Beleggers houden zichzelf voor de gek

Beleggen is een populaire manier om geld te verdienen, maar ook om geld te verliezen. Veel beleggers hebben hoge verwachtingen van hun rendementen, maar zijn die wel realistisch? Uit een recente studie blijkt dat veel beleggers zichzelf voor de gek houden met onhaalbare rendementen, vooral als ze indexfondsen gebruiken. In dit artikel leggen we uit wat indexfondsen zijn, waarom ze vaak tegenvallen, en wat je als belegger beter kunt doen.

Een nieuwe studie van Natixis Investment Managers werpt een licht op de wereld van particulier beleggen en onthult interessante inzichten over beleggersverwachtingen en hun kennisniveau met betrekking tot risico’s en passieve investeringen. De studie, uitgevoerd onder 8.550 particuliere beleggers in 23 landen, waaronder Noord-Amerika en Europa, toont aan dat ondanks de aanhoudende inflatie en een veranderende marktomgeving meer dan twee derde van de ondervraagde particuliere beleggers wereldwijd optimistisch blijft over hun investeringen.

Optimisme ondanks uitdagingen

Ondanks de uitdagende economische omstandigheden en toenemende inflatie blijft het merendeel van de particuliere beleggers optimistisch. Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de ondervraagde beleggers vertrouwen heeft in hun investeringen en gelooft dat ze positieve rendementen zullen behalen.

Rendementsverwachtingen en perceptie

Een opvallend aspect van de studie zijn de rendementsverwachtingen van beleggers en de tegenovergestelde inschatting van financiële professionals. Beleggers hebben nog steeds hoge rendementsverwachtingen, waarbij Duitse beleggers zelfs een rendement van 10,1 procent verwachten, bovenop de inflatie. In vergelijking vinden professionele beleggers uit Duitsland een rendement van 7,0 procent realistisch. Wereldwijd verwachten beleggers op lange termijn een gemiddeld rendement dat 12,8 procent hoger ligt dan de inflatie. Deze verschillen in verwachtingen benadrukken de kloof tussen de perceptie van particuliere beleggers en de meer gematigde benadering van professionals.

Kennistekort over risico’s en passieve investeringen

De studie onthult ook een beperkte kennis van beleggers over risico’s en passieve investeringen. Slechts 2 procent van de deelnemers wist bijvoorbeeld hoe stijgende rente invloed heeft op obligaties. Dit gebrek aan begrip kan leiden tot onverstandige investeringsbeslissingen en benadrukt het belang van educatie en professioneel advies bij beleggen.

Rol van professioneel advies

Hoewel veel beleggers het belang van professioneel advies erkennen, denkt meer dan de helft (51 procent) van hen dat ze geen financieel adviseur nodig hebben om hun geld te beleggen. Dit kan te maken hebben met de opkomst van online beleggingsplatforms en de toenemende populariteit van do-it-yourself-beleggen. Het is echter belangrijk op te merken dat beleggen complex kan zijn en dat professioneel advies kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het beheersen van risico’s.

Financiële zorgen van beleggers

De grootste financiële zorgen van beleggers zijn stijgende kosten van levensonderhoud, gevolgd door onverwachte grote uitgaven, belastingverhogingen en het verlies van werkgelegenheid. Inflatie is een grote zorg voor meer dan de helft van de beleggers, en velen geloven dat ze meer moeten investeren om de inflatie te compenseren. Hoewel het belangrijk is om rekening te houden met inflatie bij het plannen van beleggingen, is het ook van cruciaal belang om een evenwicht te vinden tussen het streven naar rendement en het beheersen van risico’s.

De rol van obligaties en beleggingsstrategieën

Ondanks de onzekerheid over de impact van stijgende rente op obligaties, gelooft 47 procent van de beleggers dat obligaties in 2023 beter kunnen presteren dan aandelen, waarop 46 procent hun allocatie in obligaties heeft verhoogd. Dit toont aan dat beleggers hun investeringsstrategieën aanpassen op basis van hun verwachtingen, ondanks hun beperkte kennis over risico’s.

Individuele beleggingsprestaties

De studie laat ook zien dat particuliere beleggers in verschillende landen uiteenlopende rendementen hebben behaald. Ondanks de soms dubbelcijferige verliezen van de meeste grote indices vorig jaar, meldden de respondenten een gemiddeld positief rendement van 1,9 procent. Australische beleggers stonden met 4,3 procent aan de top, terwijl Duitse beleggers met 0,9 procent onderaan stonden. Deze resultaten benadrukken de diversiteit in beleggingsprestaties en het belang van individuele beleggingsstrategieën.

