VS raakt AAA rating kwijt

De kredietwaardigheid van de Verenigde Staten is met één stap verlaagd van AAA naar AA+ door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Dat werd zojuist bekendgemaakt. S&P maakt zich zorgen over de groeiende tekorten van de Amerikaanse overheid.

De recent bezuinigingsmaatregelen zijn volgens de kredietbeoordelaar onvoldoende om de overheidsfinanciën te stabiliseren.

S&P wijst ook met de beschuldigende vinger naar de politici: “More broadly, the downgrade reflects our view that the effectiveness, stability, and predictability of American policymaking and political institutions have weakened at a time of ongoing fiscal and economic challenges.”

Alsof de verlaging niet genoeg was, waarschuwt S&P dat het binnen twee jaar met nog een stap zal verlagen als de maatregelen om het tekort terug te dringen onvoldoende zijn.

Volgens de kredietbeoordelaar bevatte de aangenomen wet om het schuldenplafond te verhogen geen nieuwe plannen om de inkomsten. De Republikeinen waren tegen het verhogen van de belastingen.

Wat zal het effect zijn?

Een historische gebeurtenis maar wel waarvan sommigen  dat hadden voorzien.  Het is voor het eerst dat de grootste economie ter wereld de best mogelijke waardering van S&P verliest.

Analisten zijn verdeeld over de gevolgen van een dergelijke verlaging van de kredietwaardigheid voor de Amerikaanse economie en de rest van de wereld.  De staatsleningen van de Verenigde Staten werden ooit door velen gezien als de veiligste belegging  ter wereld.

Waarom het er toe doet

Als de Amerikaanse staatsobligaties wordt gedegradeerd, zullen vele andere schuldinstrumenten waarschijnlijk net zo goed afgewaardeerd worden.  Gemeentes en overheden zullen bijvoorbeeld meer rente moeten betalen. Ook horen daar hypotheken en creditkaartleningen bij. Dit zal de groei van de economie drukken.

De verlaging van de kredietwaardheid kan er toe leiden dat er meer rente betaald moet worden waardoor juist de budgettaire problemen nog groter worden.

Daarnaast zal de onzekerheid op de financiële markten toenemen. De hoeksteen van de financiele stabiliteit was juist dat de Amerikaanse staatsobligaties (“Treasuries”) als zeer veilig werden bestempeld. In tijden van onrust was het een welkome vluchthaven voor beleggers. Het systeem zal dus een opdoffer krijgen.

Een ander effect is dat door de verlaging van de kredietwaardigheid, sommige grote beleggers zoals pensioenfondsen niet meer in de Amerikaanse staatsschuld mogen investeren. Beleggingsfondsen bezitten wereldwijd aan $338 miljard Amerikaanse staatsleningen.  Dat is gelijk aan bijna de helft van de korte termijn tegoeden en het zou dus een enorme verkoopgolf teweegbrengen waardoor de rente steeds verder oploopt en de Amerikaanse economie nog meer schade toebrengt.

Waarom het er niet toe doet

Deze stap werd door sommige analisten al verwacht dus het was geen echte verrassing. Iedereen was op de hoogte van de hoge tekorten van Amerika. Dus wellicht zal er enige aanpassing plaatsgevonden hebben. Pensioenfondsen kunnen overgaan tot het aanpassen van hun eigen regels waardoor ze toch de Amerikaanse staatsleningen in portefeuille mogen houden.

Daarnaast is AA nog steeds een hoge rating. Bedrijven met een AA rating hebben statistisch gezien dezelfde prestatie geleverd als AAA ondernemingen. In januari van dit jaar is de kredietwaardigheid van Japan verlaagd door S&P. De markten reageerden er nauwelijks op.

“Further, AA is still a very high rating. AA firms have statistically identical performance to AAA ones, according to the Fitch rating agency. Just this past January, S&P downgraded Japan’s debt from AA- to AA, and markets more or less didn’t care.”

Hoe gaat het uitpakken?

De verlaging door S&P van de machtigste land ter wereld is ongekend en niet eerder voorgekomen in de recente geschiedenis. Gegeven de al onrustige financiële markten komt de verlaging wel op een uiterst ongunstig moment. Het resultaat zal maandag blijken.

Gebruikte bron: Washington Post

2 gedachten over “VS raakt AAA rating kwijt”

  1. ben benieuwd hoe lang dat FEDmodel stand houdt…misschien moest de kans omgedraaid worden; 0,8% kans dat er GEEN recessie komt?

    Ik heb zo het vermoeden dat Moody’s en S&P hun eigen politieke agenda hebben; laatste lijkt met zijn rating politieke druk uit te willen oefenen.
    De Amerikaanse ‘ketting'(economie) is zo sterk als haar zwakste schakel…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.