Bereid je voor op een wereld vol machtsspelletjes

Stel je voor dat je in een wereld leeft waar elke beslissing die je neemt, elke investering die je doet, elke relatie die je aangaat, wordt beïnvloed door een complex web van machtsspelletjes. Een wereld waar kapitaal, begroting en technologie de belangrijkste spelers zijn, en waar de Verenigde Staten en China de grootste rivalen zijn. Een wereld waar kunstmatige intelligentie de inzet verhoogt en de toekomst onvoorspelbaar maakt. Hoe zou je je daarop voorbereiden?

Dat is de vraag die Robeco probeert te beantwoorden in zijn nieuwste Expected Returns-rapport, dat de vijfjaarlijkse vooruitzichten voor beleggers schetst. Het rapport analyseert de belangrijkste machtsdynamiek die het economische landschap de komende jaren zal vormgeven, en geeft aan hoe beleggers daarop kunnen inspelen. In dit artikel geven we een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van Robeco.

Kapitaal tegen arbeid: wie wint?

De bedrijfswinsten hebben de afgelopen decennia nieuwe records bereikt, terwijl de werknemers steeds minder van de taart hebben gekregen. Maar dat zou kunnen veranderen als bedrijven besluiten om hun productie dichter bij huis te brengen of als overheden meer belasting gaan heffen op het bedrijfsleven. Dat zou de werknemers meer macht kunnen geven om hogere lonen te eisen, vooral in een krappe arbeidsmarkt met aanhoudende inflatie.

De uitkomst van de strijd tussen kapitaal en arbeid zal afhangen van de loonontwikkeling in de context van een krappe arbeidsmarkt en aanhoudende inflatie. Als de lonen sneller stijgen dan de productiviteit, zullen de bedrijfswinsten onder druk komen te staan. Als de lonen achterblijven bij de productiviteit, zullen de bedrijfswinsten hoog blijven, maar zal de ongelijkheid toenemen.

Robeco verwacht dat in het basisscenario de lonen geleidelijk zullen stijgen, maar niet genoeg om de bedrijfswinsten significant te schaden. In het optimistische scenario zou kunstmatige intelligentie leiden tot een hogere productiviteit en lagere loonkosten, waardoor de bedrijfswinsten zouden toenemen. In het pessimistische scenario zou een sterke stijging van de lonen leiden tot een daling van de bedrijfswinsten en een hogere inflatie.

Begroting of monetair beleid: wie regeert?

Om de pandemie te bestrijden, hebben veel regeringen hun uitgaven flink verhoogd, terwijl de centrale banken de rente laag hebben gehouden. Maar dat kan niet eeuwig doorgaan. Als de inflatie te hoog wordt, zullen de centrale banken de rente moeten verhogen om de economie af te koelen. Maar als de regeringen blijven uitgeven aan veiligheid en klimaatverandering, zullen ze de inflatie juist aanwakkeren. Wie zal er toegeven?

De balans tussen begrotingsbeleid en monetair beleid zal bepalend zijn voor het niveau van de rente en de inflatie. Als het begrotingsbeleid prudent is en het monetair beleid geloofwaardig is, zal de rente laag blijven en zal de inflatie onder controle blijven. Als het begrotingsbeleid expansief is en het monetair beleid accommoderend is, zal de rente stijgen en zal de inflatie escaleren. Als het begrotingsbeleid restrictief is en het monetair beleid strak is, zal de rente dalen en zal de inflatie afnemen.

Robeco verwacht dat in het basisscenario het begrotingsbeleid geleidelijk zal worden afgebouwd en het monetair beleid geleidelijk zal worden verkrapt, waardoor de rente en de inflatie zullen stijgen, maar niet te veel. In het optimistische scenario zou kunstmatige intelligentie leiden tot een lagere inflatie en een hogere groei, waardoor de rente en de inflatie zouden dalen. In het pessimistische scenario zou een conflict tussen het begrotingsbeleid en het monetair beleid leiden tot een hogere rente en een hogere inflatie.

Verenigde Staten of China: wie domineert?

De rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten is niet alleen politiek, maar ook technologisch. Beide landen willen de leider zijn in kunstmatige intelligentie, biotechnologie en ruimtevaart. Maar dat kan leiden tot handelsoorlogen, cyberaanvallen en militaire conflicten. Hoe zullen de westerse landen reageren? Zullen ze zich aansluiten bij een van de kampen of proberen een evenwicht te bewaren?

De verhouding tussen de Verenigde Staten en China zal bepalend zijn voor de mondiale groei en stabiliteit. Als de twee landen samenwerken op het gebied van handel, technologie en klimaatverandering, zal de mondiale groei hoog blijven en zal de stabiliteit toenemen. Als de twee landen concurreren op het gebied van handel, technologie en veiligheid, zal de mondiale groei laag blijven en zal de stabiliteit afnemen. Als de twee landen in conflict raken op het gebied van handel, technologie of veiligheid, zal de mondiale groei negatief worden en zal de stabiliteit in gevaar komen.

Robeco verwacht dat in het basisscenario de spanningen tussen de Verenigde Staten en China zullen aanhouden, maar niet zullen escaleren, waardoor de mondiale groei matig zal blijven en de stabiliteit kwetsbaar zal blijven. In het optimistische scenario zou kunstmatige intelligentie leiden tot een grotere samenwerking tussen de Verenigde Staten en China, waardoor de mondiale groei hoog zou blijven en de stabiliteit zou toenemen. In het pessimistische scenario zou een confrontatie tussen de Verenigde Staten en China leiden tot een lage groei en een hoge inflatie.

Wat betekent dit voor beleggers?

Robeco heeft drie scenario’s uitgewerkt voor de komende vijf jaar, afhankelijk van hoe deze machtsspelletjes zich zullen ontwikkelen. In het basisscenario verwacht Robeco een economische impasse, met een milde recessie in 2024 en een inflatie die zich rond 2029 zal stabiliseren op gemiddeld ongeveer 2,5%. In het optimistische scenario zou kunstmatige intelligentie leiden tot een grote technologische vooruitgang die de inflatie zou verlagen en de groei zou verhogen. In het pessimistische scenario zou het wantrouwen tussen de supermachten leiden tot lage groei en hoge inflatie.

Laurens Swinkels, hoofd Quantitative Strategy and Sustainable Markets bij Robeco: “Deze machtsdynamiek heeft belangrijke implicaties voor gediversifieerde beleggingsstrategieën die in verschillende scenario’s kunnen presteren. We gaan geleidelijk van een periode van lage rentes en hoge aandelenrisicopremies naar een periode van hogere rentes en lagere aandelenrisicopremies, omdat Amerikaanse aandelen duur blijven. Bedrijfsobligaties zijn daarentegen redelijk geprijsd en de verliespercentages bij wanbetaling zijn in ons basisscenario gematigd, wat leidt tot risicogecorrigeerde rendementen die dicht bij het historisch gemiddelde liggen.”

In het optimistische ‘AI stijgt op’-scenario kunnen schijnbaar dure technologiebedrijven nog steeds goed presteren en de productiviteit in andere sectoren verder verhogen, wat resulteert in een verwacht rendement van 11% voor de aandeelhouders. In het pessimistische scenario van ‘de-risico’ moeten centrale banken de inflatie bestrijden terwijl regeringen deze blijven stimuleren, wat leidt tot een lagere reële groei en dus tot een lager rendement op risicovolle activa – 2,5% per jaar voor aandelen.

Conclusie: hoe u zich kunt aanpassen aan een wereld vol machtsspelletjes

De wereld staat voor een periode van grote veranderingen en onzekerheden, waarin verschillende machtsdynamieken het economische landschap zullen bepalen. Kapitaal, begroting en technologie zijn de belangrijkste spelers, en de Verenigde Staten en China zijn de grootste rivalen. Kunstmatige intelligentie is de belangrijkste factor die de inzet verhoogt en de toekomst onvoorspelbaar maakt.

Hoe kunt u zich aanpassen aan een wereld vol machtsspelletjes? Robeco geeft u enkele tips en adviezen om uw beleggingsportefeuille te optimaliseren voor de verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen. Hier zijn enkele belangrijke punten om te onthouden:

  • Wees flexibel en diversifieer uw beleggingen over verschillende activaklassen, regio’s, sectoren en stijlen. Zo kunt u profiteren van de kansen die zich voordoen in elk scenario en uw risico’s beperken.
  • Wees voorbereid op een stijging van de rente en de inflatie in de komende jaren, vooral als het begrotingsbeleid expansief blijft en het monetair beleid verkrapt. Dit kan een negatieve invloed hebben op de waardering van Amerikaanse aandelen, die al duur zijn, en op de obligatiemarkten, die gevoelig zijn voor renteveranderingen.
  • Wees alert op de ontwikkelingen in de technologische sector, die een grote rol speelt in de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. Technologiebedrijven kunnen profiteren van de innovatie die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie, maar kunnen ook te maken krijgen met meer regulering, concurrentie en conflicten.
  • Wees bewust van de geopolitieke risico’s die kunnen leiden tot een verstoring van de mondiale groei en stabiliteit. Houd rekening met de mogelijke impact van handelsoorlogen, cyberaanvallen, militaire conflicten of andere schokken op uw beleggingen.

Bron: [Robeco] : [Expected Returns 2024-2028:Triple Power Play

1 gedachte over “Bereid je voor op een wereld vol machtsspelletjes”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.