Hoe drie megatrends de wereld veranderen

De wereld is voortdurend in beweging en verandering. Sommige veranderingen zijn zo groot en krachtig dat ze de vorm van de wereldeconomie en de manier waarop we leven en werken beïnvloeden. Deze veranderingen worden megatrends genoemd en ze bieden nieuwe kansen voor beleggers die erop inspelen. In dit artikel bespreken we drie van deze megatrends: schaarste aan hulpbronnen(de)globalisering en de diensteneconomie. We leggen uit wat ze inhouden, wat de oorzaken en gevolgen zijn, en welke bedrijven en sectoren ervan kunnen profiteren.

Schaarste aan hulpbronnen

De wereldeconomie en -bevolking blijven groeien, maar de hoeveelheid beschikbare grondstoffen niet. De vraag naar water, voedsel, energie en andere natuurlijke hulpbronnen stijgt sneller dan het aanbod, waardoor er schaarste ontstaat.

Dit stimuleert innovatie op het gebied van efficiënt gebruik van hulpbronnen, die steeds meer een motor van economische groei wordt. Bedrijven die oplossingen bieden voor waterbeheer, slimme infrastructuur, duurzame landbouw, insectenkweek, houtproductie en machinevisie kunnen profiteren van deze megatrend.

Water efficiency

De kwaliteit en kwantiteit van het beschikbare water neemt af. Het beschikbare, bruikbare water per hoofd van de bevolking daalt – over de hele wereld. Gelukkig is het aantal patenten voor afvalrecuperatie en waterbeheer sinds het jaar 2000 bijna verdubbeld. Bedrijven met lekdetectietechnologie, zoals het Amerikaanse Xylem, geven blootstelling aan deze megatrend.

Smart infrastructure

Het is nu mogelijk om elk materiaal dat gebruikt wordt bij de bouw van een nieuw gebouw te catalogiseren. Wanneer diezelfde gebouwen in de toekomst worden afgebroken, zal het mogelijk zijn om precies te weten welke materialen er gebruikt zijn bij de bouw – en waar. Dit is nog voordat de sloop begonnen is, waardoor het recyclen en het eventueel terugwinnen van waarde veel gemakkelijker wordt.

Resource-efficient agriculture

De wereldbevolking zal tegen 2050 10 miljard bereiken. Dat vraagt om een groei van de voedselproductie met 70% ten opzichte van het niveau van 2007. Precisielandbouwapparatuur kan een efficiënt gebruik van land mogelijk maken en afval minimaliseren. Tot 30% van het voedsel bereikt nooit onze borden. Voedselverspillingsoplossingen zullen in trek zijn. Een voorbeeld zijn AI-gestuurde sensoren die bepalen wanneer een fruit of groente op het punt staat verspild te worden en hergebruikt moet worden – in saus of sap.

Insectenkweek biedt een oplossing voor overbevissing, ontbossing en pesticidegebruik. Insecten bestaan in de natuur om afval te consumeren – ze zetten bijvoorbeeld rot fruit om in aarde. Viskweek levert nu één op de twee geconsumeerde vissen op. Maar viskwekerijen verbruiken jaarlijks 8 miljoen ton vismeel. Insectenmeel, geproduceerd door gebruik te maken van bijproducten van afval, is het beste alternatief hiervoor. Het Franse InnovaFeed ontwikkelt insectenkweek- en verwerkingstechnologieën.

Timber

Duurzame bosbouw kan fossiele materialen vervangen. Waarom? Omdat veel van de producten die uit olie worden gemaakt ook uit een boom kunnen worden gemaakt. Het Finse bosbouwbedrijf UPM-Kymmene bouwt hiervoor een biorefinaderij in Duitsland.

Machine vision

Productielijnen zijn zo snel geworden dat traditionele kwaliteitscontrole niet kan bijbenen. Een fabriek kan urenlang gebrekkig textiel produceren voordat het probleem wordt opgemerkt. Machinevisiecamera’s kunnen problemen in een minuut opsporen, waardoor enorme verspilling wordt voorkomen.

(De)globalisering

(De)globalisering beschrijft het proces dat een economische orde verandert die zich ontwikkelde in de laatste decennia van de vorige eeuw en de eerste jaren van deze eeuw. In die periode werkten bedrijven en overheden samen over grenzen heen, waardoor de toeleveringsketens efficiënter werden. Van de ontwikkelde wereld naar de ontwikkelingslanden vond er een enorme verschuiving plaats in de productie en andere geschoolde sectoren, die de bedrijfskosten verlaagden en de winsten verhoogden.

Dat verandert nu. Politieke omwentelingen in het Westen, de opkomst van de Chinese economie als een serieuze concurrent van de VS, de wereldwijde pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben allemaal bijgedragen aan het blootleggen van de zwakke punten van een geglobaliseerde economie. Bedrijven geven nu de voorkeur aan robuuste toeleveringsketens boven efficiënte.

South East Asia benefits

De verschuiving weg van China is naar zijn Zuidoost-Aziatische buren. Sommige Amerikaanse bedrijven hebben hun productie niet volledig teruggehaald, maar zijn uit China vertrokken. Apple is een goed voorbeeld: het heeft zijn productie verplaatst naar Vietnam, India en Maleisië.

Defence and cyber security

De defensie- en cyberveiligheidssector zal ook profiteren van de toenemende geopolitieke spanningen. Oorlog in Oekraïne heeft defensieaannemers in een stroomversnelling gebracht, maar verder zullen cyberveiligheidsbedrijven meer onderzoeksgeld zien naarmate cyberoorlogvoering toeneemt. Israëlische beveiligingsstart-ups bieden blootstelling gezien het land’s pool van cyberprofessionals.

Niche digitalisation

In Indonesië zijn 90 miljoen mensen nog onbanked, maar 74% heeft toegang tot internet via smartphones. Bedrijven met blootstelling aan mobiel bankieren, vooral in de ontwikkelingswereld, zijn een prima kans voor beleggingen, evenals start-ups in de wereld van DeFi (gedecentraliseerde financiën).

Reshoring and automation

Er zijn kosten verbonden aan reshoring. Maar automatisering is een oplossing. Zwitserse productiebedrijven hebben de weg gewezen – ze automatiseren alles wat ze kunnen om de hoge arbeidskosten (zelfs voor Europa) te compenseren. Collaboratieve oplossingen zoals ‘co-bots’ waarbij robots samenwerken met mensen, zullen in trek zijn.

Diensteneconomie

In zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden speelt de dienstensector een snel groeiende rol in de economie ten opzichte van de industrie en de landbouw. Dat komt deels door de toenemende verstedelijking, die gepaard gaat met hogere niveaus van onderwijs, concurrentievermogen en specialisatie.

Als ontwikkelingslanden deze overgang naar een diensteneconomie kunnen maken en zich kunnen aansluiten bij de wereldeconomie (denk aan India als een IT-outsourcingbestemming), kunnen diezelfde landen het stadium van industrialisatie overslaan met zijn grote kapitaal- en hulpbronnenvraag.

Dit artikel is gebaseerd op een studie van Pictet Asset Management, die 21 megatrends volgt om inzichten te krijgen voor een aantal van zijn beleggingsprocessen. De studie is het resultaat van interviews met meer dan 50 experts: beleggers, academici, wetenschappers, stedenbouwkundigen, CEO’s

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.