NFTs zijn waardeloos

Het bekende cultuurmagazine Rolling Stone heeft geen goed woord over voor de crypto-activaklasse van de NFTs, de zogenaamde non-fungible tokens. Volgens het blad zijn deze digitale kunstwerken “waardeloos” en baseren ze zich daarvoor op een studie van DappGambl over de “evoluerende markt” van de NFTs. De studie stelt dat maar liefst 95% van de NFTs (in handen van meer dan 23 miljoen beleggers) geen enkele waarde hebben.

Maar wat zijn NFTs eigenlijk, en waarom zijn ze zo populair en controversieel geworden? In dit artikel leggen we uit wat NFTs zijn, hoe ze werken, wat ze betekenen voor de kunstwereld en de samenleving, en hoe je er zelf mee aan de slag kunt gaan. We kijken ook naar de argumenten voor en tegen NFTs, en naar de toekomst van deze digitale kunstwerken.

Wat zijn NFTs en hoe werken ze?

NFTs zijn een soort digitale activa die gebruik maken van de blockchain-technologie om de authenticiteit en het eigendom van de objecten te garanderen. Blockchain is een gedecentraliseerd systeem dat bestaat uit een netwerk van computers die transacties registreren en verifiëren. Elke transactie wordt opgeslagen in een blok, dat wordt gekoppeld aan het vorige blok, waardoor een keten ontstaat. Deze keten is openbaar en onveranderlijk, wat betekent dat iedereen de geschiedenis en de status van elke transactie kan zien en dat niemand deze kan wijzigen of verwijderen.

NFTs zijn non-fungible, wat betekent dat ze niet inwisselbaar zijn voor andere objecten van dezelfde soort. Ze zijn uniek en hebben elk hun eigen identiteit en kenmerken. Dit in tegenstelling tot fungible tokens, zoals Bitcoin of euro’s, die onderling uitwisselbaar zijn en dezelfde waarde hebben. NFTs kunnen van alles zijn, van afbeeldingen en video’s tot muziek en tweets. Ze kunnen ook fysieke objecten vertegenwoordigen, zoals schilderijen of sneakers. Het belangrijkste is dat ze digitaal worden gecreëerd en verhandeld op een blockchain-platform, zoals Ethereum, Solana, Cardano of Flow.

Om een NFT te maken, moet je eerst een digitaal object hebben, zoals een afbeelding of een video. Vervolgens moet je dit object uploaden naar een NFT-platform, zoals OpenSea, Rarible of Foundation, waar je een vergoeding moet betalen om je object om te zetten in een NFT. Dit proces wordt minting genoemd. Daarna kun je je NFT verkopen of veilen op hetzelfde platform of op een ander platform, zoals Nifty Gateway of SuperRare, waar je een commissie moet betalen aan de platformeigenaar. Je kunt ook je NFT kopen of ruilen op deze platforms, waar je een transactiekost moet betalen aan het blockchain-netwerk. Dit proces wordt trading genoemd.

Wat is Ethereum-gasverbruik en waarom is het belangrijk voor NFTs?

Op 3 augustus daalde het Ethereum-gasverbruik voor NFTs aanzienlijk, wat wijst op een mogelijke verschuiving in het NFT-gebruik, waarbij de gebruikers hun activa meer vasthouden, in plaats van actief te handelen. In 2021 stonden NFTs nog aan de top van het gasverbruik in het Ethereum-netwerk, wat aantoonde dat NFT-eigenaren actief handelden en hun activa verplaatsten. Twee jaar later zijn de NFT-marktplaatsen, die vroeger de gasranglijsten domineerden, nu volledig van de lijst verdwenen.

Dit kan betekenen dat de NFT-markt zich stabiliseert en dat de gebruikers meer selectief worden in hun aankopen. Het kan ook betekenen dat de NFT-markt zich diversifieert en dat er nieuwe platforms en netwerken ontstaan die de concurrentie met Ethereum aangaan. Hoe dan ook, het lijkt erop dat de NFT-markt nog lang niet dood is, ondanks de harde woorden van Rolling Stone.

Ethereum-gasverbruik is de hoeveelheid energie die nodig is om transacties en smart contracts uit te voeren op het Ethereum-netwerk. Gas is een maatstaf voor de rekenkracht die nodig is om een bepaalde operatie te voltooien. Hoe complexer de operatie, hoe meer gas er nodig is. Gas wordt betaald in ether (ETH), de inheemse cryptomunt van Ethereum. De prijs van gas wordt bepaald door de vraag en het aanbod van het netwerk, en varieert afhankelijk van de congestie en de concurrentie. Een standaard ETH-overdracht vereist een gaslimiet van 21.000 eenheden gas. Het Ethereum-gasverbruik is ongeveer ~0,0026 TWh/jaar over het hele wereldwijde netwerk. Het Ethereum-gasverbruik is een belangrijke factor voor de duurzaamheid en de schaalbaarheid van het netwerk.

