Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Beoordeling Robeco Global Equities All Weather Fund

Begin 2009 vroeg de redactie van de website fondsnieuws.nl naar de top 3 favoriete beleggingsfondsen voor dat jaar. Deze vraag kwam Robeco goed uit. Eind 2008 was het Robeco All Weather Global Equities voor Nederlandse beleggers geïntroduceerd. Het fondshuis geneerde zich niet om niet alleen een fonds van eigen makelij, maar zelfs een net op de markt uitgebracht fonds naar voren te brengen.

Fondsinformatie
Fonds: Robeco Global Equities All Weather Fund
ISIN-code: LU0382683844

Type belegging: long/short aandelenfonds.

Doelstelling: Dit fonds streeft naar een positief rendement, ongeacht de richting van de aandelenmarkten door een longpositie aan te houden in aantrekkelijke aandelen en een shortpositie in onaantrekkelijke aandelen.

Toegevoegde waarde: Het fonds heeft een lage correlatie t.o.v. alle andere beleggingscategorieën.

Verhandelbaarheid: Het fonds is genoteerd in Luxemburg en is één keer per dag tegen NAV verhandelbaar.

In juni 2009 werd de stekker getrokken uit het op de Kaaiman beheerde Robeco Institutional Global Long Short Quant Fund. Maar de Nederlandse variant, met hetzelfde team en hetzelfde aandelenselectiemodel, was dus inmiddels gestart.

We hebben vaker gezien dat bepaalde beleggingsstrategieën, die in het verleden succesvol zijn gebleken, in een nieuw jasje op een nieuwe markt vaak niet of anders uitpakken. Vaak heeft dit te maken met de hogere vergoedingen die de verkoopkanalen op de consumentenmarkt opeisen. Deze vergoedingen gaan ten koste van het rendement. We leven inmiddels in 2010 en kunnen na een heel jaar alvast voorzichtig de balans opmaken. Uitgaande van het rendement mag worden geconcludeerd dat de strategie in dit fonds over 2009 behoorlijk heeft gefaald.

Het rendement

Het Robeco All Weather Global Equities Fund is op 30 september 2008 gestart op 100. Het was de periode dat de kredietcrisis in alle hevigheid losbarstte en Lehman Brothers omviel. Daarna volgde, sinds maart 2009 een opmars van de wereldwijde beurzen. Maar dit fonds zou, met de beproefde formule, onder elke marktomstandigheid rendement kunnen halen. Echter, de koers zakte direct als een baksteen en er is nooit meer een opleving waargenomen. Nu noteert het fonds een armzalige 84,30. Terwijl de wereldwijde beurzen plussen lieten zien van gemiddeld 30% verloor dit fonds 15,7% van de waarde. Nu is een trackrecord van ruim een jaar uiteraard erg kort, maar we mogen concluderen dat het rendement op z’n minst teleurstellend is.

De kosten

Het fonds rapporteert een TER van 1,62%. Verder rekent men een performance fee van 20%. In het prospectus lezen we dat de Eonia rente, ofwel het eendaags interbancaire rentetarief voor het eurogebied wordt gebruikt als ‘hurdle rate’. Dit is de index die het fonds gebruikt om te bepalen of de performance fee kan worden berekend. Bij introductie van het fonds stond de Eonia rente rond 4,5%, maar deze is thans gezakt naar 0,325%.

De reactie van Robeco

In een reactie aan Fondsnieuws laat Robeco eind 2009 weten dat het beleggingsmodel een kwantitatieve benadering volgt en het verlies zich met name voordeed na de abrupte omslag van de beurzen in maart 2009. Het model gaat uit van koerstrends en dat is in omslagmarkten per definitie niet het geval. U bent dus gewaarschuwd als de beurzen plotseling de andere kant gaan uitslaan. Wat vooral zorgen baart is dat Robeco, net als bij vele andere fondsen, het beleid heeft aangepast. Het model werkt in de huidige markten niet of onvoldoende, dus wordt het aangepakt en is er ons inziens geen sprake van een consistent beleid. Robeco noemt het “de implementatie van een reeds eerder geplande innovatieve verfijning in de beleggingsstrategie”. Volgt u het nog? Volgens Robeco laat het veel stabielere koersverloop sinds augustus zien dat deze verfijningen hun vruchten afwerpen Ofwel, de koers in augustus was rond 85 en is nu nog steeds rond 85, ondanks de duidelijk waarneembare trend van stijgende aandelenbeurzen.

Het risico van afgeleide derivaten

Het fonds houdt circa 100% in kas aan omdat alle aandelenposities in zogenaamde Contracts for Difference (CFD) worden aangehouden. Dit is een afgeleid instrument in de vorm van een contract om het koersverschil tussen de openingskoers en de sluitingskoers van het onderliggende instrument (hier aandelen) uit te wisselen. Het is een hefboomproduct, zoals een Turbo, Speeder of Sprinter, maar is niet beurs verhandelbaar omdat er sprake is van een directe overeenkomst tussen de aanbieder en de belegger (het fonds). De risico’s van deze vorm van beleggen en de overige bovengemiddelde risico’s in het fonds zijn duidelijk omschreven in het prospectus, maar dat is een boekwerk van 243 pagina’s. Overigens is het opvallend dat wij eerder een prospectus tegenkwamen uit oktober 2008. Daar werd vermeld dat beleggers minimaal 5 jaar in het fonds moeten beleggen. In het eerstgenoemde prospectus van juni 2009 is de horizon verkort naar twee tot drie jaar.

In de nieuwsbrieven wordt slechts beperkt melding gemaakt van het gebruik van CFD’s en zien we onvoldoende de risico’s hiervan naar voren komen.

We vragen ons af wat voor soort beleggers in dit fonds participeren, na de plaatsing van het fonds op de aanbevolen fondslijst van Robeco voor 2009. Wij vragen ons ook af of de participanten in dit fonds voldoende op de hoogte zijn gebracht van de risico’s die zij lopen met deze belegging.

Transparant?
De laatste informatie op de website en in de nieuwsbrief dateert van 30 november 2009. De top 10 van grootste belangen staat vermeld in de factsheet.

Rendement
Er wordt geen dividend uitgekeerd. Het fonds is op 30 september 2008 geïntroduceerd en behaalde sindsdien een negatief rendement van 15,7%.

Leesbaarheid brochure
Leesbaarheid rapportages/website: De website van Robeco is prettig leesbaar en overzichtelijk samengesteld en bevat uitgebreide informatie voor zowel particuliere als professionele beleggers. Het fonds bestaat nog relatief kort, echter het halfjaarverslag over het eerste halfjaar van 2009 is niet te vinden, net als de financiële bijsluiter. Wel is het fonds opgenomen in het prospectus vanaf pagina 64.

Kosten
De TER is 1,62% exclusief transactiekosten en er is een performance fee van 20%.

Rating en Risico’s
De portefeuille bestaat voor bijna 100% uit een kaspositie, maar er worden hiermee belangen aangehouden in zogenaamde Contracts for Difference (CFD). Hierbij wordt men blootgesteld aan een hefboomrisico.

Afweging

Pluspunten
– Lage correlatie met aandelenmarkten

Minpunten
– Slechte performance
– Bovenmatig risico
– Kans op hoog rendement is gering
– Performance fee (kosten)

niet_doen1Conclusie: Het fonds neemt met derivaten een hoger dan gemiddeld risico om een marktneutrale positie in te nemen en is gefaald met haar beleid. Wij vinden dit fonds verre van aantrekkelijk.

Ondergetekende heeft geen positie in dit fonds. De redactie heeft geen posities in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Patrick Bontje
Vermogensadviseur bij TOP Capital

Gratis e-mail alert van De Kritische Belegger

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe productbeoordelingen? Meldt u zich dan aan voor de gratis e-mail alert service. Klik hier

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *