Handvaten voor beleggen in 2015

Voorspellen is lastig, zeker als het over de toekomst gaat. Dat bleek ook in 2014 want vrijwel niemand voorzag de halvering van de olieprijs of de sterke stijging van Amerikaanse obligaties. Toch kan voorspellen de belegger helpen een routemap uit te stippelen voor het te verwachten koersverloop. Hiermee een actieplan opstellen en in de toekomst indien nodig aanpassen op basis van voortschrijdend inzicht. Daarom ook van mij een poging om enige handvaten aan te reiken voor het beleggingsbeleid in 2015.

Het 3e jaar van een presidentscyclus en beursjaren eindigend op ‘5’ zoals 2015 zijn historisch gezien  vrijwel altijd bullish jaar. Aan de andere kant is de huidige bijna 6 jarige bullmarkt oud, lijkt op haar laatste pootjes te lopen en vertoont sterke vermoeidheidsverschijnselen. Meest contrasterend is het verschil aan de ene kant tussen de S&P 500 en andere indices, zowel in Amerika als in Europa. En aan de andere kant de sterke divergenties tussen stijgende aandelen en de vrije val in grondstoffen. Dit gecombineerd met een lage 10-jarige toekomstige te verwachten winstopbrengst creëert een hoge risico omgeving.

Gevaarlijk vaarwater

De laatste jaren is er sprake van een Pavlov reactie van beleggers op slecht nieuws. Hoe slechter het nieuws hoe agressiever de kopers zijn omdat men meer stimulaties verwacht van de centrale banken. Dit creëert ‘buy the dips’ gedrag waarbij iedere kleine correctie wordt gekocht. De S&P 500 is inmiddels naar historische maatstaven extreem duur omdat al het geld naar deze ‘blue chips’ vloeit terwijl andere financiële waarden al in een correctie of bearmarkt zitten. De recent sterk toenemende volatiliteit wijst erop dat de S&P 500 in gevaarlijk vaarwater zit en in 2015 de koersuitslagen veel groter zullen zijn dan de afgelopen jaren. Opvallend is ook dat de rente van junkbonds sterk oploopt. Dit kan de rest van de obligatiemarkt infecteren en vervolgens de aandelenmarkt negatief beïnvloeden.

De centrale banken bepalen nog steeds voor een groot deel de aandelenkoersen maar hun invloed lijkt af te nemen vooral omdat de rente vrijwel niet lager meer kan. Het meeste beleggingsgeld zal de komende maanden nog richting VS stromen door het renteverschil met Europa en Japan met als gevolg een stijgende US Dollar. Ik verwacht in de loop van 2015 dat de rente en inflatie langzaam zullen oplopen. De kans is vrij groot dat de ECB begin dit jaar overgaat tot kwantitatieve verruiming. In eerste instantie zal dit de Europese aandelen positief beïnvloeden. Maar de Euro zal verder dalen waardoor de koopkracht van consumenten afneemt. Dit fenomeen zagen we de voorgaande jaren al in Japan.

Wisselvallig

Het nieuwe jaar zal naar mijn inschatting zeer wisselvallig verlopen met grote koersuitslagen. Naar mate het jaar vordert nemen de dalingskansen op de aandelenbeurzen toe. In de 2 helft van het jaar krijgen de dalende cyclische krachten de overhand. Vanuit risico/rendement zie ik de beste kansen in goud en zilver in Euro’s, zowel vanuit valuta oogpunt als vanuit de verwachting dat de inflatie in de loop van het jaar zal toe nemen. Ook door de toenemende (economische) spanningen tussen Rusland en Amerika lijkt goud een veilige haven.

Het grootst risico voor de financiële marken is een nieuwe schuldencrisis. De rente op lopende schulden wordt betaald met nieuw geld. Dit is een vicieuze cirkel die uiteindelijk zal worden doorbroken door een renteverhoging. Vervolgens zal er een sneeuwbaleffect ontstaan waardoor sommige banken en zelfs overheden kunnen omvalllen. Dit kan tot gevolg hebben dat dan de US Dollar haar functie van reservemunt zal verliezen.

Enige concrete voorspellingen

  • De olieprijs zal in de 1e helft van 2015 dalen tot onder de $50. In de 2e helft neemt de kans op een stijgende olieprijs toe.
  • De US Dollar stijgt in de 1e helft van dit jaar verder tegen vooral de Euro. Mijn koersdoel voor de Euro is 1.10. Later in het jaar kan de Euro wat herstellen.
  • Goud in US Dollars zal in de 1e helft van 2015 uitbodemen tussen de 1100 en 1200. Naar mate het jaar vordert nemen de stijgingskansen toe. Goud in Euro’s heeft de voorkeur gezien de verwachting is dat de Euro verder daalt. Een goudkoers in Euro’s boven de 1000 is een sterk koopsignaal.
  • Voor aandelen zal 2015 wisselvallig zijn met behoorlijke grote koersuitslagen. Naar mate het jaar vordert zullen Europese aandelen relatief sterker zijn dan Amerikaanse aandelen. In de 2 helft van 2015 nemen de dalingskansen toe.
  • De rente, zowel in de VS als Europa, hebben hun laagste punt (bijna) bereikt en zullen in de loop van dit jaar, om te beginnen in de VS, omhoog kruipen.

Jan van Gemeren (1958) is een oude rot in de vermogensbeheerwereld die zijn actieve loopbaan eind 2000 vaarwel zei en sinds 2003 woonachtig is in Thailand. Sinds 2008 is hij eindredacteur en analist bij GannAnalist. Via deze beleggingsresearchservice publiceert hij wekelijks een tweetal beleggingsanalyse rapporten: Brains & Analysis en WaveRider. Meer info en dagelijks bijgewerkte analyses op www.gannanalist.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.