Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Er bestaat een miljonairspersoonlijkheid

Dat sommige mensen bijzonder rijk zijn, komt ook door hun persoonlijkheid, zegt een nieuwe studie. In een interview leggen de onderzoekers uit welke karaktereigenschappen het verschil maken. Hebben rijke mensen een bijzondere persoonlijkheid? En zo ja: wat maakt ze bijzonder? Een wetenschappelijke studie heeft nu voor het eerst de karaktereigenschappen van Duitse miljonairs onderzocht. 1125 vermogende mensen werden geïnterviewd. Het werk is nu gepubliceerd in het tijdschrift Humanities and Social Sciences Communications .

Een belangrijk resultaat: met name self-made miljonairs verschillen sterk van de algemene bevolking, zeggen psycholoog Mitja Back van de Westfälische Wilhelms-Universität Münster en econoom Johannes König van het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek, de auteurs van het onderzoek. In het interview vertellen ze wat ze nog meer te weten zijn gekomen over de financiële adel van Duitsland.

JOHANNES KÖNIG: Miljonairs staan ​​gemiddeld veel meer open voor nieuwe ervaringen, ze zijn gewetensvoller, extravert en, wat vooral opvalt, ze zijn veel risicotoleranter dan de algemene bevolking. Ze zijn ook minder neurotisch, waardoor ze minder dagelijkse beslommeringen hebben.

MITJA TERUG: Als het gaat om de eigenschap “tolerantie”, laten ze bijna geen verschil zien met de rest van de bevolking. Er is een traditie in onderzoek die zegt dat de rijken egocentrischer en minder sociaal zijn. Dat hebben we niet kunnen ontdekken.

Dus er bestaat echt zoiets als een ‘miljonairpersoonlijkheid’?

TERUG: Ja. We hebben de Big Five gemeten, oftewel de vijf kenmerken volgens welke de persoonlijkheid van ieder mens in verschillende vormen kan worden ingedeeld. Het persoonlijkheidsprofiel van miljonairs laat duidelijk zien dat ze in vergelijking met anderen meer durven, minder snel van koers raken door stress en kalmer blijven in stressvolle situaties. Ze zijn ook meer geïnteresseerd in verschillende dingen en zijn een beetje meer zelforganiserend.

KÖNIG: Veel van de 1.125 vermogende mensen die we hebben ondervraagd, zijn of waren zelfstandigen of ondernemers. Hieruit blijkt welke eisen er aan de persoonlijkheid worden gesteld om op deze weg succesvol te zijn. Dit kan niet zonder emotionele stabiliteit, je moet risico’s kunnen nemen en gewetensvol te werk gaan. Je moet er elke dag weer tegenaan. Iedereen die niet met mensen kan omgaan, zal het moeilijk vinden om zelfstandige of zelfstandige te zijn.

Welke rol speelt persoonlijkheid in toekomstige rijkdom?

KING: Persoonlijkheid kan een positieve, heilzame factor zijn bij het verwerven van rijkdom. Het helpt bij het nemen van moeilijke beslissingen of het durven doen van dingen die nodig zijn om rijkdom op te bouwen. Er spelen natuurlijk nog andere factoren mee. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de hoeveelheid rijkdom gerelateerd is aan de kenmerken van de miljonairpersoonlijkheid. Hoe meer uitgesproken het profiel, hoe rijker de miljonairs zijn. Wie veel durft, wint meestal veel.

TERUG: Persoonlijkheid lijkt bij te dragen aan welvaartsvorming. Miljonairs verschillen enerzijds van de algemene bevolking, maar anderzijds ook binnen hun eigen bevolking. De miljonairpersoonlijkheid is vooral uitgesproken bij zelfgemaakte miljonairs. Degenen die rijk zijn geworden door overerving zijn gemiddeld zwakker. En die self-mades die het meest risicomijdend zijn, hebben het meeste geld.

In sollicitatiegesprekken zouden de meesten van ons onszelf omschrijven als veerkrachtig en moedig. Dus wat is echt de beslissende factor voor iemand om miljonair te worden of een gemiddelde verdiener te blijven?

TERUG: Dat hangt af van de mate van risico en stress. Natuurlijk kunnen we allemaal omgaan met stress in bepaalde situaties en ook met enig risico. Maar om echt rijk te worden door je eigen toedoen, moet je door situaties gaan die aanzienlijk stressvoller en riskanter zijn. Veel mensen schuwen dergelijke situaties. Maar er zijn ook mensen in de algemene bevolking die lijken op het miljonairprofiel. En sommigen van hen zijn mensen die zelf een bepaald welvaartsniveau hebben verdiend.

Kun je jezelf trainen om miljonair te worden?

