Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Kleptocratie

Hoe onzinnig sommige ‘occupy types’ ook lijken, hun gedachtegoed is zo gek nog niet. Aandeelhouders zouden eigenlijk naast hen op het beursplein moeten meestrijden tegen de hebberigheid van veel bedrijfsbestuurders. Want niet alleen de gewone werknemer maar ook de aandeelhouder is de dupe van de toenemende zelfverrijking door leidinggevenden. Met als smoes de vaak hoge bonussen in de Anglosaxische wereld meent men deze ´goede´ gewoonte te moeten kopiëren.

Ook bestuurderssalarissen zijn tegenwoordig ´los van god´. Het loon van veel werknemers staat onder druk, salarissen van bestuurders echter stijgen ´dubbel digit´. In de jaren-‘70, zo laat Amerikaans onderzoek zien, werd door de CEO gemiddeld 30x het salaris van de ‘blue collar guy’ verdiend; nu is dat de 130x gepasseerd. De ongelijkheden nemen toe en de moraal verloederd.

Het zelf kunnen vaststellen van bonussen & salarissen door CEO’s riekt naar diefstal. Geen raad van commissarissen die ertegen in geweer komt: ‘wiens brood met een, wiens taal men spreekt’. Het is de aandeelhouder die hiertegen in het geweer moet komen. Immers de winst wordt door tijdelijk ingehuurde bestuurders op oneigenlijke wijze afgeroomd. CEO van een bank of bedrijf is niet meer of minder ´´blue collar´´ dan de fabrieksarbeider of bankklerk. Hij dient zijn werk goed te doen en wordt daar goed voor beloond; maar de CEO is slechts werknemer, geen eigenaar van het bedrijf.

Hij waant zich dat echter maar al te vaak. In praktijk gebeurt het dat een CEO zijn eigen bonus vaststelt, ook als de rest van het bedrijf op de nullijn zit en geen bonus ontvangt. Niemand die hiertegen in het geweer komt. En als aandeelhouders daar iets van menen, dan zoekt deze bestuurder compensatie op andere wijze; maar het beoogde gewin zal hem toekomen. Vreemd gedrag van zulk een gewoon werknemer.

Het ontbreekt in het bedrijfsleven vaak aan goed werkende controlesystemen. En het democratisch gehalte van de onderneming is vaak zeer gering. Het bestuur heeft vaak totalitaire trekjes; de CEO is onaantastbaar. Zo mag het Vestia verhaal ook niet verbazen. Nadat de oud-bestuurder van Vestia het een-en-ander aan ´financial engineering´ had gedaan en daarmee het voortbestaan van het bedrijf in de waagschaal had gelegd, meende hij ook nog € 3,5 miljoen aan pensioengelden te kunnen claimen. En dit is semioverheid, de man is gewoon ambtenaar. U als belastingbetaler, betaalt deze grap.

Ook de overheid is tot kleptocratie verworden. Het spel komt er op neer dat men elkaar zoveel mogelijk compromitteert. Als iedereen meejat, kan niemand aan de bel trekken. In het centrum van de macht, Den Haag, coöperatief meedraaien, betekent dat bij uitstappen een fraai salaris klaarstaat. Voor de vergadertijgers van Groen Links tot en met de VVD, staat na vertrek een salaris van 1-3x de Balkenendenorm gereed: zuiver poldermaffia. Het is een verrijkingscult die we ‘normaal’ zijn gaan vinden.

Binnen het ambtenarencorps zijn er honderden functie die Balkenende-plus verdienen terwijl de prestatie soms bedroevend laag is. Bestuursfuncties die mensen als Femke Halsema (voorzitter Stichting Vluchteling) of Nurten Elbayrak (directeur COA, voor bijna 2x Balkenendenorm) vervullen, zijn feestbaantjes die men elkaar toeschuift, maar qua toegevoegde waarde (voor de maatschappij) stelt zulk een job minder voor dan wat een leraar op de middelbare school presteert.

Pubers de ganse dag in het gareel houden: ik geef het je te doen. Zulk een tovenaar verdient slechts 30% van der Balkenendenorm. Halsema mag tegen een beloning (incluis fenomenale bedragen aan milieuonvriendelijke vliegtickets) waar je U tegen zegt de wereld rondreizen. Elbayrak verdient met het aansturen van de asielzoekerscult, 6x het salaris van genoemde tovenaarsleraar. Hoe kan de vergaderambtenaar nu 6x meer verdienen dan de leraarambtenaar? Wat rechtvaardigt dit verschil?

Wat te zeggen van het ambtenarencanaille van de gemeente Assen die op kosten van de gemeenschap wekelijks een gezellig balletje golf meent te moeten kunnen spelen. Het betreft hier € 1000-2000 diefstal per persoon per jaar, waarbij iedereen meespeelt zodat ook iedereen de mond houdt.

Moreel failliet heet dat. Het is tijd voor vernieuwing. Maar hoe, dat is de vraag? Duidelijk is dat bedrijven minder totalitair aangestuurd moeten worden. En bij de (semi)overheid moet de aanstelling- en beloningstructuur op de schop. Een totale democratisering van de maatschappij is nodig. We schelen nog maar weinig met het Rusland van Putin. Waar velen menen in een democratie te leven, betreft het in werkelijkheid een kleptocratie. Diefstal is tot deugd verheven. We moeten af van deze jatcultuur.

