Japan gaat nog veel meer geld bijdrukken

In april van dit jaar introduceerde de nieuwe premier Shinzo Abe in nauwe samenwerking met de eveneens nieuwe bankpresident Haruhiko Kuroda het zogenaamde drie pijlenbeleid. Dat beleid was en is bedoeld om een einde te maken aan een periode van 20 jaar deflatie en om de groei te herstellen. De eerste pijl, die van de monetaire verruiming, is er op gericht om de inflatie in 2015 op een niveau van 2% te brengen. Daartoe koopt de Bank van Japan (BoJ)maandelijks voor $ 70 miljard Japans schatkistpapier op. De tweede pijl is die van de overheidsstimulering. Abe wil zwaar in infrastructuur gaan investeren om zo de groei aan te jagen. In de derde plaats wil Abe diepgaande economische hervormingen gaan doorvoeren om zo bedrijven te verleiden weer te gaan investeren in eigen land.

 • Nikkei 225 staat op het hoogste niveau sinds 2007
 • De Japanse yen heeft sinds het begin van dit jaar al 25% ingeleverd ten opzichte van de dollar
 • De export van auto’s groeide dit jaar met 31,3%
 • Het tekort op de lopende rekening verdubbelde in oktober naar ¥ 1,09 biljoen vergeleken met vorig jaar

   

Dat is de stand van zaken na negen maanden. Het heeft er alle schijn van dat Abe zowaar succes begint te boeken en dat in ieder geval de deflatie op terugtocht lijkt. In de maand oktober steeg de kerninflatie met 0,9%. Dat was een verbetering vergeleken met de uitkomst van 0,7% over september. Belangrijker nog was, dat de inflatie gecorrigeerd voor energie en vers voedsel, met 0,3% steeg. Dat was het hoogste percentage sinds 1998. Japan moet nagenoeg al zijn energie en voedsel invoeren. Door de gestage daling van de yen worden deze importen steeds duurder en importeert het land als het ware inflatie. De uitkomst van 0,3% is een eerste teken, dat in het land de consumptie weer begint toe te nemen. Onder de huidige omstandigheden ligt een niveau van 1% binnen handbereik en ligt het land op koers om in 2015 de felbegeerde 2% te halen.

Voor verschillende economen waren deze cijfers het bewijs, dat Japan nu definitief op weg is om de deflatie te verslaan. Dat moge zo zijn, maar dan moet het land nog de nodige beren op de weg naar herstel overwinnen. De ontwikkeling van de economische groei laat zeer te wensen over. In het derde kwartaal bedroeg die slechts 0,5% tegen 0,9% in het tweede kwartaal. De terugval in groei was vooral te wijten aan de wereldwijde terugval in de groei. Daardoor vertraagde de export. Dat neemt niet weg, dat Japan nog steeds afstevent op een groei over heel 2013 van 1,9% en dat is toch beter dan de geplande 1,7%. Het heeft er echter de schijn van, dat de vertraging in de export slechts tijdelijk van karakter is. In de afgelopen maand oktober is er met een groei van 18,6% weer een versnelling in de zichtbaar. Maar niet alleen de export steeg in waarde, hetzelfde gold voor de importen die met maar liefst 26,1% stegen. Voor sommige analisten is deze sterke stijging het beste bewijs, dat de binnenlandse consumptie eindelijk groeit!


Figuur 2 Er moet meer geconsumeerd worden

Of die groei van de consumptie aanhoudt, hangt vooral af van de koopkracht van de Japanse burger. Die kan alleen stijgen als ook zijn inkomen toeneemt. Of dat staat te gebeuren, is nog maar zeer de vraag. Een behoorlijke loonstijging in 2014 is zonder meer noodzakelijk, omdat de overheid zeer concrete plannen heeft om in april van dat jaar de belasting op consumptie met minimaal 5% te gaan belasten. Als daar geen loonstijging tegenover staat, dat mag niet langer gehoopt worden op een verdere verbetering van de consumptie. Tot nu toe hebben de meeste bedrijven de boot echter afgehouden. Meer dan 80% voelt weinig voor een structurele loonstijging.


Figuur 3 Yen mag niet sterker worden

Als die inderdaad uitblijft, dan valt een belangrijke pijler weg onder het beleid van Shinzo Abe. Het is dan ook niet vreemd, dat de geruchten steeds sterker worden dat overheid en centrale bank op een vertraging van de economie zullen reageren met een versnelling van het monetaire verruimingsplan. Volgens sommigen kan de BoJ al aan het begin van 2014 nieuwe plannen gaan aankondigen. In eerste instantie wil de bank voorkomen, dat de yen weer aan kracht gaat winnen ten opzichte van andere valuta’s. Een zwakke yen is tot nu toe de basis voor elk succes geweest.

INVINCO

Zoals u hebt kunnen lezen, heeft INVINCO u de afgelopen maanden bij herhaling gewezen op de waardedaling van de Yen en de mogelijkheden, die een dergelijke daling u als belegger biedt. Dat doen we nu opnieuw en dat zullen we blijven doen. Wij hebben er echter eveneens op gewezen dat kansen en bedreigingen hand in hand gaan. Wij hebben u daarom ook steeds ervoor gewaarschuwd niet zelf te handelen, maar de hulp van professionals in te roepen. Ook dat zullen we blijven doen. Neem eens contact op. De professionals van INVINCO staan u graag met raad en daad bij.

101713_0018_Olieprijsza3.png

 • Wij hebben een jarenlange ervaring en expertise in de wereld van de commodities en valuta’s
 • Volledige vergunning van de AFM te Amsterdam en van de FSMA te Brussel
 • Effectenrekening op eigen naam
 • Full-Service, eigen accountmanager
 • Liquide investering

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.