Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Waarom zijn beleggers zo optimistisch?

Een derde van de beleggers verwacht een jaarlijks rendement van 10 procent tot 19 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van vermogensbeheerder Schroders.

De Global Investor Study, uitgevoerd door Schroders in 2017, heeft aangetoond dat de verwachtingen van beleggers met betrekking tot het rendement hoog zijn. Meer dan een derde was op zoek naar een rendement van 5-9 procent per jaar, in de komende vijf jaar, terwijl 31 procent 10-19 procent verwachtte.

Wilt u beleggen maar heeft u er weinig tijd voor? Kom dan langs op onze seminar Automatisch Beleggen. Ik laat u onder andere een DAX-systeem zien die 350% heeft gemaakt. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

Die beleggers die op zoek zijn naar inkomsten hebben vergelijkbare hoge doelen, met de studie uit 2016 dat 41 procent van de beleggers op zoek was naar een inkomen van minstens 8 procent per jaar. Nu de rentetarieven tien jaar na de wereldwijde financiële crisis nog steeds laag zijn, kan het verrassend lijken dat beleggers hun verwachtingen niet naar beneden hebben bijgesteld. De zogenaamde “milliennials” zijn het meest optimistisch.  Deze groep mensen zijn geboren tussen 1980 en 2000.

Een typisch kenmerk van menselijke wezens is echter dat we de ervaring uit het verleden meenemen en dit extrapoleren naar de toekomst. Dat wil zeggen, we verwachten grotendeels dat de toekomst in grote mate gelijk zal zijn aan het recente verleden. En als het gaat om beleggen, was het recente verleden een tijdperk van hoog rendement.

De onderstaande grafiek toont de reële rendementen op jaarbasis (dwz gecorrigeerd voor inflatie) voor zowel aandelen als obligaties, zoals ervaren door de babyboomgeneratie (geboren tussen 1946 en 1964) en generatie X (1964-1980).

Het punt over reële rendement is hier een belangrijke, gezien de hoge inflatie die tijdens de periode werd ervaren, vooral in de late jaren zeventig en begin jaren tachtig. Uit de grafieken blijkt dat het rendement op aandelen in alle regio’s vrij hoog is en dat de obligatierendementen sinds 1980 bijzonder sterk zijn.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst

De meeste voorspellingen suggereren echter dat toekomstige rendementen ver onder deze niveaus zullen liggen. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zal de inflatie naar verwachting laag blijven, zij het dat deze stijgt ten opzichte van recente lage niveaus. Lage inflatie betekent dat obligatiebeleggers een lagere vergoeding eisen om de erosie van de koopkracht als gevolg van de inflatie te compenseren.

Ten tweede houdt een lage inflatie ook lage rentetarieven in. Hoewel de rente aan hst stijgen is , wordt algemeen verwacht dat ze vrij laag zullen blijven omdat de economische groei in de toekomst naar verwachting trager zal zijn dan in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog. Ook dit is te wijten aan verschillende factoren, waaronder een gematigde groei in sommige opkomende economieën en demografische veranderingen zoals een vertraging van de groei van de bevolking in de werkende leeftijd. Als gevolg van deze en andere factoren wordt verwacht dat het rendement in de toekomst lager zal zijn.

Lagere rendementen in de komende 7 tot 30 jaar

In de onderstaande grafiek worden de hoge historische rendementen vergeleken met de meest recente rendementen op lange termijn die zijn voorspeld door de Schroders Economics Group. Deze geven aan dat de 6% -plus aandelenmarktrendementen waarvan in het recente verleden sprake was, naar verwachting niet zullen worden bereikt in de VS, het VK of Europa. Het is een nog duidelijker beeld voor obligaties, met een negatief reëel rendement verwacht in het VK en Europa op zeven jaar tijd.

Grafiek met toekomstige rendementen zal naar verwachting lager zijn

Niet weergegeven in de grafiek, verwacht Schroders Economics Group dat Aziatische aandelen over 30-jarige horizon beter zullen presteren dan de meeste ontwikkelde aandelenmarkten, als gevolg van verschillen in productiviteitsgroei. Zelfs hier worden reële rendementen voorspeld op 5,4% voor de Pacific (exclusief Japan) regio en 5,9% voor opkomende markten.

Hoger rendement is nog steeds mogelijk, maar met een hoger risico

Wat betekent dit voor beleggers?  De verwachting is dat de rente laag zal blijven . Dat betekent dat de spaargelden door de inflatie worden uitgehold. Beleggers die op zoek zijn naar een hoger rendement, moeten mogelijk meer sparen en / of de beleggingscategorieën waarin ze beleggen, verbreden.

Dit brengt andere risico’s met zich mee, bijvoorbeeld dat beleggers in aandelen met een hoger dividend moeten letten op de prijs die zij voor die aandelen betalen. Krediet (bedrijfsschuld) is een andere optie, maar emittenten met een hoger rendement hebben vaak een hoger risico op wanbetaling.

Inkomenszoekers moeten wellicht over langere tijdsbestekken investeren en rekening houden met valutarisico als ze buiten hun eigen regio investeren.

Wilt u beleggen maar heeft u er weinig tijd voor? Kom dan langs op onze seminar Automatisch Beleggen. Ik laat u onder andere een DAX-systeem zien die 350% heeft gemaakt. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *