Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Beoordelen van beleggingsschade is vakwerk

Gelukkig zijn de koersen van menige risicovolle belegging zich aan het herstellen en in het meest gunstige geval zal het koersverlies van sommige beleggingen in de toekomst zelfs geheel kunnen verdwijnen. Daarmee is aangegeven hoe lastig het is om de schade ‘definitief’ vast te stellen.

Extra lastig is het dat u, zodra u van mening bent door een advies van uw bankadviseur schade te hebben opgelopen, en de bank hiervoor vervolgens aansprakelijk te hebben gesteld, vanuit juridisch oogpunt in principe gehouden bent deze schade zoveel mogelijk te beperken, dus feitelijk uw verlies te nemen.

Wanneer u dit gedaan heeft dan zult u of uw bank ook niet meer kunnen profiteren van een herstelbeweging. Anders gezegd, doordat u uit zorgvuldigheidsoverwegingen uw schade heeft beperkt is uw verlies of beleggingsschade definitief geworden. Onzes inziens heeft de actuele economische situatie en de koersen van de betrokken beleggingen geen invloed op ‘de aansprakelijkheid’ bij een onjuist of onzorgvuldig gegeven advies.

Bij het beoordelen van de rechtmatigheid van de klacht zal de rechtsprekende instantie de navolgende zaken zorgvuldig wegen en bij haar beslissing een rol laten spelen:

 • Is er een adequaat risico inventarisatie gemaakt? Heeft u daarvan een exemplaar ontvangen en heeft de bank u gevraagd er één voor akkoord te ondertekenen?
 • Is er een goed beeld gevormd van de ervaring en het kennisniveau van u als klant?
 • Zijn de doelstellingen volledig en correct vastgelegd?
 • Heeft u indertijd twijfels gehad bij bepaalde beleggingen en heeft u deze richting de adviseur geuit? Mondeling en/of schriftelijk?
 • Is het inkomen dat uit het vermogen moet komen in voldoende mate in beeld gebracht en vervolgens in redelijkheid zeker gesteld?
 • Is er sprake van ‘beschermt’ pensioenvermogen en heeft de adviseur zich gehouden aan de beperkingen die hieruit voor het beleggingsbeleid voortvloeien?
 • Heeft de bankadviseur zichzelf de gebruikelijke ‘beperkingen’ opgelegd waar het producten betreft met een extra beleggingsrisico?
 • Heeft de adviseur u goed en volledig geïnformeerd en van de juiste documentatie en bijsluiters voorzien?
 • Is in het beleggingsadvies voldoende oog geweest voor een verantwoorde spreiding van de assetmix, het debiteuren-, rente-, looptijd- en productrisico?
 • Is er met u een afspraak gemaakt wat uw maximaal neerwaarts beleggingsrisico zou mogen zijn?
 • Heeft de adviseur, waar u willens en wetens meer en onverstandige risico’s heeft willen nemen, u hiervoor mondeling en/of schriftelijk gewaarschuwd?
 • Is er op relevante momenten, toen de risico’s duidelijk toenamen, met u het risicoprofiel opnieuw tegen het licht gehouden en zijn de keuzes geëvalueerd en/of bijgesteld?
 • Heeft de bank haar adviseurs (te) ambitieuze targets opgelegd en heeft zij haar eigen financiële belangen boven die van u gesteld?
 • Heeft de bank bij de keuze voor alternatieve beleggingen het afgesproken risicoprofiel voldoende in acht genomen?

In een dossier kunnen details van groot belang zijn. Zoekt u daarom alle informatie zorgvuldig bij elkaar. Vergeet u daarbij niet wat er met u via de email is gecommuniceerd. Belangrijk is ook dat u de samenstelling van de effectendepots over de desbetreffende periode heeft. Elke adviseur of beheerder zal immers, na een scheve schaats te hebben gereden, proberen zijn straatje zo snel mogelijk schoon te vegen.

Bent u van mening dat u ten onrechte een te groot beleggingsverlies heeft opgelopen gaat u dan naar een instantie of een persoon waarvan u zeker weet dat die ter zake deskundig en 100% onafhankelijk is. Wij raden u af met uw dossier naar een andere bank te stappen, want het is niet waarschijnlijk dat zij elkaar de maat zullen nemen.

Afhankelijk van de omvang van de schade kunt u ook naar een advocaat stappen. Kiest u dan wel voor een advocaat met relevante dossierervaring. Realiseert u zich daarbij wel dat hieraan een stevig prijskaartje hangt. Een complete zaak kost al snel € 20.000 tot € 25.000. Daarnaast kost procederen u tijd, energie en soms de nodige emotie. U zult soms veel geduld moeten opbrengen. Uiteindelijk bent u degene die de afweging zult moeten maken. U kunt voor een eerste analyse ook naar een onafhankelijke vermogensadviespraktijk stappen. Via de internetsite van de Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseur (VEOV) kunt u hiervoor de juiste adressen vinden.

Peter van der Slikke
Vermogensadviseur bij TOP Capital
www.topcapital.nl

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *