Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Rabo Fondseffect, een serieus alternatief?

Afgelopen week hebben we een onderzoek gedaan naar Rabo Fondseffect. Dit is een serviceconcept voor de belegger van de Rabobank.

Achtergrond Rabobank Fondseffect

Binnen de Rabobank vormden de opbrengsten van beurstransacties de hoogste bron van inkomsten. Na het inklappen van de internetzeepbel werden beleggers veel minder actief op de beurs. Het gevolg was dat de rentabiliteit van beleggingsafdelingen onder druk kwam te staan. Er was behoefte aan een nieuw business-model. In dit nieuwe model was het belangrijk dat aan de volgende uitgangspunten werd voldaan:

 • Meer stabiele inkomsten voor de bank;
 • Effectievere bediening van de belegger;
 • Voldoen aan de stringentere zorgplicht.

De oplossing werd gevonden in het introduceren van de zogenaamde service-concepten: Rabo Direct beleggen, Rabo Rendemix, Rabo Fondseffect, Rabo Select beleggen en Rabo Beheerd beleggen. Een belangrijk kenmerk van de service-concepten is dat bij de eerste drie service-concepten er nauwelijks tot geen tijd besteed hoeft te worden aan de belegger. Bij zowel Rabo Fondseffect als Rabo Rendemix is een kort intakegesprek voldoende. Belangrijk kenmerk is dat dit intakegesprek niet door een beleggingsadviseur wordt gedaan maar door een cliëntadviseur. In een beperkt aantal vragen wordt het risicoprofiel bepaald.

Op dit moment wordt binnen de Rabobank organisatie visie 2010 uitgevoerd. Visie 2010 is een reorganisatie, waarbij o.a. grote veranderingen worden doorgevoerd binnen de beleggingsafdelingen van de lokale Rabobanken. Voor beleggers is het belangrijkste kenmerk dat de vermogensgrens waarbij cliënten een eigen beleggingsadviseur toegewezen krijgen, wordt verhoogt van € 80.000,- naar € 250.000,-. Dit heeft grote consequenties voor het aantal beleggers dan zal worden ‘gemigreerd’ naar een passend serviceconcept. Zeer veel beleggers zullen dan ook de komende periode gaan kiezen voor Rabo Fondseffect. Gezien de verwachting dat vele duizenden beleggers naar verwachting voor dit service-concept zullen gaan kiezen, is dat reden genoeg om een objectief – en onafhankelijk onderzoek naar dit service-concept uit te voeren.

Kenmerken Rabobank Fondseffect

Op de site van de Rabobank wordt het volgende over Rabo Fondseffect geschreven:

Wat u van Rabo FondsEffect mag verwachten

U stelt uw portefeuille samen, en wij geven u daarbij persoonlijk advies, deskundige begeleiding en maken heldere afspraken met u over het risico dat u wilt lopen. Daarnaast beheren wij niet alleen het risico van uw portefeuille, maar houden we ook in de gaten of uw beleggingen op koers blijven.

Rabo FondsEffect biedt u:

 • een beleggingsadvies op maat
 • een goed gespreide portefeuille gevuld met beleggingsfondsen en de Rabobank Beleggersrekening
 • de mogelijkheid van een volledig duurzame portefeuille
 • helderheid over het verwachte rendement
 • actieve begeleiding van uw portefeuille
 • overzichtelijke informatie over uw beleggingen
 • transacties zonder aan- en verkoopkosten
 • Een signaal als u actie moet ondernemen

Bij Rabo FondsEffect blijft het niet bij een eenmalig advies. Als IRIS, het researchinstituut van de Rabobank en Robeco, signaleert dat het verstandig is uw portefeuille aan te passen, krijgt u automatisch schriftelijk bericht. U bepaalt zelf of en wanneer u de adviezen opvolgt. U belegt dus zelf, maar u staat er nooit alleen voor.

Beleggen met advies

Met Rabo FondsEffect bent u ervan verzekerd dat u altijd optimaal belegt. Zonder dat het u veel tijd kost of dat u veel kennis van beleggen hoeft te hebben.

Vast tarief

U betaalt voor Rabo FondsEffect per jaar een vast tarief van 0,00%, 0,30%, 0,65% of 0,80% van uw gemiddelde belegde vermogen. Hoe groter uw belegde vermogen, hoe lager het tarief. Is uw belegd vermogen groter dan € 250.000, dan betaalt u geen tariefskosten. Elk kwartaal wordt het tarief verrekend met het saldo op uw Beleggersrekening.