Wat zijn indexfondsen?

Indexfondsen zijn beleggingsfondsen die een bepaalde marktindex volgen, zoals de AEX of de S&P 500. Het idee is dat je met een indexfonds de gemiddelde prestatie van de markt kunt behalen, zonder veel kosten of risico’s. Indexfondsen worden vaak gezien als een eenvoudige en goedkope manier om te beleggen.

Een indexfonds bestaat uit een mandje van aandelen of obligaties die dezelfde samenstelling hebben als de index die het fonds volgt. Het fonds koopt en verkoopt deze effecten automatisch om de index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren. Het fonds hoeft dus geen eigen onderzoek te doen naar de kwaliteit of de waarde van de effecten, maar vertrouwt op de wijsheid van de markt.

Een voordeel van indexfondsen is dat ze lage kosten hebben, omdat ze geen actieve fondsbeheerders nodig hebben die beslissingen nemen over welke effecten te kopen of te verkopen. Een ander voordeel is dat ze transparant zijn, omdat je precies weet wat er in het fonds zit en hoe het presteert. Een derde voordeel is dat ze diversificatie bieden, omdat je met één fonds toegang krijgt tot een groot aantal effecten uit verschillende sectoren of regio’s.

Wat zegt de studie?

De studie van Natixis, die meer dan 8.000 beleggers uit 24 landen ondervroeg, laat zien dat beleggers gemiddeld een jaarlijks rendement van 14,5% verwachten over de komende tien jaar. Dat is veel hoger dan het historische gemiddelde van de wereldwijde aandelenmarkt, dat rond de 9% ligt.

Bovendien blijkt dat beleggers die indexfondsen gebruiken nog hogere verwachtingen hebben dan beleggers die actief beheerde fondsen gebruiken. Indexbeleggers verwachten namelijk een jaarlijks rendement van 15,3%, terwijl actieve beleggers genoegen nemen met 13,7%.

Maar zijn deze verwachtingen realistisch? Volgens de studie niet. De studie vergelijkt namelijk de verwachte rendementen met de werkelijke rendementen die indexfondsen hebben behaald in de afgelopen tien jaar. Daaruit blijkt dat indexfondsen gemiddeld slechts 6,3% per jaar hebben opgeleverd, terwijl actieve fondsen 8,9% hebben opgeleverd.

De studie laat ook zien dat er grote verschillen zijn tussen de prestaties van verschillende indexfondsen. Sommige indexfondsen hebben zelfs negatieve rendementen gehad in de afgelopen tien jaar, terwijl andere meer dan 10% hebben opgeleverd. Dit hangt af van welke index het fonds volgt, en hoe goed die index het heeft gedaan in vergelijking met andere markten.

Waarom vallen indexfondsen tegen?

Hoe kan het dat indexfondsen zo veel minder rendement opleveren dan verwacht? Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen, zoals:

  • Marktvolatiliteit: indexfondsen volgen de markt, dus als de markt daalt, dalen zij ook. In tijden van crisis of onzekerheid kunnen indexfondsen dus flinke verliezen lijden. Denk bijvoorbeeld aan de financiële crisis van 2008, de coronacrisis van 2020, of de geopolitieke spanningen tussen de VS en China. Deze gebeurtenissen hebben een grote impact gehad op de wereldwijde aandelenmarkt, en dus ook op de indexfondsen die deze markt volgen.
  • Concentratierisico: indexfondsen zijn vaak sterk afhankelijk van een paar grote bedrijven of sectoren die de index domineren. Als deze bedrijven of sectoren het slecht doen, heeft dat een grote impact op het rendement van het fonds. Denk bijvoorbeeld aan de technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft, Amazon en Facebook, die samen meer dan 20% van de S&P 500 uitmaken. Als deze bedrijven onder druk komen te staan door concurrentie, regelgeving of schandalen, kan dat het hele fonds naar beneden halen.
  • Gebrek aan diversificatie: indexfondsen bieden geen bescherming tegen specifieke risico’s die niet gerelateerd zijn aan de markt, zoals politieke, sociale of milieukwesties. Deze risico’s kunnen sommige bedrijven of sectoren harder raken dan andere, waardoor het fonds minder stabiel wordt. Denk bijvoorbeeld aan de olie- en gasbedrijven, die te maken hebben met de klimaatverandering, de energietransitie en de dalende vraag naar fossiele brandstoffen. Deze bedrijven kunnen hun waarde zien dalen, terwijl andere bedrijven die meer duurzaam of innovatief zijn juist kunnen profiteren.
  • Kosten en belastingen: hoewel indexfondsen vaak lage kosten hebben, zijn ze niet helemaal gratis. Er zijn nog steeds transactiekosten, beheerkosten en eventuele belastingen die het rendement verminderen. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van het type indexfonds, de aanbieder en het land waar je belegt. Het is dus belangrijk om deze kosten goed te vergelijken en te minimaliseren.
  • Passiviteit: indexfondsen doen niets anders dan de index volgen, dus ze profiteren niet van kansen of trends die zich voordoen in de markt. Ze missen ook de expertise en het inzicht van professionele fondsbeheerders die actief op zoek gaan naar betere beleggingen. Ze kunnen dus geen gebruik maken van markttiming, stockpicking of tactische allocatie om hun rendement te verhogen of hun risico te verlagen.

