Nieuwe kansen voor beleggers

Dat er iets verstrekkends stond te gebeuren in de wereldeconomie, wisten we al sinds 2001. In dat jaar introduceerde het roemruchte Goldman Sachs het begrip BRIC (Brazilië, Rusland, India en China). Deze landen zouden in de visie van Goldman Sachs de nieuwe economische heersers worden van de wereld. Indachtig het motto: Yes we’re greedy, but we’re longterm greedy, blijft Goldman Sachs de ontwikkelingen op de voet volgen.

De winnaars van morgen

De kredietcrisis van 2008 en de langdurige nasleep ervan zal volgens de trendwatchers van Goldman de transformatie van de wereldeconomie alleen maar versnellen. Sinds 2008 is de groei in de ontwikkelde wereld sterk vertraagd en is er weinig uitzicht op een spoedige versnelling. Na een aanvankelijke terugval is de groei in de Opkomende Markten weer in de hoogste versnelling gegaan. Die groei in deze markten begint zich te vertalen in een aantrekken van binnenlandse investeringen en de groei van een kapitaalkrachtige middenklasse. Hoe belangrijk de opkomende Markten zijn bewijst het voorbeeld van Duitsland. Dit land kent een sterk economisch herstel (2010, + 3,4%), maar dat is vooral te danken aan een sterke vraag naar goederen uit bijvoorbeeld China en in mindere mate India. Beleggers doen er daarom goed aan welke mogelijkheden deze nieuwe markten bieden en wat de interessante sectoren zijn.

BRIC’s, een bron van nieuwe consumptie

Waren de BRIC’s tot voor kort importeurs van vooral commodities, het succes van Duitsland bewijst dat ook dat beeld aan correctie toe is. Het gaat nu om hoogwaardige kapitaalgoederen maar ook om consumptiegoederen. Het belang van de consumptie in de opkomende markten laat zich moeilijk onderschatten. Volgens Goldman was de stijging in de consumptieve vraag in China voldoende om de krimp in de vraag in de VS te compenseren. Bedroeg de groei in de consumptieve bestedingen in de BRIC landen in 2009 nog ‘slechts’2,8%, in 2010 zullen die bestedingen met meer dan 6% stijgen. Die bestedingen zullen de komende decennia (!) alleen maar blijven groeien. Dat is het gevolg van de groei van een kapitaalkrachtige middenklasse in genoemde landen. Tussen 2010 en 2030 zullen naar schatting twee miljard inwoners van de Opkomende Markten tot de middenklasse toetreden ofwel 30% van de wereldbevolking. De groei betekent nieuwe kansen voor zowel het lokale bedrijfsleven als voor het internationaal georiënteerde bedrijfsleven. Kansrijke sectoren zijn uiteraard luxe goederen, onroerend goed, vrijetijdsbesteding, gezondheidzorg en de automobielsector. De Chinese markt voorauto’s is sinds 2009 groter dan die in de VS.

Een nieuwe infrastructuur

De consumptieboom in de opkomende markten is nu al een van de pijlers waarop de aarzelende wereldeconomie steunt. Infrastructurele investeringen zullen naar alle waarschijnlijkheid een tweede pijler gaan vormen. Eigenlijk gaan die twee hand in hand. Het is bijna onmogelijk dat de private consumptie zal stijgen zonder dat er fors geïnvesteerd gaat worden in wegen, spoorwegen, elektriciteitsvoorzieningen, waterleidingen en sanitaire voorzieningen. Al die voorzieningen zijn nodig, omdat we hier uiteraard praten over een stedelijke middenklasse. Volgens de VN zal de stedelijke bevolking tot 2020 met ruim één miljard mensen toenemen. Slechts 10% van die groei komt op het conto van de ontwikkelde landen.

De infrastructurele investeringen in landen als China en India, waar de groei van de middenklasse in aantallen het grootst is zullen enorm zijn. Een land als India moet naar schatting de komende jaren USD 1,7 triljoen investeren om het publieke voorzieningenniveau in de pas te laten lopen met de verstedelijking.

Welbeschouwd

De wereld staat aan de vooravond van enorme economische verschuivingen, zoveel moge duidelijk zijn uit het voorafgaande. Die verschuivingen bieden internationaal opererende bedrijven nieuwe kansen. Dat is al terug te zien in de cijfers. Het aandeel in het operationele inkomen uit de Opkomende Markten van Europese bedrijven verdubbelde in 10 jaar tijd van 9% naar 19%. Kapitaalsinvesteringen laten hetzelfde beeld zien. Het beeld uit Europa zien we bevestigd in de VS. Bedrijven met veel aandacht voor de opkomende markten laten een snellere omzetgroei zien.

Dat is allemaal goed nieuws, maar een waarschuwing is op zijn plaats. Het competitief vermogen van bedrijven in de opkomende markten neemt snel toe. Lokale bedrijven investeren fors in R&D én in goede banden met lokale overheden. Nu al is het zo, dat marges van lokale bedrijven aantrekkelijker zijn dan die van internationale bedrijven. Dat is veelal nog te danken aan een betere kostenstructuur, maar het is nog maar een kwestie van tijd of het is te danken aan de kwaliteit van het product of de dienst. Ook voor de internationale belegger wordt de wereld een stuk groter en interessanter.

Dr. C.A.M. Wijtvliet
corwijtvliet@dekritischebelegger.nl

De auteur is zelfstandig gevestigd analist. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen die de beleggingswereld raken. Daarnaast geeft hij lezingen en presentaties.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.