U betaalt echter geen kosten voor aan- en verkoop van beleggingsfondsen. Dus als wij u adviseren een bepaalde transactie te doen, is deze altijd in uw belang en hoeft u het voor de kosten niet te laten.

Belegd vermogen

Tarief

tot € 30.000

0,80% per jaar

vanaf € 30.000 tot € 80.000

0,65% per jaar

vanaf € 80.000 tot € 250.000

0,30% per jaar

vanaf € 250.000

0,00% per jaar

De tarieven zijn exclusief management fees van de in de portefeuille opgenomen fondsen. Deze fees worden automatisch verrekend in de koersen van de betreffende beleggingsfondsen en bedragen gemiddeld 0,7% tot 1,5%.

In dit onderzoek wordt getracht antwoord te geven op de rendementskans van beleggers, die gebruik maken van Rabo fondseffect. Om op deze vraag antwoord te geven, is gekeken naar de volgende aspecten:

Berekening van het verwachte rendement

”Performance comes and goes, but costs are forever”, zo luidt een bekend gezegde in de beleggingsindustrie.

Het uiteindelijke doel van beleggen is het realiseren van rendement op je vermogen. Veel beleggers onderschatten, helaas, de enorme impact van kosten op het rendement. Het bepalen van het verwachte rendement is eenvoudig. Het netto rendement van een belegger is het bruto rendement op de financiële markten minus alle kosten. De kosten bepalen of het zinvol is om in een bepaalde beleggingscategorie te beleggen. Stel dat een belegging in een beleggingsfonds dat in bedrijfsobligaties belegt een verwacht rendement heeft van 4,4 % en dat de kosten binnen dat beleggingsfonds 1,2 % bedraagt, dan is het verwachte netto rendement voor deze belegger 3,2 %.

Toekomstige marktrendementen op basis van Monte Carlo simulatie

De centrale vraag is of het mogelijk is om op basis van bovenstaande antwoord te geven op de vraag hoe en in welke mate de verwachte rendementen van Rabo fondseffect zullen zijn. Om op deze vraag antwoord te geven, wordt gebruik gemaakt van een Monte Carlo simulatie.

We hebben per risicoprofiel meerdere scenario’s doorberekend. Het meest realistische scenario is dat het rendement van Rabo FondsEffect gelijk is aan het marktrendement minus alle kosten.

Belegd vermogen

Tarief

tot € 30.000

0,80% per jaar

vanaf € 30.000 tot € 80.000

0,65% per jaar

vanaf € 80.000 tot € 250.000

0,30% per jaar

vanaf € 250.000

0,00% per jaar

De tarieven zijn exclusief management fees van de in de portefeuille opgenomen fondsen. Deze fees worden automatisch verrekend in de koersen van de betreffende beleggingsfondsen en bedragen gemiddeld 0,7% tot 1,5%.

In dit onderzoek wordt getracht antwoord te geven op de rendementskans van beleggers, die gebruik maken van Rabo fondseffect. Om op deze vraag antwoord te geven, is gekeken naar de volgende aspecten:

Berekening van het verwachte rendement

“Performance comes and goes, but costs are forever”, zo luidt een bekend gezegde in de beleggingsindustrie.

Het uiteindelijke doel van beleggen is het realiseren van rendement op je vermogen. Veel beleggers onderschatten, helaas, de enorme impact van kosten op het rendement. Het bepalen van het verwachte rendement is eenvoudig. Het netto rendement van een belegger is het bruto rendement op de financiële markten minus alle kosten. De kosten bepalen of het zinvol is om in een bepaalde beleggingscategorie te beleggen. Stel dat een belegging in een beleggingsfonds dat in bedrijfsobligaties belegt een verwacht rendement heeft van 4,4 % en dat de kosten binnen dat beleggingsfonds 1,2 % bedraagt, dan is het verwachte netto rendement voor deze belegger 3,2 %.

Toekomstige marktrendementen op basis van Monte Carlo simulatie

De centrale vraag is of het mogelijk is om op basis van bovenstaande antwoord te geven op de vraag hoe en in welke mate de verwachte rendementen van Rabo fondseffect zullen zijn. Om op deze vraag antwoord te geven, wordt gebruik gemaakt van een Monte Carlo simulatie.

