Hoe de Nieuwe Wereldorde de Markten Schokt

De Russische invasie in Oekraïne heeft de geopolitieke risico’s vergroot. Volgens BlackRock (NYSE: BLK) onderschatten de markten het gevaar van een nieuwe wereldorde, waarin twee rivaliserende blokken ontstaan onder leiding van het Westen en China/Rusland.

Hoe beïnvloedt de nieuwe wereldorde de markten?

Historisch gezien hadden geopolitieke gebeurtenissen volgens experts slechts een kortetermijneffect op de markten. Recentelijk is echter gebleken dat dit kan veranderen, zoals benadrukt in een nota van BlackRock. De BlackRock-indicator voor geopolitieke risico’s, die de marktperceptie van deze risico’s weerspiegelt, bevindt zich momenteel dicht bij het historisch gemiddelde (BlackRock, 2023). Met een aantal dreigingen in het vooruitzicht zijn de markten mogelijk onvoldoende alert op de potentiële impact van geopolitieke gebeurtenissen.

Het Onderschatten van Geopolitieke Gevolgen

De experts van BlackRock wijzen in hun nota met name op twee risico’s die de markten op lange termijn kunnen ontwrichten: een strategisch conflict tussen China en de Verenigde Staten en een directe confrontatie tussen Rusland en de NAVO (BlackRock, 2023). De betrekkingen tussen de VS en China verslechteren, waarbij Amerikaanse politici wijzen op de steun van China aan de Russische invasie in Oekraïne. Het twistpunt rond Taiwan blijft eveneens een brandhaard in de VS-China-relatie.

Risico 1: Strategisch Conflict tussen China en de VS

Hoewel BlackRock op korte termijn geen militair conflict tussen de twee grootmachten verwacht, neemt het risico in de loop van de tijd toe (BlackRock, 2023). China toont voortdurend bereidheid en intentie om druk uit te oefenen op Taiwan, wat een risico vormt voor investeerders, zo verklaarde de vermogensbeheerder. In het geval van een escalatie van het conflict verwacht BlackRock vooral een waardedaling van de Taiwanese dollar, Taiwanese aandelen en Chinese rendementen (BlackRock, 2023).

Risico 2: Directe Confrontatie tussen Rusland en de NAVO

Wat betreft het conflict tussen Rusland en de NAVO blijft de dreiging van “bedoelde of onbedoelde escalatie tussen de NAVO en Rusland” aanwezig (BlackRock, 2023). BlackRock verwacht op korte termijn geen oplossing voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne, vooral gezien de geplande offensieven van beide landen in het voorjaar. Bovendien zal het Westen Oekraïne gedurende heel 2023 blijven steunen (BlackRock, 2023). Naast het aanhoudende conflict in Oekraïne voorziet BlackRock een langdurige politieke, economische en militaire impasse tussen het Westen en Rusland (BlackRock, 2023).

Potentiële Gevolgen voor Beleggers

Bij een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland verwachten de experts voornamelijk negatieve gevolgen op Russische aandelen en de Russische roebel (BlackRock, 2023). Daarentegen zou de Noordzee Brent-olie kunnen profiteren (BlackRock, 2023).

Andere Geopolitieke Risico’s volgens BlackRock

BlackRock noemt ook andere risico’s, waaronder de technologische ontkoppeling tussen de VS en China (hoog risico), grootschalige cyberaanvallen (hoog risico), spanningen in de Golfregio (hoog risico), uitgebreide terreuraanslagen (gemiddeld risico), politieke crises in opkomende landen gemiddeld risico), klimaatverandering (gemiddeld risico) en de opkomst van populisme in Europa (laag risico) (BlackRock, 2023).

Conclusie

De Nieuwe Wereldorde Vereist een Nieuwe Kijk op de Markten

BlackRock concludeert dat de nieuwe wereldorde, waarin twee rivaliserende blokken ontstaan onder leiding van het Westen en China/Rusland, een nieuwe kijk op de markten vereist. De vermogensbeheerder raadt beleggers aan om hun portefeuilles te diversifiëren en rekening te houden met de geopolitieke risico’s die de markten op lange termijn kunnen beïnvloeden. BlackRock stelt ook voor om te profiteren van de kansen die zich kunnen voordoen in bepaalde sectoren of regio’s die minder blootgesteld zijn aan eze risico’s of die er zelfs van kunnen profiteren (BlackRock, 2023).

Bron: BlackRock (2023). Geopolitical Risk Dashboard: The New World Order. Geraadpleegd op 10 mei 2023, van https://www.blackrock.com/nl/individual/insights/geopolitical-risk-dashboard

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.