Bescherming (3): Double Short ETF

In twee voorafgaande artikelen hebben wij enkele maatregelen besproken die men zou kunnen nemen om de portefeuille af te schermen in tijden van zwaar weer. Het betrof het verkopen van Calls en het kopen van Puts en/of Sprinters Short. Om zwaar weer te herkennen hebben wij een volgsysteem voorgesteld bestaande uit twee voortschrijdende gemiddeldes. Het lange was een 40-weeks gemiddelde van de AEX koersen en het korte (de signaallijn) was een 10-weeks voortschrijdend gemiddelde.

Als confirmator hebben wij de MACD voorgesteld. Als het korte (in onze grafiek het rode) gemiddelde het lange (in onze grafiek het blauwe) van boven naar onderen doorschreed stelden wij dat de beurs in zwaar weer zat. Dit is het moment voor de belegger om actie te nemen teneinde zijn kapitaal te beschermen. In het omgekeerde geval (de rode doorschrijdt de blauwe van onder naar boven) moeten alle beschermingsconstructies worden opgeheven.

Sinds het begin van 2009 zijn er ETF’s geïntroduceerd op de beurs die short gaan op indexen. De makers van deze trackers hebben een hefboom (leverage) ingebouwd die er op mikt dat één procentpunt daling in de index een stijging van twee procentpunten van de ETF ten gevolge heeft (zou moeten hebben). Men noemt dit Double Short ETF’s. Op grondstoffen bestaan vele van dit soort “Short”-trackers al dan niet voorzien van een hefboom, maar in Amsterdam zijn ook enkele “Short”-trackers met een hefboom op indices genoteerd.

Wij noemen hier de ETFS Double Short CAC 40 en de ETFS Dow Jones Double Short EuroStoxx 50. Zij volgen respectievelijk de CAC 40 Index (grootste 40 Franse beursgenoteerde ondernemingen) en EuroStoxx 50 Index (grootste 50 Continentaal Europese beursgenoteerde ondernemingen).

Wij zullen het hieronder hebben over de Double Short CAC40. Maar u mag ook overal  de andere ETFS lezen. Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn er geen wezenlijke verschillen tussen deze twee.

Het probleem van deze ETF’s is dat zij te kort op de markt zijn om hun gedrag op weekbasis te kunnen analyseren. Als men, zoals wij dat gewoon zijn te doen, met een gemiddelde van 40 weken werkt, dan zijn er maar 60 weken beschikbaar, waarvan men een MA40 kan volgen. Dit is zonder meer te kort om enige aanvaardbare conclusie te trekken. Daar komt nog bij dat deze 60 weken de periode betreffen waarin de markten in grote lijnen gezien omhoog gingen. Wij hebben in ons artikel “Bescherming van de portefeuille 1” van 20 mei jongstleden laten zien dat het in die periode slechts eenmaal voorkwam dat er een signaal voor zwaar weer werd gegeven en dit signaal raakte al snel zijn stop-loss.

Wij laten u daarom in figuur 1 alleen de korte termijn zien (de dagkoersen).

ETFS Double Short CAC 40 Tracker en CAC 40 index
ETFS Double Short CAC 40 Tracker en CAC 40 index

Uiteraard vroegen wij ons af of het inderdaad zo was dat de koers van de Double Short ETF tweemaal de winst maakte van de daling die zich voordeed in de CAC40. Het resultaat is als volgt.

In de periode 29 juni 2009 tot heden telden wij 15 dips in de koersen van de CAC40. De gemiddelde daling was 8,8 procentpunten. De dieptepunten van deze dalingen vielen allemaal samen met hoogtepunten in de Double ETF. De stijging van de ETF na ieder hoogtepunt in de CAC bedroeg gemiddeld 18,67 procentpunten. De vergelijking die wij nu maken is natuurlijk niet helemaal correct want de stijging vertrekt van een laag punt (de bodem in de ETF koersen) Als men hiervoor corrigeert dan is de gemiddelde stijging 15,27 procent. Dit lijkt geen slecht resultaat. Men zou hieruit kunnen concluderen dat de Double Short ETF een goede dekking zou kunnen geven in tijden van problemen. Maar er zijn een paar aantekeningen te maken:

1. Er was slechts één daling in de CAC40 die groter was dan 15%. Deze viel samen met de periode die wij in ons artikel “Bescherming van uw Portefeuille 1” van 20 mei jongstleden beschreven als de periode die snel de stoploss bereikte.

2. De gemiddelde duur van iedere retractie (stijging van de ETF) was slechts 12,5 dag. Als men er de periode va de grotere daling uit haalt dan resteren er gemiddeld 11 beursdagen. De variantie liep van 3 tot 20 dagen. U hoeft geen groot expert te zijn om te concluderen dat het zeer moeilijk zal zijn om van deze korte periodes gebruik te maken om een mooi resultaat te halen.

3. Daarbij komt dat de fluctuatie van de koers van de ETF, zoals u gezien hebt, ongeveer het dubbele is van de koers van de index zelf. U zult daarom zeer gemakkelijk hoog instappen en laat uitstappen, hetgeen de kansen op winst aanzienlijk beperkt. In bovenstaande figuur hebben wij een zeer kort volgsysteem getekend. Uiteraard zijn er betere, maar u ziet, als u de grafiek nauwkeurig bekijkt, hoe (té) laat de signalen ontstaan.

4. Bovenstaande cijfers komen uit een periode dat de CAC40 voor het grootste deel stijgende was. Men kan zich voorstellen dat de kansen op winst uit dalingen van de index, groter wordt. Helaas was het niet mogelijk om dit te controleren, door gebrek aan data. Maar hoe men het draait of keert ook in tijden van daling van de onderliggende index wordt de daling zelf herhaaldelijk onderbroken door korte termijn reacties. Men zou zijn dekking voor korte tijd kunnen opheffen, maar de gegevens hierboven stellen dat dit weinig tot geen kans op succes biedt.

Wij keren terug naar de weekkoersen van de ETFS Double Short CAC40.

ETFS Double Short CAC 40 Tracker en CAC 40 index weekgrafiek
ETFS Double Short CAC 40 Tracker en CAC 40 index weekgrafiek

In figuur 2 laten wij u de staart zien van de periode die wij eerder in “Bescherming van de portefeuille 1”, beschreven. Het betreft het laatste deel waarin bij C een positie ingenomen kon worden , maar die al snel op een stop loss signaal stuitte. De tracker laat een kleine opflikkering zien, voor het overige is er niets te zien. Toch waren er in de getoonde periode 11 koopsignalen te zien voor de Double ETF op de dagchart. Dit bewijst dat het alleen maar gaat over rimpelingen in de weekchart die te klein zijn om zich druk over te maken als men een positie heeft om van de (grote) indexdaling te profiteren.

Conclusie

De conclusie is duidelijk. Onder voorbehoud van het tekort aan cijfer materiaal durven wij te stellen dat de Double Short ETF’s een goede bescherming bieden. Het probleem is dat er tijdens de rit omhoog door het leverage effect aanzienlijke dalingen in de waarde van de ETF kunnen ontstaan. Als men de moed heeft om zich alleen maar te laten leiden door de aan- en verkoopsignalen zoals het volgsysteem op de index deze levert lijkt dit probleem overkoombaar. Men kan tussentijds onder leiding van dagsignalen op de ETF speculeren, maar wij raden dit af. Het leverage effect maakt het zeer moeilijk om via de Double Short ETF van de korte termijn  te profiteren.

Hoeveel ETF’s heeft men nodig?

De twee door ons hierboven genoemde ETF’s noteren allebei tussen 40 en 45. Men bepaalt de waarde van de portefeuille en men deelt deze door de waarde van de ETF die men gekozen heeft. Daarna deelt men nog een keer door twee (omdat het een Double ETF is) en het aantal dat men dan krijgt zou een redelijke dekking kunnen geven. Uiteraard kunt u gebruik maken van de Delta die in de portefeuille besloten ligt maar dit is moeilijker en het resultaat zal niet te veel verschillen.

De Risico’s

De risico’s liggen in eerste instantie in de mogelijk heftig fluctuerende ETF. Hiertegen gelden slechts stalen zenuwen. Het beste is om de signalen uit het index volgsysteem te volgen en daarop gebaseerd te besluiten de ETF te kopen of te verkopen. In tweede instantie bent u zelf uw risico. Ligt u te slapen? Volgt u niet uw signalen? In een dergelijk geval gaat u onherroepelijk de boot in. Het gebruik van deze Double Short ETF’s vereist actief volgen van de beurs. De cijfers die wij hierboven gaven bewijzen ons inziens voldoende dat u niet moet speculeren in een Double Short ETF zonder te beschikken over een scherp systeem voor het opwekken van signalen..

Nog meer Beschermingstechnieken.

In een volgend artikel zullen wij ingaan op  het “Naked Short”-gaan in Aandelen en op het gebruik van de VIX als dekkingsinstrument.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV handelt voor sommige cliënten in de hier besproken of vergelijkbare effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken producten en bijbehorende strategie vertegenwoordigen een hoog risico.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.