Wat zijn de voordelen van actieve fondsen?

Actieve fondsen zijn beleggingsfondsen die niet een index volgen, maar zelf beslissen welke effecten ze kopen of verkopen. Ze hebben een actieve fondsbeheerder die onderzoek doet naar de markt, de economie, de sector en het bedrijf om zo de beste beleggingen te selecteren. Het doel van een actief fonds is om een hoger rendement te behalen dan de markt of een vergelijkbare index.

Een voordeel van actieve fondsen is dat ze flexibel zijn, omdat ze zich kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Ze kunnen bijvoorbeeld sneller reageren op kansen of bedreigingen die zich voordoen in de markt, door effecten te kopen of te verkopen die beter aansluiten bij hun visie of strategie. Ze kunnen ook meer diversificatie bieden, omdat ze niet gebonden zijn aan een vaste samenstelling van effecten, maar ook kunnen beleggen in andere markten, sectoren of thema’s die meer potentieel hebben.

Een ander voordeel van actieve fondsen is dat ze kwaliteit nastreven, omdat ze niet alleen kijken naar de prijs of het rendement van een effect, maar ook naar de waarde of de impact ervan. Ze kunnen bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan factoren zoals de financiële gezondheid, de groeivooruitzichten, het concurrentievoordeel, het managementteam, het innovatievermogen en het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf. Ze kunnen ook meer rekening houden met de belangen en behoeften van hun klanten, door bijvoorbeeld rekening te houden met hun doelen, risicoprofiel en tijdshorizon.

Een derde voordeel van actieve fondsen is dat ze rendement optimaliseren, omdat ze niet alleen de markt proberen te verslaan, maar ook hun eigen doelstellingen proberen te halen. Ze kunnen bijvoorbeeld een hoger rendement nastreven dan een index, of een lager risico, of een betere balans tussen beide. Ze kunnen ook gebruik maken van verschillende technieken of instrumenten om hun rendement te verhogen of hun risico te verlagen, zoals short selling, leverage, hedging of derivaten.

Conclusie

Al met al benadrukt deze studie het belang van een goed begrip van beleggingsrisico’s, het zoeken naar professioneel advies en het nemen van een evenwichtige benadering van beleggen. Particuliere beleggers kunnen profiteren van educatie en het ontwikkelen van een langetermijnstrategie die rekening houdt met hun individuele doelen en risicotolerantie. Door zich bewust te zijn van de kloof tussen verwachtingen en realiteit, kunnen beleggers hun beleggingsvaardigheden verbeteren en de kans vergroten op succesvolle vermogensopbouw.

Beleggers hebben vaak te hoge verwachtingen van hun rendementen, vooral als ze indexfondsen gebruiken. Een recente studie laat zien dat indexfondsen in de afgelopen tien jaar veel minder hebben opgeleverd dan verwacht, en dat actieve fondsen beter hebben gepresteerd. Dit komt door verschillende factoren, zoals marktvolatiliteit, concentratierisico, gebrek aan diversificatie, kosten en passiviteit.

Beleggers moeten daarom hun verwachtingen aanpassen en een meer gebalanceerde en bewuste beleggingsstrategie volgen. Indexfondsen kunnen een rol spelen in een beleggingsportefeuille, maar ze zijn niet de enige of de beste optie. Beleggers moeten ook kijken naar andere soorten fondsen die meer rendement, stabiliteit en waarde kunnen bieden.

Een goede manier om een betere beleggingsstrategie te volgen is om gebruik te maken van de diensten van een professionele adviseur of vermogensbeheerder, of van een actieve fondsbeheerder. Deze kunnen je helpen om je doelen te bereiken, je risico’s te beheren en je kennis te vergroten.

Bronnen: Natixis-Studie: Anleger-Rendite-Erwartung ≠ Realität – Indexfonds,

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.