevrouw Lagarde als eerste het taboe van de dreiging van deflatie. Tot dusverre spraken centrale bankiers hooguit over disinflatie.

De lage inflatie is tot dusverre een zegen geweest voor de centrale bankiers van menig land. Ze hebben de geldpers bijna ongelimiteerd kunnen laten draaien om hun armetierige economieën meer leven in te blazen. Mevrouw Lagarde betoonde zich er ook een warm voorstander van om dit stimulerend beleid zo lang mogelijk vol te houden om zo in ieder geval de banenmotor op gang te brengen. Dat gold volgens haar zelfs voor de Verenigde Staten. Ze riep in het bijzonder Europa op om meer te doen om het voorzichtig herstel meer handen en voeten te geven.

De woorden van Lagarde zullen Mario Draghi, de president van de ECB, als muziek in de oren geklonken hebben. Hijzelf waarschuwde onlangs voor Japanse toestanden in Europa. Hij doelde op de mogelijkheid, dat de inflatie in Europa voor een zeer lange periode kon dalen tot ver beneden 1%. Dat zou volgens hem een periode inluiden van zwakke economische groei en veel economische pijn. Feitelijk is er al sprake van deze ongewenste situatie. De inflatie in Europa daalt al sinds 2012 en het ligt al meer dan een jaar onder het niveau van 1,5%. De doelstelling is sinds jaar en dag een niveau van 2%. In november van 2013 beliep de inflatie 0,7%.

Dit gewenste niveau lijkt bij het huidige strikte monetaire beleid verder weg dan ooit. Daar staat tegenover dat de werkloosheid nog steeds boven 12% ligt en de kredietverlening aan burgers en bedrijf nog steeds krimpt. Afgelopen november viel de kredietverlening aan bedrijven met maar liefst 3,9% terug. De grootste daling ooit. Rechts om of linksom zal de ECB in beweging moeten komen, omdat het gevaar nu wel erg reëel wordt, dat Europa gaat wegzinken in een langere periode van dalende lonen en prijzen. Dat is het beeld, dat nu al enkele jaren zichtbaar is in de periferie. Het effect ervan is, dat deze landen weliswaar herstel tonen, maar tegen eens steeds hogere schuldenberg moeten aanhikken.

De mogelijkheden voor stimulering zijn vooralsnog beperkt voor de ECB om te gaan stimuleren à la de Fed in de Verenigde Staten. Vooralsnog verzet de Bundesbank zich daar krachtig tegen, omdat stimulering van nationale economieën in strijd met de regels zou zijn. Toch is er blijkbaar ruimte voor beweging. Verschillende vooraanstaande Duitse politici hebben her en der verklaard niet bang te zijn voor inflatie. Dat zou de ECB bij tegenvallende cijfers in de loop van 2014 de mogelijkheid bieden op de een of andere manier en stilzwijgend te gaan stimuleren. Voorlopig lijkt het meest waarschijnlijke dat de ECB schuldpapier van het MKB gaat opkopen om zo de kredietstromen op gang te brengen.

Mocht dat gaan gebeuren en de Verenigde Staten zetten hun beleid van tapering met volle kracht door, dan zal dat ook de waarde van de euro doen dalen naar misschien waardes die al voorzien waren voor 2013. Toen ging de markt ervan uit, dat $ 1,28 in de euro mogelijk en haalbaar was. Een zwakkere valuta helpt ook nog eens de inflatie aan te jagen en de exportpositie van de periferie verbeteren. Daar zou dus iedereen op korte termijn van profiteren.

Euro-dollar 23 januari 2014
Euro-dollar 23 januari 2014
Indicatoren euro-dollar 23 januari 2014
Indicatoren euro-dollar 23 januari 2014

101713_0018_Olieprijsza3.png

  • Wij hebben een jarenlange ervaring en expertise in de wereld van de commodities en valuta’s
  • Volledige vergunning van de AFM te Amsterdam en van de FSMA te Brussel
  • Effectenrekening op eigen naam
  • Full-Service, eigen accountmanager
  • Liquide investering

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *