Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Globalisering verandert in digitalisering

Het proces van Globalisering, zoals we dat kennen, loopt ten einde. Het proces van digitalisering als alternatief voor een nieuwe tak aan de boom van globalisering staat nog steeds in de kinderschoenen. Het zal de komende jaren alleen maar uitdijen. Dat betekent dat bedrijven die meebouwen aan de digitale platforms, aan de sociale media, aan cloud computing en the Internet of Things in principe een mooie toekomst hebben. Nog onlangs bezetten voor het eerst vijf technologiebedrijven de top vijf posities als het gaat om marktkapitalisatie. Het zijn allemaal bedrijven die vormgeven aan het proces van digitalisering. Het gaat dan om Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google. Digitalisering geeft klassieke technologiebedrijven als Microsoft en Cisco kans op een doorstart. Het zijn op Netflix na allemaal bedrijven die tot het universum van ER Capital behoren. Apple, Google en Cisco zijn opgenomen in de Modelportefeuille.

De afgelopen decennia heeft het proces van globalisering een hoge vlucht genomen. Het jaar 2007 was een voorlopig hoogtepunt. De grensoverschrijdende stroom van goederen en diensten en financiën bereikte in dat jaar een waarde van maar liefst $ 30 biljoen. Dat vertegenwoordigde iets meer dan 50% van het wereldwijde bbp. Na 2007 is het echter met die wereldwijde stromen langzaam bergafwaarts gegaan. Ze zijn nu nog goed voor ongeveer 40% van het BBP.

Dit zou kunnen betekenen dat het proces van globalisering ten einde loopt. Voor veel producenten van goederen zijn arbeidskosten niet langer doorslaggevend om zich ergens te vestigen. Veeleer is nu de nabijheid van de klant doorslaggevend. Nieuwe technologieën maken het bovendien mogelijk overal ter wereld tegen lage kosten te produceren.

Het zou echter ook kunnen betekenen dat dit proces een andere vorm gaat aannemen. Niet langer staan stromen van goederen en diensten centraal maar nu gaat het om stromen data. Die kunnen de vorm aannemen van informatie, zoekopdrachten, communicatie, video of dataverkeer binnen internationale bedrijven. Op dit moment wordt het grootste deel van de Internet bandbreedte opgesoupeerd door filmpjes, maar de verwachting is dat the Internet of Things centraal komt te staan. Volgens Cisco zal nog voor het einde van dit decennium zogeheten machine-to-machine contacten 40% van de beschikbare bandbreedte opeisen.

Globalisering neemt de vorm aan van digitalisering, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor digitale platforms. Tot voor kort waren het voornamelijk de grote corporates die digitale platforms bouwden. Dat deden ze om beter greep te houden op hun toeleveranciers, om beter contact te houden met de klant en om de interne communicatie met hun medewerkers waar ter wereld gemakkelijk gaande te houden. De afgelopen jaren zijn we echter getuige geweest van de snelle opkomst van publieke platforms, zoals social media, e-commerce websites, online marktplaatsen en digitale media platforms die alles en iedereen overal ter wereld verbinden. Algoritmes maken het mogelijk eindeloos uit te breiden tegen zeer lage kosten. De grootste digitale platform bedienen en bereiken vandaag de dag honderden miljoenen mensen. Het grote voordeel van het digitale platform is dat het de bezoeker/gebruiker in staat stelt producten, diensten en prijzen gemakkelijker te vergelijken.
Dankzij de opmars van het digitale platform worden markten efficiënter. Het economisch belang van het digitale platform neemt met de dag toe. Ongeveer 12% van de wereldwijde goederenstromen verloopt al via platforms als Alibaba, eBay of Amazon.com. Ongeveer 50% van de internationale dienstverlening is al gedigitaliseerd. Dit proces maakt het mogelijk virtuele goederen als ebooks, streaming services of cloud computing services overal ter wereld in een oogwenk te bezorgen, zolang er maar internet is. Het maakt het voor nationale bedrijven veel gemakkelijker om een internationaal publiek te bereiken. Globalisering zoals we dat tot voor kort kenden, was een speeltje van overheden, grote corporates en financiële instellingen. Het proces van digitalisering maakt aan dit oligopolie een einde. Het platform van Amazon geeft maar liefst 2 miljoen de gelegenheid om hun producten aan de man te brengen.

Facebook schat dat wereldwijd maar liefst 50 miljoen grote en kleine bedrijven van zijn platform gebruik maken en dat ongeveer 30% van hun klanten van over de grens komen. De opmars van het MKB in de digitale wereld is al terug te zien in de nationale statistieken. In de Verenigde Staten is het aandeel van de grote corporates in de export teruggelopen van 84% in 1977 naar 50% in 2013. Het digitale platform biedt startups van begin af aan de kans om een internationaal publiek te bereiken.

Niet alleen grote en kleine bedrijven hebben profijt van de voortgaande digitalisering van de wereld, ook voor de individuele burger breken nieuwe tijden aan. Dankzij de social media en andere internetplatforms wordt het voor de doorsnee burger steeds gemakkelijker om over de grens contacten te leggen en om zich internationaal te presenteren. Nu al verschaffen netwerken als Freelancer.com en Upwork wereldwijd aan meer dan 40 miljoen mensen werk. Een netwerk als Linkedin herbergt meer dan 400 miljoen professionele cv’s om zich wereldwijd te presenteren.

Globalisering heeft het wereldwijde bbp met naar schatting 10% verhoogd. Zoals gezegd bedroeg de waarde van de grensoverschrijdende goederen en dienstenstromen in 2014 ongeveer $ 7,8 biljoen. Ongeveer de helft van dit bedrag was toe te schrijven aan de stromen van goederen en buitenlandse investeringen. Het dataverkeer had toen al een waarde van $ 2,8 biljoen. Een belangrijk kenmerk van deze data stromen is, dat het de vraag naar arbeid en kapitaal alleen maar lijkt te verhogen. Digitale platforms stellen landen, bedrijven en burgers versneld in staat kennis te nemen van nieuwe ideeën, van de uitkomsten van research en nieuwe technologieën, maar ook van nieuw talent.

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.