Niet alleen de werknemer, maar ook de aandeelhouder is daarbij gediend. Een werkelijke democratische werkomgeving, zal het welzijn van de werknemer verhogen, meer creativiteit op de werkvloer opleveren (wat tot innovatie, meer groei en meer winst zal leiden) en zal zo op termijn de aandeelhouder ten goede komen. Eerlijker de macht verdelen, zal voor de aandeelhouder creatie van meerwaarde betekenen. De huidige kleptocratencultuur zorgt voor defensief, behoudend bestuur, slechte motivatie van werknemers, weinig innovatie vanwege een massaal aanwezige werkhouding van ‘het zal mijn tijd wel duren’, dus weinig groei, matig winstperspectief en zo voorts.

Volgens Wikipedia is een kleptocratie slechts denkbaar in een derdewereldland. Kleptocratiën zijn veelal dictaturen en worden geassocieerd met bananenrepublieken. Het is tijd om te veranderen. Occupy probeerde het op zijn manier. De aandeelhouder is nu aan zet.

R. Melchers

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

6 gedachten over “Kleptocratie”

 1. Antoon Oosting

  Hoort zegt het voort. De zichzelf benoemde elite van kleptocraten uit zowel bedrijfsleven als politiek/overheid beseft niet hoeveel pijn dit doet bij de ‘gewone’ Nederlander die, volledig in de greep van de belastingdienst, geen kans heeft zijn inkomsten en dus zijn lot te verbeteren. Het gedrag van deze elite holt de maatschappelijke moraal uit en maakt deze kapot.

 2. Goed stuk. Tijdens de ‘Kennedy’ jaren was het hoogste belastingtarief 98%. een ondernemer, met alle risico’s van dien, kan en mag heel rijk worden. Waarom moet een werknemer, politicus of ceo, miljoenen verdienen ten laste van belastingbetalers of aandeelhouders??

 3. Tot mijn grote spijt klopt dit artikel als een bus.Leraren die de hele dag voor de klas staan verdienen meer dacn de vergadertijgers die zgn.”de tent runnen”.
  In feite zou niemand meer naar huis mogen meenemen dan x maal van de laagst betaalde. Maar…we zijn sinds het afschudden van opvoeding en ideologische veren het morele kompas kwijtgeraakt.
  De overheid en politieke kaste zijn onbetrouwbaar,wispelturig en gespitst op de korte termijn.Kennelijk houdt men elkaar in de houdgreep,want hoe kan het bestaan dat commissarissen van de K. er nog zoveel bijklussen??
  Als je leest dat zelfs ministers uitgaven declareren die behoren te zijn opgenomen in hun riante vaste kostenvergoedingen dan is de houtrot in ons politieke bestel zichtbaar. De huidige minister van BZ zegt het zelf: je kunt beter voor de overheid werken dan bij de overheid.Kortom het grote
  declareren op kosten van de domme meute.
  Jammer genoeg voor de heer Melchers zal er niks veranderen omdat het systeem zichzelf in stand houdt door de ,met weinig verstand en inzicht uitgeruste volksvertegenwoordigers.tegenwoordig voorzien met gaatjes in hun hoofd en in afwachting van de volgende lucratieve baan,waarin ze ons nog eens willen opzadelen met kostenverslindende Olympische spelen.

 4. Dit artikel moet de ruimte in. Bravo Mr. Reginald Melchers!
  Graag wil ik het volgende kwijt: veel wetten moeten op de schop, want:
  Een wet behoort altijd mee te kunnen gaan en dat kun je alleen maar bereiken door terug te gaan naar de EENVOUDIGSTE VORM. Dat is een vorm die blijft gelden. De natuur wordt niet voor niets van origine geregeerd door de basiswet van de eenvoud.

  Wat betreft salarissen:
  Het hoogste salaris mag slechts een percentage zijn van het LAAGST REDELIJKE SALARIS. Dat percentage hoef je dan alleen maar regelmatig bij te stellen NAdat het laagst redelijke salaris is vastgesteld.

  De hypotheekrenteaftrek – als je die al wilt handhaven – die moet OMGEKEERD EVENREDIG worden aan de te betalen rente. Wie veel rente moet betalen mag slechts nul aftrekken en wie nul/weinig rente betaalt omdat de hypotheek nul/laag is, mag nul/alle rente aftrekken. Zodoende wil iedereen een LAGERE hypotheek afsluiten en dat doe je door een maximum zelf te financieren. Men moet eigenlijk een bovengrens stellen aan hypotheken voor koop van huizen.

  En dan hebben we met z’n allen op den duur minder schulden. Lang leve de veranderde economie.

  Dit is uiteraard het eenvoudigste model en zo moet dat blijven.
  Het idee komt niet aan bij de politiek. Ook links niet. Geen reacties. Maar na uw artikel kan ik, wat bonussen betreft, op elke partij wel schieten.
  Alexa.

 5. Driewerf Bravo,
  Dit is al jaren aan de gang, zonder enig protest. Niet alleen in Nederland, maar ook in Australie, waar ik woon.
  “Kleptocraten” Ik zal het woord onthouden en nog vaak gebruiken.
  Klaas Pool

 6. als waarschuwing aan al dat tuig 1 mei en liefst 30 april iedereen vrije dag nemen. en als je die dag(dagen) geen vrij krijgt ziek thuis blijven. heel nederland en liefst heel de wereld 4 dagen plat.( weekend vooraf ook plat. )kost de arbeider 2 vrije dagen. en we blazen het af als het tuig zijn leven zwart op wit verbeterd. en niet meer direkt werken voor het tuig. zet ze maar zonder water en w.c. en verwarming.groeten allemaal. ben 64 jaar. zeg dit al 48 jaar en hoop het nog mee te maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.