Westerse aandelen gemeden

Zuid-Amerika wordt door veel Europeanen beschouwd als een regio waar je als belegger exposure moét hebben. Wij beleggen ons geld bij hunnie. Dat Zuid-Amerikanen zelf ook beleggen, zouden we al gauw vergeten. Toch is het aantal trackers (indexvolgende beleggingsproducten) met een notering aan Latijns-Amerikaanse beurzen in de afgelopen jaren fors gestegen.

Vermogensbeheerder BlackRock is tevens eigenaar van iShares, de marktleider op het gebied van trackers. Vanuit die hoedanigheid geeft BlackRock in het rapport ETF Landscape (Latin America Industry Review, april 2011) een interessant beeld van de ontwikkelingen rond indexbeleggen in Zuid-Amerika. Allereerst zijn er de geschiedenisfeitjes, zoals het gegeven dat negen jaar geleden de eerste tracker in Zuid-Amerika werd gelanceerd: de NAFTRAC, waarmee de Mexicaanse IPC Index kan worden gevolgd. In termen van beheerd vermogen (USD 6 miljard) is de NAFTRAC nog altijd de grootste tracker van de regio.

Stijging beheerd vermogen in trackers
Interessanter zijn echter de meer recente ontwikkelingen rond trackers in Zuid-Amerika. Tot dusver is in 2011 het beheerd vermogen in trackers met een notering in Zuid-Amerika met USD 400 miljoen gestegen. Mexico zag in het lopende jaar een stijging van het belegde vermogen; in Brazilië haalden beleggers juist geld terug. Hiermee wijkt 2011 tot nu toe af van de ontwikkeling die we in 2010 zagen: in Zuid-Amerika als geheel was toen sprake van een ‘net outflow’ van USD 1,9 miljard, waarbij uit, bijvoorbeeld, Mexico USD 3,3 miljard werd onttrokken. Beleggers investeerden vorig jaar per saldo wel USD 1,4 miljard in trackers met een notering in Brazilië.

Pijnlijk
Leuk om de lijstjes van BlackRock eens door te lopen, om te zien waar de Zuid-Amerikanen hun centjes in beleggen. Leuk, maar ook een beetje pijnlijk. Europa komt er namelijk bekaaid vanaf, om over Nederland maar te zwijgen. In het rapport van BlackRock zijn drie Top 10 lijsten te vinden, gebaseerd op beheerd vermogen, handelsvolume en geldinstroom (net inflow). In deze drie lijsten ligt de focus bij trackers waarmee belegd wordt in de volgende landen: Mexico (eerdergenoemde NAFTRAC staat in elke Top 10 op de eerste plaats), Brazilië, de VS, Canada en Japan.

Voor wat betreft het beheerde vermogen bestaat de Top 10 volledig uit trackers waarmee Zuid-Amerikaanse indices worden gevolgd: beleggers in Latijns-Amerika zoeken het kennelijk dicht bij huis. De Top 10 op basis van handelsvolume biedt nog enige hoop voor de VS, Canada en Japan: trackers waarmee belegd wordt in deze landen hebben een plaats in de Top 10 weten te bemachtigen. De Top 10 op basis van geldinstroom is echter weer geheel samengesteld uit trackers waarmee indices uit de regio worden gevolgd: Mexico en Brazilië.

In al deze lijsten schittert Europa door afwezigheid. Een beetje pijn doet dat natuurlijk wel. We zien in Europa een groeiende belangstelling van beleggers voor Latijns-Amerika. Als we sommige beleggingsdeskundigen mogen geloven, kan een zichzelf respecterende belegger eigenlijk niet meer om landen als Brazilië heen. Mijn eerste indruk: de liefde is helaas niet wederzijds.

Allard Gunnink
CoBeleggen

Disclaimer
Allard Gunnink is als redacteur en columnist betrokken bij CoBeleggen, een initiatief van de Beleggers Coöperatie. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies. De auteur kan posities hebben in (beleggingsinstrumenten op) onderliggende waarden die hij beschrijft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.