Wat kunnen beleggers de komende vijf jaar verwachten ?

Het Nederlandse fondsbedrijf Robeco heeft haar prognose voor de jaren 2023 tot en met 2027 gepresenteerd. Volgens deze informatie kunnen beleggers in deze periode het beste beleggen in aandelen van opkomende markten.

Robeco kijkt bijvoorbeeld naar aandelen, obligaties en grondstoffen om te zien of deze laag of hoog zijn. Hoe lager ze worden beoordeeld, hoe hoger hun verwachte toekomstige rendement.

Robeco houdt ook rekening met macro-economische aspecten en klimaatrisico’s. Aandelen uit opkomende markten en hoogrentende obligaties hebben meer te lijden van de gevolgen van klimaatverandering dan andere activaklassen.

Al met al zullen aandelen vanuit het oogpunt van het Nederlandse fondsbedrijf de meest aantrekkelijke beleggingscategorie blijven in de jaren 2023 tot 2027. Aandelen uit opkomende markten onderscheiden zich met een verwacht nominaal rendement van 5,25 procent per jaar.

Volgens Robeco bieden grondstoffen met vier procent vergelijkbare kansen als aandelen uit geïndustrialiseerde landen.

Verwacht rendement 2023 tot 2027
Verwacht rendement 2023 tot 2027

Volgens de analyse van de wereldwijde vermogensbeheerder Robeco zullen de vermogensrendementen de komende vijf jaar onder het historische langetermijngemiddelde blijven vanwege de lage risicovrije rente. De risicovrije rente is het rendement dat wordt geboden door een belegging zonder risico.

Robeco heeft de aanloop naar 2027 bestempeld als ‘het tijdperk van verwarring’ als gevolg van energie- en voedselcrises, dubbelcijferige inflatie in ontwikkelde landen en China’s traject als de grootste bijdrage aan de wereldwijde groei. 

Het rapport wees ook op de impact op de inflatie van fiscale stimuleringsmaatregelen als reactie op de Covid-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne. 

“Naar onze mening zijn we nu het tijdperk van verwarring ingegaan”, aldus het rapport. “Deze verhoogde onzekerheid wordt weerspiegeld in een bijna verdubbeling van de volatiliteit in de prognoses van analisten van de wereldwijde winstramingen over 12 maanden in vergelijking met pre-Covid-niveaus.” 

Robeco multi-asset strateeg Peter van der Welle zei dat de lat voor het verankeren van inflatie hoog is, maar dat recidives vaak desinflatoir zijn. 

“Echter, een rechtse scheeftrekking van de verwachte inflatiefrequentieverdeling voor ontwikkelde economieën is een belangrijke rode draad voor 2023-2027.” 

De analyse voorspelt een verwachte aandelenrisicopremie van 3 procent, wat een primeur is in de 12-jarige geschiedenis van de publicatie. 

Robeco-onderzoeker Laurens Swinkels zegt dat de toekomst minder voorspelbaar is geworden, vooral met de mogelijke gevolgen van klimaatrisico’s. 

“De exacte omvang van de klimaatverandering in de komende decennia is onzeker en de impact ervan op de activaprijzen is nog onduidelijker. Wat we echter wel weten, is dat asset allocators serieus rekening moeten houden met de langetermijneffecten van klimaatverandering op het rendement van activaklassen.” 

Robeco verwacht weinig tot geen gevolgen van klimaatverandering voor ontwikkelde staatsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, maar er is wel een “licht negatief signaal” voor aandelen als gevolg van een lagere economische groei. 

Grondstoffen kregen een ‘positief’ klimaatsignaal dat wordt toegeschreven aan de energietransitie en fysieke klimaatrisico’s die de grondstofprijzen onder druk zetten.

Wilt u ook een prachtig rendement zonder u in te spannen? Vraag hier de gratis brochure aan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.