Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Big data

De Nederlandse overheid gaat opnieuw een poging wagen om meer jongeren te interesseren voor techniek en technologie. Zoals zaken er nu bijstaan, komt Nederland binnen enkele jaren vele tienduizenden technische handjes tekort op elk denkbaar werkniveau en werkterrein. Als ook deze poging mislukt, kan Nederland hier economisch een hoge rekening voor gaan betalen, als tenminste de consultants van McKinsey gelijk gaan krijgen.

Data en waarde

Dankzij de informatie technologie gaat de wereld gebukt onder een onafzienbare berg data – de zogeheten big data. Volgens de onderzoekers wordt het komende jaren een zaak ven eminent economisch belang om deze brei aan gegevens op ordentelijke wijze te ontsluiten en te analyseren. En die brei aan soms gedetailleerde informatie groeit alleen nog maar dankzij bijvoorbeeld de snelle groei van de sociale media.

McKinsey heeft onderzoek verricht in 5 sectoren van economie en maatschappelijk leven in zowel Europa en de VS om na te gaan of en in hoeverre analyse van deze data inderdaad waarde toe voegen. Het onderzoek heeft zeven breed geformuleerde conclusies opgeleverd.

Conclusies

De eerste is dat data steeds meer een productiefactor van belang worden naast de twee traditionele factoren arbeid en kapitaal.

De tweede conclusie luidt dat deze data op vijf manieren van grote betekenis kunnen zijn voor bedrijven, sectoren en overheden:

a.         Door data transparant te maken wordt het belang nu hoger en zijn ze vaker en op meer manieren te gebruiken.

b.         Door deze digitale data verstandig op te slaan zijn ze niet alleen vaker te gebruiken, maar kunnen ze ook steeds meer gedetailleerde informatie leveren op velerlei terrein, waardoor de kwaliteit van de managementbeslissingen beter wordt. Zo wordt het bijvoorbeeld gemakkelijk voor het management tijdig bij te sturen als ontwikkelingen niet gaan zoals eerder verwacht.

c.         Big data maakt het mogelijk de klantsegmentatie verder te verbeteren en zo een op maat gesneden dienstverlening aan te bieden.

d.         Big data maakt het mogelijk de kwaliteit van de beslissing op elk gewenst niveau binnen het bedrijf of overheidsdienst te verbeteren.

e.         Dankzij een goed gebruik van big data kan het voor bedrijven  gemakkelijker worden om de kwaliteit van nieuwe producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op bijvoorbeeld de consumentenvoorkeur.

Uit de tweede conclusie vloeit de derde bijna automatisch voort. Big data zal de concurrentieverhoudingen blijvend gaan beïnvloeden. Wie het best de data weet te analyseren en te gebruiken neemt een voorsprong op de concurrentie in de sector. Big data kunnen innovatieprocessen bespoedigen. Snellere en betere innovatie vergroot uiteraard de productiviteit en kan de marges voor bedrijven verbeteren, zo luidt dan alweer conclusie vier. In sectoren als de detailhandel met traditioneel lage marges kunnen big data een stimulans betekenen.

Natuurlijk is het nut van big data voor de ene sector groter dan voor de andere. Dat is conclusie vijf. De overheid kan zeer zeker profiteren, maar ook de financiële sector kan er veel profijt van trekken, evenals de IT sector (hard- en software) en de elektronica business.

Zoals zaken er nu bijstaan, heeft het Westen niet voldoende mensen om daadwerkelijk profijt van big data te trekken. Er zijn in de nabije toekomst te weinig technici en analytici voor handen om deze bergen van terrabytes aan gegevens te ordenen en te ontsluiten. Tegelijkertijd is de doorsnee manager niet in staat om echt aan de slag te gaan met deze nieuwe gegevens. Hij/zij ontbeert simpelweg de analytische vermogens om gebruik te maken van deze nieuwe gegevens. Het traditionele managershandboek heeft daar weinig of niets over te melden.

Om ten volle van big data te kunnen profiteren zal wet- en regelgeving aangepast moeten worden op zulke onderscheiden terreinen als privacy, veiligheid en intellectueel eigendom. Bedrijven zullen waarschijnlijk hun bedrijfsprocessen moeten gaan omvormen. Al was het maar om al die bronnen vol data binnen en buiten het bedrijf te integreren.

Ten slotte

Tot voor kort kom het westen het zich veroorloven slordig om te gaan met het menselijk kapitaal. De wereldeconomie, dat was het westen. Die luxepositie is weg. Het is daarom maar te hopen, dat ook in Nederland de belangstelling voor techniek en technologie groeit ten koste van vakken als communicatie of psychologie.

Dr. C.A.M. Wijtvliet
corwijtvliet@dekritischebelegger.nl

De auteur is zelfstandig gevestigd analist. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen die de beleggingswereld raken. Daarnaast geeft hij lezingen en presentaties. De auteur is als partner verbonden aan De Weygerbergen, bureau voor performancemeting en vermogensbegeleiding in Eindhoven, www.Weygerbergen.com. Hij schrijft zijn columns op persoonlijke titel.

Bron:

McKinsey, Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. April 2011

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *