Geweldige kansen voor Japanse bedrijven

Het is alweer een halve eeuw geleden, dat de Olympische Spelen in Tokyo plaatsvonden. Het was voor Japan de beste gelegenheid om de wereld te tonen, dat het land de verwoestingen en vernederingen van de Tweede Wereldoorlog volledig te boven was gekomen. De geavanceerde architectuur van de diverse stadions moesten het definitieve bewijs leveren, dat het land terug was op het wereldtoneel.

Stagnatie

Afgelopen weekeinde koos het Olympisch Committee opnieuw Japan om de Spelen van 2020 te organiseren. De opwinding in het land van de Rijzende Zon is groot, zowel bij de bevolking als bij de beleidsmakers. Ongeveer 90% van de bevolking zou de 2020 spelen steunen. Evenals in 1964 zien een groeiend aantal politici de Spelen als het beste toneel, om de wereld een nieuw Japan te tonen. De Spelen van 2020 moeten het bewijs gaan vormen, dat het land een lange periode van economische en sociale stagnatie succesvol achter zich gelaten heeft. Analisten van Nomura en Daiwa Bank gaan zelfs zover, dat ze in rapporten aan cliënten, de Olympische Spelen de vierde pijl van de economische strategie van premier Abe noemen. Die strategie is gestoeld op drie pijlers of thema’s: hogere publieke uitgaven, een ruimer monetair beleid en structurele hervormingen.

Figuur 1 Geesink wereldberoemd in Tokyo

Impuls

Volgens de analisten vormen de Olympische Spelen een perfecte aanvulling op dit beleid, dat uiteindelijk bedoeld is om de voortwoekerende deflatie te verslaan. Er is veel extra economische activiteit om de Spelen in 2020 mogelijk te maken. Over de omvang en het bereik van die extra activiteiten bestaat echter veel discussie. Volgens sommigen zal de positieve impuls beperkt zijn. Het zou immers gaan om compacte Spelen, die vooral voortborduren op de gemoderniseerde infrastructuur van 1964. Volgens de voorbereiders van het officiële bidbook voor de Spelen, zal in de aanloop naar 2020 voor een bedrag van ¥ 1 biljoen geïnvesteerd moeten worden. Een bedrag van in totaal ¥ 450 miljard zou nodig zijn voor de bouw van het Olympisch Dorp en renovatie en nieuwbouw van stadions en wat dies meer zij. De financiering ervan zou vooral moeten geschieden door bedrijven die profiteren van de ontwikkeling en bouw van het Dorp. Dat zijn in potentie bedrijven als Shimizu Corporation en Mitsubishi Estate Company.

Daarnaast zou er ¥ 550 miljard vrij gemaakt moeten worden voor investeringen in wegenbouw, spoor en luchthavens. Al die investeringen zouden uiteindelijk het land een rendement moeten opleveren van ¥3 biljoen. Dat is een bijdrage aan het BBP van twintig werkdagen.

Figuur 3 Premier Abe is fel voorstander van Olympische Spelen

Blamage

Volgens bovengenoemde analisten is dit een te beperkte insteek. Ze wijzen erop, dat 11 van de 26 doelstellingen van premier Shinzo Abe doorlopen tot 2020. Dan moeten ze volledig vrucht afwerpen. Het gaat om zeer uiteenlopende doelstellingen, zoals het gewenste niveau van buitenlandse investeringen in Japan of het aantal buitenlandse studenten dat aan Japanse universiteiten studeert of het percentage werkende vrouwen. Als de Olympische Spelen van 2020 een showcase voor het nieuwe Japan moeten worden, moeten deze doelstellingen koste wat het kost gehaald worden. Anders zal er sprake zijn van grote politieke blamage. Hierdoor zal het uiteindelijke rendement van de Spelen veel hoger komen te liggen.

INVINCO

De Olympische Spelen van 2020 zullen in eerste instantie vooral Japanse bedrijven grote kansen bieden. Te denken valt aan bedrijven die actief zijn in de bouw. Ook bedrijven in de transportsector krijgen nieuwe kansen, maar ook vliegmaatschappijen, hotels, restaurants en bedrijven in de toeristische sector kunnen meer dan een graantje meepikken. Nieuwe kansen voor bedrijven zijn ook nieuwe kansen voor beleggers. Zij kunnen profiteren van hogere winsten en stijgede koersen. Als u wil weten hoe u kunt profiteren, dan moet u eens contact opnemen met de experts van INVINCO. Zij zullen het u haarfijn uitleggen.

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.