NFTs zijn afhankelijk van het Ethereum-gasverbruik, omdat ze meestal worden gemaakt, gekocht en verkocht op het Ethereum-netwerk. Dit betekent dat elke NFT-operatie gas kost en dus een ecologische voetafdruk heeft. Sommige kunstenaars en activisten hebben geprotesteerd tegen het gebruik van NFTs, omdat ze vinden dat ze bijdragen aan de klimaatverandering en de verspilling van hulpbronnen. “NFTs zijn een ramp voor ons klimaat en een ramp voor de kunst,” zei de Franse kunstenaar Joanie Lemercier in een verklaring. Anderen hebben geprobeerd om oplossingen te vinden om de NFTs groener en duurzamer te maken, zoals het gebruik van alternatieve blockchains, het compenseren van de CO2-uitstoot, of het creëren van eco-vriendelijke NFTs. Het Ethereum-gasverbruik voor NFTs is dus een belangrijk onderwerp dat aandacht en actie vereist van alle betrokken partijen.

Waarom zijn NFTs waardeloos volgens Rolling Stone?

Niet iedereen is echter enthousiast over NFTs. Sommige mensen zijn kritisch over deze digitale kunstwerken en noemen ze waardeloos. Een van de meest uitgesproken critici is het cultuurmagazine Rolling Stone, dat onlangs een artikel publiceerde met de titel “NFTs Are Finally Worthless”. Het blad baseert zich op een studie van DappGambl, getiteld “Dead NFTs: The Evolving Landscape of the NFT Market”, die aantoont dat de meeste NFTs geen marktwaarde hebben en dat de hype rond deze activaklasse voorbij is.

Volgens de studie, die in totaal 73.257 NFT-collecties analyseerde, hebben 69.795 daarvan een marktkapitalisatie van nul ether, de cryptomunt die op het Ethereum-netwerk wordt gebruikt. Dat betekent dat deze NFTs niet worden gekocht of verkocht en dus geen enkele marktwaarde hebben. De studie toont ook aan dat minder dan 1% van de NFTs een prijs heeft van meer dan 6.000 dollar. Daaruit valt af te leiden dat hoogwaardige NFT-activa inmiddels zeer zeldzaam zijn.

Rolling Stone schrijft: “NFTs zijn eindelijk waardeloos. Een nieuwe studie toont aan dat 95% van de NFTs geen enkele waarde hebben, wat betekent dat de meeste mensen die in deze digitale kunstwerken hebben geïnvesteerd, hun geld hebben verspild.” Het blad is niet de enige die kritisch is over NFTs. Sommige kunstenaars en activisten hebben geprotesteerd tegen het gebruik van NFTs, omdat ze vinden dat ze bijdragen aan de klimaatverandering en de verspilling van hulpbronnen. “NFTs zijn een ramp voor ons klimaat en een ramp voor de kunst,” zei de Franse kunstenaar Joanie Lemercier in een verklaring.

Anderen zijn sceptisch over de duurzaamheid en de ethiek van NFTs, vooral met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. “Er is een groot probleem met het stelen van andermans werk en het verkopen als NFTs,” zei de Nederlandse kunstenaar en programmeur Harm van den Dorpel in een interview. Hij wees ook op de risico’s van het verliezen van de toegang tot de NFTs als de platforms of de netwerken waarop ze zijn gehost, falen of verdwijnen.

Hoe reageren de crypto-gemeenschap en de kunstenaars op het artikel?

De reacties uit de crypto-gemeenschap en de kunstwereld op het recente artikel in Rolling Stone waren gemengd: sommigen waren het eens met het rapport, anderen wezen op eerdere artikelen van het magazine die dezelfde NFTs steunden die nu worden bekritiseerd. In een Reddit-thread waren de meeste reacties echter eensgezind met het artikel. Sommigen noemden NFTs “het ergste wat ooit uit de crypto-wereld is voortgekomen”, en anderen beweerden dat deze “al lang waardeloos” waren. Toch gelooft een community-lid dat dit in de toekomst kan veranderen. “Sommige zullen een comeback maken. Sommige zullen zonder reden met 1.000% stijgen. En mensen zullen zich weer ergeren dat een paar pixels miljoenen waard zijn”, zo luidt zijn pragmatische stelling.

Op X (voorheen Twitter) deelde een ander community-lid een eerder Rolling-Stone-artikel, waarin de succesvolle NFT-verkoop van een album door Kings of Leon werd geprezen. Dit lijkt op het eerste gezicht een tegenstrijdigheid, maar het benadrukt de volatiliteit van de NFT-markt en de moeilijkheid om met zekerheid te voorspellen welke NFTs in waarde zullen stijgen of dalen.

Een andere crypto-gebruiker is zelfs van mening dat een “trendomkeer” onvermijdelijk is, als de mainstream media dit soort bijdragen verspreiden, terwijl een ander deze voorspelling ondersteunde met de woorden “nu is het tijd om te kopen”.

A multi-million-dollar auction for Beeple’s “Everydays: The First 5000 days” closed this week at $69.3 million. A multi-million-dollar auction for Beeple’s “Everydays: The First 5000 days”

Ook sommige kunstenaars hebben hun mening geuit over het artikel. De Amerikaanse kunstenaar Beeple, die in maart 2021 geschiedenis schreef door zijn NFT Everydays: The First 5000 Days te verkopen voor 69 miljoen dollar, reageerde met humor en ironie op het artikel. Hij deelde een screenshot van het artikel op zijn Instagram-account, met het bijschrift: “Ik wist dat ik had moeten wachten met verkopen.” Hij voegde er ook een emoji van een huilend gezicht aan toe, om zijn sarcasme te benadrukken.