We hebben per risicoprofiel meerdere scenario’s doorberekend. Het meest realistische scenario is dat het rendement van Rabo FondsEffect gelijk is aan het marktrendement minus alle kosten.

Risicoprofiel Zeer defensief (20 % aandelen, 80 % obligaties)
Verwacht marktrendement aandelen 8 %
Verwacht marktrisico aandelen 18 %
Verwacht rendement aandelen Rabo Fondseffect 6,2 % (totale expense ratio van 1,8 %)
Verwacht risico aandelen Rabo fondseffect 19,8 %
Verwacht marktrendement obligaties 3,0 %
Verwacht marktrisico obligaties 5 %
Verwacht rendement obligaties Rabo Fondseffect 2,0 % (totale expense ratio van 1,0 %)
Verwacht risico obligaties Rabo fondseffect 5,5 %
Aantal simulaties 1.000
Startbedrag € 50.000,-

Uitkomst:

Vermogen Gem. Rendement Totale kosten FondsEffect

Verwacht eindvermogen Fondseffect

€ 75.797

1,89%

€ 10.626

Verwacht eindvermogen markt

€ 116.795

3,89%

Looptijd in jaren

22,21

Verschil Fondseffect versus markt

-35,10%

Verwachte ontwikkeling Rabo fondseffect versus markt
Verwachte ontwikkeling Rabo fondseffect versus markt

Zoals u ziet bedraagt het verschil in rendement per jaar 2 %.

Daarnaast hebben we ook het risicoprofiel Offensief geanalyseerd. We hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Risicoprofiel Offensief (70 % aandelen, 30 % obligaties)
Verwacht marktrendement aandelen 8 %
Verwacht marktrisico aandelen 18 %
Verwacht rendement aandelen Rabo Fondseffect 6,2 % (totale expense ratio van 1,8 %)
Verwacht risico aandelen Rabo fondseffect 19,8 %
Verwacht marktrendement obligaties 3,0 %
Verwacht marktrisico obligaties 5 %
Verwacht rendement obligaties Rabo Fondseffect 2,0 % (totale expense ratio van 1,0 %)
Verwacht risico obligaties Rabo fondseffect 5,5 %
Aantal simulaties 1.000
Startbedrag € 50.000,-

Uitkomst:

Vermogen Gemiddeld

Rendement

Totale kosten FondsEffect
Verwacht eindvermogen Fondseffect € 103.712 3,34% € 12.063
Verwacht eindvermogen markt € 177.809 5,88%
Looptijd in jaren 22,21
Verschil Fondseffect versus markt -41,67%
Verschil Fondseffect versus markt € -74.097
Verwachte ontwikkeling en vermogensafwijking Rabo fondseffect versus markt2
Verwachte ontwikkeling en vermogensafwijking Rabo fondseffect versus markt2

Bij dit risicoprofiel valt op dat de belegger gemiddeld 2,5 % slechter presteert dan de ‘markt’. Dit resulteert op de lange termijn in een vermogen dat 41 % lager ligt dan als de belegger in staat geweest zou zijn marktconforme rendementen te realiseren.

Conclusie

Het antwoord of Rabo Fondseffect toegevoegde waarde heeft voor een belegger moet ik helaas negatief beantwoorden. Ik vrees dat beleggers die van dit serviceconcept gebruik (gaan) maken een rendement gaan realiseren dat waarschijnlijk ver achterblijft bij het rendement van de markt. Op basis van zeer realistische scenario’s heb ik berekend dat over een lange periode het uiteindelijke vermogen mogelijk 41 % lager uitvalt dat als de belegger een marktconform rendement zou weten te realiseren.

De oorzaak is eenvoudig. De kosten binnen dit serviceconcept zijn zeer hoog te noemen. Wij adviseren dan ook een ieder niet van dit serviceconcept gebruik te maken. Daarnaast is er geen sprake van maatwerk, maar zijn het standaardportefeuilles. Het complete onderzoek kunt u opvragen via de contactpagina.

Jan de Vries
www.devriesinvestmentservices.nl

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

1 reactie op “Rabo Fondseffect, een serieus alternatief?”

 1. Peter van der Slikke
  Peter van der Slikke

  Dag Jan, dit is een aardige ‘kluif’ geweest zeg. Dank voor al je werk. Ik/wij zal/zullen er zeker ook mijn/ons voordeel mee doen!
  Hartelijke groet, Peter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *