De vorm van het economisch herstel

Het zijn verwarrende tijden. Dat mag een understatement heten. Dat er in de verte iets van een herstel aankomt, daar zijn de wijzen het wel over eens. Maar hoe zal het herstel eruitzien?

Zal het de vorm van een L hebben, zoals het merendeel der economen denkt. Er komt een herstel, maar dat zal een krachteloos herstel zijn. Zal het W-shaped zijn, zoals professor Roubini, bijgenaamd ‘Dr. Doom’ propageert. W-shaped wil zeggen, dat na een korte opleving weer een teruggang volgt. Die gang herhaalt zich over een reeks van jaren.

Sinds kort roeren de voorstanders van een zogeheten V-shaped recovery zich weer. Christina Romer, voorzitter van de Council of Economic Advisors van president Obama verklaarde in the Financial Times dat de stimuleringsplannen van de Amerikaanse overheid de komende maanden werkelijk effect gaan krijgen en ze sluit een V-shaped recovery niet uit.

Erg veel tekenen dat er wel eens een sterk herstel kan komen, zijn er niet. Alhoewel, er zijn geluiden dat ASML uit Veldhoven al zijn personeel weer volledig onder de wapenen wil. ASML is ’s werelds grootste leverancier van semi-conductorapparatuur. Deze sector is zeer conjunctuur gevoelig. Bedrijven als ASML gaan conjunctureel vaak als eerste kopje onder, maar komen meestal ook als eerste weer boven. Een sterk herstel in de sector zou trouwens goed nieuws zijn voor de regio Zuidoost-Brabant waar veel hightech gerelateerde bedrijven actief zijn.

En dan is er nog het onderzoek van Reinhart en Rogoff naar de loop van eerdere financiële crises. Zoals uit de bijgevoegde figuur spreekt, is de huidige crisis intens en fel, maar lijkt de duur ervan veel korter. Dan kan op een steviger herstel duiden.

financiele crisis,toen en nu (percentages)
financiele crisis,toen en nu (percentages)
financiele crisis,toen en nu (duur)
financiele crisis,toen en nu (duur)

Wellicht krijgen we binnenkort meer zekerheid over de kracht van het herstel, als op grote schaal de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal 2009 publiek worden. De aandacht zal daarbij uiteraard uitgaan naar de uitgesproken verwachtingen.

Als het om Oracle gaat, dan waren de verwachtingen over het afgelopen kwartaal hooggespannen en opnieuw deed het bedrijf het nog beter. Die betere resultaten waren echter louter te danken aan een efficiënter kostenbeheer en niet aan een betere markt. Er wordt wel geld verdiend maar dat is te danken aan de onderhoudscontracten en niet aan de verkoop van nieuwe licenties. Als we goed naar Oracle luisteren, dan is in het afgelopen kwartaal het dal bereikt. Maar het bedrijf verwacht pas in de loop van 2010 een echt, zij het gematigd herstel. Op zich is dat een enigszins misleidende uitspraak omdat in de vergelijking 2009 uitermate zwak is en dan valt een vergelijking al snel positief uit. Overigens valt op dat in Europa de verkoop van applicatiesoftware een plus noteerde.

Het is nu wachten op bedrijven als Cisco, IBM en Microsoft om te bezien of de markt daadwerkelijk aan het kantelen is, maar ook of ze ook een gematigd groeipad naar herstel volgt of anderszins.

Bij Accenture, een bedrijf gespecialiseerd in consultancy en outsourcing is de toon niet veel anders dan bij Oracle. De uitkomsten vallen niet tegen, maar ook niet mee. Vooral de poot consultancy heeft te lijden onder terughoudendheid bij de klanten. Die hebben de neiging opdrachten naar de toekomst door te schuiven. Als er al consultancyopdrachten verstrekt worden dan is het doel de efficiency bij de opdrachtgever te verhogen en de kosten te verlagen. De uitzondering is Azië. Accenture verwacht niet dat er in het lopende jaar verandering in dit beeld komt. Het is ook hier wachten wat de concurrentie doet.

Het is dus vooral wachten op wat IBM gaat zeggen. De divisie Global Services is de belangrijkste tak binnen het bedrijf en juist deze tak had grote zorgen in het eerste kwartaal van 2009. Het cijferseizoen is pas begonnen, maar voorlopig lijkt het glas eerder halfvol dan halfleeg. Er komt een herstel, dat is zeker, maar V-shaped!? Een lichtpuntje kan zijn dat bedrijven in moeilijke omstandigheden uiterst terughoudend zijn in het uitspreken van verwachtingen.

De auteur is zelfstandig gevestigd analist. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen die de beleggingswereld raken. Daarnaast geeft hij lezingen en presentaties.

Informatie: corwijtvliet@dekritischebelegger.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.