Andere kunstenaars waren minder luchtig over het artikel. Sommigen verdedigden de waarde en de betekenis van NFTs, en benadrukten de voordelen die ze hebben gebracht voor de kunstwereld. Ze wezen op de mogelijkheid om direct contact te hebben met de fans en de verzamelaars, om de controle te hebben over de prijsstelling en de royalty’s, en om deel uit te maken van een nieuwe creatieve economie. Ze wezen ook op de diversiteit en de innovatie die NFTs hebben gestimuleerd, en op de nieuwe vormen van expressie en ervaring die ze hebben mogelijk gemaakt. Ze beweerden dat NFTs niet waardeloos zijn, maar waardevol, zowel artistiek als financieel.

Het artikel van Rolling Stone heeft dus veel discussie en debat uitgelokt, zowel in de crypto-gemeenschap als in de kunstwereld. Het heeft de verschillende perspectieven en belangen laten zien die betrokken zijn bij de NFT-markt. Het heeft ook de uitdagingen en de kansen laten zien die deze markt met zich meebrengt. Het is duidelijk dat NFTs een fascinerend en controversieel fenomeen zijn, dat nog lang niet is uitgeput.

Wat zijn de vooruitzichten voor de NFT-markt?

De toekomst van de NFT-markt is moeilijk te voorspellen, aangezien deze afhangt van verschillende factoren, zoals de vraag en het aanbod, de innovatie en de regulering. Sommige experts zijn optimistisch over de potentie van NFTs om de creatieve industrie te transformeren en nieuwe mogelijkheden te bieden voor kunstenaars, makers en verzamelaars. Anderen zijn sceptisch over de duurzaamheid en de ethiek van NFTs, vooral met betrekking tot de milieu-impact en de intellectuele eigendomsrechten.

Een recent rapport van de World Economic Forum (WEF) schetst enkele van de kansen en uitdagingen die NFTs met zich meebrengen voor de wereldwijde economie en samenleving. Het rapport stelt dat NFTs kunnen bijdragen aan de democratisering van de kunst en de cultuur, de versterking van de digitale identiteit en de soevereiniteit, de bevordering van de financiële inclusie en de diversiteit, en de stimulering van de innovatie en de samenwerking. Het rapport waarschuwt echter ook voor de risico’s van NFTs, zoals de speculatie en de volatiliteit, de fraude en de oplichting, de schending van de privacy en de gegevensbescherming, de verspilling van energie en middelen, en de juridische onzekerheid en de conflicten.

Het rapport doet ook enkele aanbevelingen voor de belanghebbenden in de NFT-sector, zoals de ontwikkelaars, de platforms, de regelgevers, de consumenten en de gemeenschappen. Het rapport pleit voor een meer verantwoorde en duurzame benadering van NFTs, die rekening houdt met de sociale en ecologische gevolgen, de naleving van de wet- en regelgeving, de bescherming van de rechten en de belangen, en de bevordering van de educatie en de bewustwording. Het rapport is een waardevolle bron voor iedereen die meer wil weten over de NFT-markt en de toekomst ervan. Je kunt het volledige rapport lezen door op [deze link] te klikken.

Conclusie

NFTs zijn een fascinerend fenomeen dat de kunstwereld en de crypto-wereld heeft veranderd. Ze bieden nieuwe mogelijkheden voor de creatie, de distributie en de verzameling van digitale kunstwerken. Ze bieden ook nieuwe vormen van expressie en ervaring voor de gebruikers, die gebruik maken van nieuwe technologieën en concepten. Ze bieden ten slotte een nieuwe bron van inkomsten en creativiteit voor de kunstenaars en de makers, die profiteren van de groeiende vraag en het aanbod van NFTs.

Toch zijn NFTs niet zonder controverse en kritiek. Sommige mensen vinden ze waardeloos en verspillend, en wijzen op de gebreken en de gevaren van deze activaklasse. Ze baseren zich op studies en rapporten die aantonen dat de meeste NFTs geen marktwaarde hebben en dat de hype rond deze activaklasse voorbij is. Ze wijzen ook op de milieu-impact en de ethische kwesties die gepaard gaan met het gebruik van NFTs.

De toekomst van NFTs is dus onzeker en onvoorspelbaar. Het is mogelijk dat NFTs een blijvende impact zullen hebben op de kunstwereld en de samenleving, of dat ze slechts een tijdelijke trend zullen zijn die snel zal verdwijnen. Het is ook mogelijk dat NFTs zich zullen aanpassen en evolueren, en dat er nieuwe platforms en netwerken zullen ontstaan die de uitdagingen en de kansen van deze activaklasse zullen aangaan. Wat zeker is, is dat NFTs een interessant onderwerp zijn om te volgen en te onderzoeken, en dat ze veel discussie en debat uitlokken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.