Betere beleggers door ETF’s

State Street Global Advisors, het vermogensbeheerbedrijf van State Street Corporation (NYSE: STT), lanceert vandaag de bevindingen van de State Street Global Advisors ETF Impact Survey, een wereldwijd onderzoek naar de houding en perceptie van beleggers ten opzichte van ETF’s en het sentiment over markten en macro-economische factoren in de VS, APAC en EMEA.

Het onderzoek, gebaseerd op de mening van 1.700 individuele beleggers in acht landen, bevestigde opnieuw de populariteit van ETF’s als middel dat beleggers kan helpen hun beleggingsstrategieën te optimaliseren. Hieruit bleek dat de meeste beleggers met een bestaande ETF-investering rapporteren dat ETF’s de algehele prestatie van hun portefeuille hebben verbeterd (73% wereldwijd vs. 78% in EMEA vs. 80% in Nederland), terwijl een meerderheid van mening is dat ETF’s van hen betere beleggers hebben gemaakt (67% wereldwijd vs. 72% in EMEA vs. 82% in Nederland).

“De ETF-industrie heeft beleggen gedemocratiseerd, waardoor grote en kleine beleggers toegang krijgen tot oplossingen van institutionele kwaliteit die efficiënte, kosteneffectieve blootstellingen bieden aan alle uithoeken van de wereldwijde investeringsmarkt”, aldus Rory Tobin, Head of State Street Global Advisors’ Global SPDR ETF Business. “De ETF-industrie als geheel heeft haar veerkracht getoond tijdens grote gebeurtenissen in de markt, variërend van het uiteenspatten van de dotcom-zeepbel eind jaren negentig tot de wereldwijde financiële crisis van 2008 en, meer recentelijk, de extreme volatiliteit in het pandemietijdperk.”

“In de afgelopen jaren hebben we een enorme ontwikkeling doorgemaakt wat betreft educatie rond ETF’s,” voegt Philippe Roset, Hoofd SPDR ETF’s Noord Europa, toe. “Waar een decennium geleden weinig beleggers in Nederland wisten wat ETF’s precies waren, maken zij nu deel uit van het kernaanbod van alle Nederlandse banken en brokers. ETF’s hebben beleggen voor particulieren laagdrempeliger gemaakt door kosten te verlagen en daardoor de rendementen op de langere termijn sterk te verbeteren. Daarnaast zit de kracht van ETF’s ook in de transparantie en eenvoud.”

Ongeacht of ze ETF’s in hun portefeuille hebben of niet, meer dan de helft van de ondervraagde beleggers was het ermee eens dat ETF’s:
– Een beleggersvriendelijk beleggingsproduct zijn (58% wereldwijd vs. 69% in Nederland)
– Beter gediversifieerd zijn dan andere beleggingsproducten (54% wereldwijd vs. 65% in Nederland)
– Meer liquiditeit hebben om sneller te kunnen reageren op marktveranderingen (52% wereldwijd vs. 72% in Nederland)
– Een lagere kostenratio hebben dan beleggingsfondsen (51% wereldwijd vs. 64% in Nederland)
– Risico’s beter beperken in volatiele markten in vergelijking met andere beleggingen (51% wereldwijd vs. 65% in Nederland)

Wereldwijd geloven bijna zeven op de tien beleggers dat de volatiliteit op de aandelenmarkt de komende 12 maanden zal aanhouden, waarbij drie vijfde het ermee eens is dat het belangrijk is om meer liquide beleggingen te hebben in tijden van marktvolatiliteit.

Hoewel beleggers over de hele wereld zich schrap zetten voor meer volatiliteit in 2023, gelooft de meerderheid dat de rendementen van de S&P 500 zullen stijgen (37% in EMEA vs. 48% in Nederland) of gelijk blijven (35% in EMEA vs. 31 % in Nederland) tegen het einde van het jaar. Minder dan een kwart denkt dat de rendementen naar beneden zullen gaan (20% in EMEA vs. 19% in Nederland).

EMEA-beleggers zijn optimistischer dan hun Amerikaanse tegenhangers over de economische vooruitzichten (45%), maar de meerderheid (55%) blijft neutraal of pessimistisch over de economische prestaties in 2023. Meer dan de helft van de Nederlandse investeerders (53%) is optimistisch over de economische prestaties van Nederland dit jaar, waarbij slechts ongeveer een kwart (26%) neutraal is en een vijfde (21%) pessimistisch.

Een gender- en generatievisie op ETF’s [wereldwijde resultaten]

Als het op geslacht aankomt, hebben wereldwijd meer mannen dan vrouwen ETF’s in hun portefeuille (45% vs. 39%), en mannen zijn het er eerder over eens dan vrouwen dat het voor beleggers gemakkelijk is om ETF’s te kopen en te verkopen (68% vs. 54%). Mannen denken ook vaker dan vrouwen dat de marktvolatiliteit zal aanhouden (71% vs. 64%) en zijn het er ook mee eens dat het belangrijk is om meer liquide beleggingen te hebben tijdens perioden van volatiliteit (65% vs. 55%).

Als het gaat om de wereldwijde opvattingen over ETF’s door de generaties heen, lijken babyboomers de marktvolatiliteit te accepteren. Hoewel ze denken dat het zal doorgaan, laat de State Street Global Advisors ETF Impact Survey zien dat dit niet leidt tot stress of angst.

Wereldwijd hebben millennials van alle ondervraagde generaties de meest positieve houding ten opzichte van ETF’s:

– 81% van de millennials geeft aan dat ETF’s de algehele prestatie van hun portefeuille hebben verbeterd, tegenover 73% van Gen X en 48% van de babyboomers.

– Met 70% zijn millennials het er het meest over eens dat ETF’s meer liquiditeit bieden tijdens marktvolatiliteit, tegenover 47% van Gen X en 25% van babyboomers.

– 67% van de millennials is van mening dat ETF’s beter gediversifieerd zijn dan andere beleggingsproducten, tegenover 53% van Gen X en 34% van de babyboomers.

– 66% van de millennials is van plan om in de komende 12 maanden ETF’s te kopen, vergeleken met 46% van Gen X en 20% van de babyboomers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.