TERUG: Sommige mensen willen dat graag en zo wordt het vaak verkocht. Maar je kunt persoonlijkheid niet trainen tijdens een weekendseminar. Persoonlijkheid is onze manier om met de complexe wereld om te gaan. We hebben ze ons hele leven gebouwd en geërfd. Dat verander je niet zomaar. Dat wil niet zeggen dat er geen persoonlijkheidsveranderingen zijn. Ze bestaan ​​tot op hoge leeftijd, maar eerder in nuances. Je kunt een persoon die erg risicomijdend is niet veranderen in een persoon die erg veel risico neemt. In dit opzicht kan ik niet adviseren om de miljonairpersoonlijkheid aan te nemen om, hey presto, rijk te worden. Het zal niet werken.

Miljonairs praten niet graag over geld. Hoe heb je haar aan het praten gekregen?

KING: Dat was inderdaad moeilijk. Tot 2019 waren er in Duitsland geen overtuigende en representatieve onderzoeksgegevens die informatie opleverden over de bovenkant van het vermogen. Wij van het sociaal-economisch panel SOEP hebben daarom gebruik gemaakt van bedrijfsregistergegevens en geselecteerde mensen die in Duitsland wonen en aanzienlijke bezittingen hebben in binnen- en buitenland. Uit deze index is vervolgens een willekeurige steekproef getrokken. Een bedrijf in opdracht van ons vroeg de mensen vervolgens voor een interview, zowel thuis als op het werk. In vergelijking met de algemene bevolking kostte het veel pogingen voordat het werkte. Het was echt veel werk, want deze mensen zijn gereserveerder en hebben vaak gewoon niet zoveel tijd.

Toen het werkte – wat zeiden ze?

KÖNIG: Wat het interviewteam me bleef vertellen, was dat er vaak een gebrek was aan een overzicht van de activa. Soms is het moeilijk voor zeer rijke mensen om zelfs maar samen te vatten en te doorgronden wat ze bezitten. Dan grijpt de levenspartner soms in bij de verhoor en zegt: “Vergeet de vakantiewoning niet, die is nog vrij”. Dat klinkt misschien raar, maar dat is precies wat het onderzoek zo spannend maakt. Normaal gesproken heeft men geen inzicht in deze populatie. We begrijpen ze nog niet zo goed, maar nu met het onderzoek een beetje beter. Sommigen wilden echter niet in het onderzoek verschijnen.

Heb je gezegd waarom?

KÖNIG: Een probleem is zeker de publieke discussie over herverdeling, maar ook de emotionele debatten over afgunst. ‘Is het eerlijk dat hij of zij zoveel heeft?’ Dit is een belangrijke discussie die we als samenleving moeten voeren. Maar ik heb ook sympathie voor de rijken, die niet zoveel willen prijsgeven, want dan komen ze onder het vergrootglas van de samenleving.

Hoe beïnvloeden miljonairspersoonlijkheden de samenleving?

KÖNIG: Ze hebben invloed op de wereld van werk en vormen zo het leven van de meeste mensen. Natuurlijk is er ook politieke invloed via stichtingen, denktanks of lobbyen. Juist hier speelt persoonlijkheid een grote rol in de overtuigingen en politieke attitudes die ze vervolgens via deze lichamen tot uitdrukking brengen. Dit is vooral duidelijk in de Amerikaanse verkiezingscampagne. Denk aan de gebroeders Koch. Dit zijn ondernemers die altijd veel geld hebben gedoneerd aan de Republikeinen. Onder de Democraten bevindt zich de voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg. Er vinden maatschappelijke verschuivingen plaats. En we kunnen ze beter begrijpen als we weten hoe miljonairs denken.

TERUG: Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen de soorten miljonairs. Er zijn er die alleen door hun geld of ook door hun persoonlijkheid indruk maken. Self-made miljonair en Tesla-oprichter Elon Musk is een voorbeeld. Het gaat ons er echter niet om dit normatief als goed of slecht te beoordelen.

Niettemin halen sommige miljonairs de krantenkoppen door hun rijkdom in belastingparadijzen te parkeren en hun sociale verantwoordelijkheden niet na te komen. Komt dat ook door haar persoonlijkheid?

TERUG: Sterker nog, er is ouder onderzoek dat zegt dat rijke mensen alleen aan zichzelf denken en niet aan de gemeenschap, en dat ze daarom bijvoorbeeld minder belasting betalen. Als je dat toeschrijft aan persoonlijkheid, dan zou dat wijzen op een groot verschil in verdraagbaarheid. We konden dit echter niet vaststellen in vergelijking met de normale populatie.

KING: Als econoom kan ik zeggen dat de beslissing over belastingheffing een politieke beslissing is. Natuurlijk speelt ook politieke invloed een rol.

Is er een relevant verschil tussen zeer rijke vrouwen en mannen?

KÖNIG: De rijken zijn meestal ouder, overwegend mannelijk en komen uit West-Duitsland. Maar zelfs als we rekening houden met deze verschillen, wat we deden, blijven de resultaten van de miljonairpersoonlijkheid bestaan. Ze zijn gelijkelijk van toepassing op vrouwen en mannen.

TERUG: Zoals altijd als het om geslacht gaat, zijn de verschillen binnen de geslachten beduidend groter dan tussen de geslachten.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *